EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Luboš Svačina

25. 06. 2008

11 komentářů

Pozor na kaňky v úvěrových registrech

 


 

Platit faktury a splácet své závazky včas se vyplatí. Zejména co se týká bankovních úvěrů. Čas od času se může stát, že se dostanete do zpoždění s platbou pojistného nebo splátkou úvěru. Pokud doba zpoždění nepřesáhne 30 dnů, anebo nejste nevyléčitelní opozdilci, nehrozí vám, až na deseti a stokoruny zaplacené na penále, výraznější postih. 

Pokud jste se však v minulosti dostali se splácením svých dlužných závazků do výraznější prodlevy, čekají vás pravděpodobně při vyřizování hypotéky nepříjemnosti. A to i přesto, že nyní už je vše v pořádku, dlužné částky jste uhradili a případné stávající dluhy splácíte včas. Bohužel ani změna banky vám nejspíš nepomůže.

Registry klientských informací

S rostoucím počtem poskytnutých úvěrů roste logicky také delikvence při jejich splácení. I přesto, že u nás nejsou čísla nesplacených nebo opožděných úvěrů nijak vysoká, banky a další poskytovatelé úvěrů se logicky těmto ztrátovým obchodům snaží vyhnout. A to především preventivním selektováním potenciálních neplatičů. 

U svých kmenových klientů je tento výběr vcelku jednoduchý, finanční instituce archivují všechny transakce svých klientů a pokud měl klient v minulosti potíže se splácením, banka mu nový úvěr s největší pravděpodobností již neposkytne. Jak však poznat na klientovi "z ulice" jaká bude jeho platební morálka? 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro optimální řízení rizika platební delikvence je sdílení klientských údajů mezi institucemi poskytující produkty úvěrového charakteru. Na českém trhu těchto registrů existuje několik, nicméně nejpoužívanější a nejtransparentnější jsou následující tři.

BRKI


Bankovní registr klientských informací (BRKI) byl spuštěn v červnu 2002 a u jeho vzniku stálo pět bank Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka a HVB Bank Czech Republic (nyní UniCredit Bank), které uzavřeli dohodu o vzájemné výměně klientských informací. Správou těchto dat pověřily společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB), jejíž jsou zároveň podílovými vlastníky. V současnosti si v rámci tohoto registru vyměňuje informace více než 20 institucí s bankovní licencí.

REKLAMA

Registr BRKI poskytuje jak negativní tak pozitivní záznamy o evidovaných klientech, přičemž zařazování nebo aktualizace klientských údajů, na rozdíl od jiných registrů, není podmíněna souhlasem klienta. Tato zvláštnost vyplývá ze zákona o bankách a některých ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

V Bankovním registru jsou klienti – fyzické osoby – evidováni pod rodnými čísly, společnosti pod IČ (a to včetně spoludlužníků a ručitelů). Registr eviduje počet, objem, druh a dobu do splatnosti úvěrových obchodů poskytnutých konkrétnímu klientovi a také informace o dodržování či nedodržování splátkového kalendáře. 

Banky díky těmto informacím mohou lépe předvídat riziko nesplacení úvěru. Neposkytnou například úvěr klientovi, který již splácí jiné úvěry a namodelovaná splátka nového úvěru by již byla nad jeho možnosti. Logicky také zamítnou žádost o úvěr klientovi, který se vyznačuje špatnou platební morálkou (platí pozdě nebo dokonce vůbec). Naopak snížením úrokové sazby úvěru může banka "odměnit" klienta s výbornou platební morálkou.

Záznamy jsou v registru evidovány po dobu 4 let od úplného splacení závazků, poté dochází k výmazu záznamu. Po dobu dalších pěti let je klient veden v evidenci, ale uživatelům již nejsou poskytovány informace o těchto splacených úvěrech. Předčasný výmaz záznamu společnost CBCB nepřipouští. Umožňuje pouze opravu sdílených údajů, pokud se prokáže, že negativní informace jsou v registru evidovány neprávem.   

