EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Text: Luboš Svačina

21. 10. 2008

2 komentáře

Požádal vás přítel o ručení k úvěru? Dobře své rozhodnutí zvažte!

 


 

Zajistit úvěr proti nesplácení lze buď zástavou majetku nebo ručitelským závazkem. Ve spojitosti s úvěry na bydlení je nejčastěji využívanou formou zajistění zástavním právem k nemovitosti ve prospěch financující banky (ručení nemovitostí). Hypoteční banky, v podstatě s výjimkou předhypotečních úvěrů, kde se zajištění jako takové nesjednává, podmiňují čerpání úvěru zástavou nemovitosti vždy. Pokud by klient přestal úvěr splácet, banka nemovitost prodá a získané prostředky použije na uhrazení dlužné částky. 

Zajištění formou ručitelského závazku třetí osoby je typické spíše pro úvěry na menší částky, tedy spotřebitelské úvěry, kreditní karty apod. Díky ručení třetí osoby je žadatel schopen dosáhnout na vyšší částku úvěru, než by získal sám. Banky ručení třetí osobou vyžadují po klientech ze zemí mimo EU, u nichž existuje riziko, že z České republiky zmizí a banka se splacení svého závazku nedočká.

Kromě výše zmíněných typů úvěrů lze s pomocí ručitele také zažádat o menší úvěr ze stavebního spoření. Menší znamená v případě stavebních spořitelen zpravidla úvěr maximálně do 300 000 Kč. 

Jak funguje ručení v praxi?

 
Sjednání ručitelského závazku dochází přímo při vyřizování úvěru. Ručitel je uveden na úvěrové smlouvě a je stejně jako žadatelé povinnen financující bance předložit doklad totožnosti a potvrzení o výši příjmu. Na základě doložených příjmů provede banka jeho skoring. Teprve když ručitel prokáže dostatečnou bonitu, banka přistoupí k poskytnutí úvěru. V opačném případě bude žádost zamítnuta, nebo žadatel o úvěr si bude muset obstarat dalšího ručitele.

Ručitel by si měl vždy před svým podpisem uvědomit, že jeho ručitelský závazek se přenáší do nejrůznějších databází klientských informací, které mezi sebou banky sdílejí. Pokud si poté bude chtít ručitel sám zažádat o úvěr, bude financující banka k jeho závazku přihlížet a maximální dosažitelnou částku úvěru odpovídajícím způsobem poníží. Stejně tak banka v klientských databázích nalezne údaje o tom, zda je předchozí úvěr řádně splácen.

REKLAMA

Co je to ručení a jak vzniká?

Ručení upravuje jak občanský tak obchodní zákoník a podle těchto norem ručení spočívá v závazku ručitele splatit za dlužníka jeho dluh, jestliže dlužník sám nemůže své závazky řádně plnit.

Ručení vzniká podle obou zákoníků písemným prohlášením, kterým se ručitel zaváže věřiteli (v našem případě bance), že pohledávku vůči ní uspokojí, jestliže sám dlužník toho nebude schopen. Ručitel má po celou dobu trvání vztahu nárok na informace o aktuálním stavu pohledávky a řádnosti jejího splácení. Tyto informace je mu povinnen dlužník sdělit na požádání.

Kdy je ručitel povinnen platit?

Ručitel přichází na řadu ve chvíli, kdy dlužník nemůže své závazky splnit, ačkoliv k tomu byl ze strany věřitele písemně vyzván. Co se stane, pokud ani ručitel nemá dostatek prostředků na uhrazení dluhu?  

V takovém případě, kdy splnit své závazky nemůže ani dlužník ani ručitel, přichází na řadu zpravidla soud. Přičemž banka se jednou žalobou může dožadovat plnění jak od dlužníka, tak ručitele. Věřitel však logicky může přijmout plnění od obou subjektů do maximální výše dlužné částky včetně případných úroků z prodlení a sankčních poplatků. Pokud věřitel získá od soudu povolení k exekuci majetku obou subjektům může si vybrat, kde s uspokojováním svých pohledávek začne.

REKLAMA

Ukončení ručitelského závazku

Ručení v ideálním případě zaniká řádným splacením dlužné částky ze strany dlužníka. Pokud však dojde na situaci, kdy dlužník nebyl schopen svůj dluh splatit a úvěr musel splatit ručitel. Má ručitel ze zákona právo žádat po dlužníkovi vrácení této částky. I přesto, že je tento nárok upraven zákonem, není od věci vztah mezi ručitelem a dlužníkem upravit zvláštním smluvním ujednáním, kde je možno například podmínky plnění blíže specifikovat.

Ručitel může rovněž požádat o zrušení ručitelského závazku. Nicméně v tomto případě musí být tento krok odsouhlasen věřitelem, což se v případě bankovních úvěrů stává málokdy. Nejčastějším ukončením ručení je jednoduše úplné splacení závazku.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Eva

  19 října, 2012

  Pokud ručím nemovitostí můžu je po dobu ručení prodat a koupit jiný?

  Odpovědět

 • alena

  30 března, 2013

  co mam delat kdyz muj pritel ma hypoteku kterou radne splaci,a zaroven je rucitel sve sestry ktera prestala platit hypoteku,soud rozhodl splatit dluh do 2roku,splatka je vysoka.nezbyde nam na domacnost.nejde to rucitelstvi zrusit,

  Odpovědět