Seznam uživatelů BRKI k 1. 1. 2008:

REKLAMA

 • Česká spořitelna
 • Československá obchodní banka
 • GE Money Bank
 • UniCredit Bank Czech Republic
 • Komerční banka
 • Raiffeisenbank
 • eBanka
 • Hypoteční banka
 • Citibank Europe plc, organizační složka
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Stavební spořitelna České spořitelny
 • Wüstenrot-stavební spořitelna
 • BAWAG Bank CZ
 • Wüstenrot hypoteční banka
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • HYPO stavební spořitelna
 • Modrá pyramida stavební spořitelna
 • Volksbank CZ
 • Oerbank  AG pobočka Česká republika
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
 • BRE Bank S.A (mBank)
 • HSBC Bank plc – pobočka Praha

NRKI


Nebankovní registr klientských informací (NRKI) by spuštěn v půli roku 2005 a provozovatelem registru je společnost Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB). Vznik tohoto registru iniciovaly, jak už z názvu vyplývá, nebankovní instituce, které však rovněž poskytují produkty úvěrové povahy. Jedná se především o leasingové a splátkové společnosti, které však nedisponují bankovní licencí. Z tohoto rozdílu pramení rozdíl v evidenci a správě klientských údajů, kde na rozdíl od Bankovního registru klient musí ke zpracování svých osobních údajů poskytnout výslovný souhlas.

Souhlas je vyžadován i v případě, že klient žádá o nový úvěrový obchod a leasingová nebo splátková společnost si jej chce v registru ověřit. Jinými slovy: k plnohodnotnému využívání klientských informací ze strany nebankovní instituce je potřeba dvojího souhlasu. Pravdou je, že společnost poskytnutí úvěru si může souhlasem k náhledu do registrů podmínit a pokud bude mít klient o úvěr opravdový zájem, nic jiného než podepsat mu nezbude.

Registr NRKI eviduje jak pozitivní tak negativní záznamy o klientech členských společností, přičemž údaje jsou pravidelně jednou za měsíc aktualizovány. Klientské informace o poskytnutých úvěrových produktech jsou v registru evidovány po dobu 4 let od splacení závazku. Předčasný výmaz záznamu společnost LLCB nepřipouští. Registr eviduje také pouhé žádosti o úvěr, pokud však k úvěrovému obchdou nedošlo, tyto údaje se stávají po šesti měsících neaktivní.   

Seznam uživatelů NRKI k 1. 1. 2008:

 • ČSOB Leasing
 • GE Money Auto
 • GE Money Multiservis
 • UniCredit Leasing CZ
 • Santander Consumer Finance
 • ŠkoFIN
 • Leasing České spořitelny
 • s Autoleasing
 • RENAULT LEASING CZ
 • D.S. Leasing
 • PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA
 • s Autoúvěr
 • Credium
 • TOYOTA Financial Services Czech
 • UNILEASING
 • Morava Leasing
 • D.S. Leasing Full Service
 • AGRO LEASING J. Hradec
 • GMAC
 • IMPULS – Leasing – AUSTRIA  

Vývojem na trhu došlo na začátku roku 2006 k navázání spolupráce mezi oběma registry a od tohoto roku dochází k výměně dat mezi jednotlivými členskými subjekty obou sdružení. Nicméně pro výměnu informací mezi oběma registry je nutný výše zmíněný "dvojí souhlas“.

V případě, že se vaše jméno resp. rodné číslo objeví v registrech v negativních souvislostech, dokazování o neoprávněnosti zařazení v evidenci je na vaší straně. K podání žádosti o výpis nebo žádosti o opravu údajů zřídily provozovatelé registrů NRKI a BRKI klientské centrum, které naleznete na adrese: Na Příkopě 21, 117 19 Praha 1.

Žádost o vystavení výpisu z registru jak BRKI tak NRKI stojí 100 Kč (v případě zaslání poštou klient platí navíc poštovné) lhůta pro vystavení je 30 dnů. V případě, že klient má zájem o expresní vyřízení žádosti zaplatí 200 Kč.

SOLUS


Třetím v pořadí je registr SOLUS, jehož zkratka vychází ze spojení Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Spuštěn byl v polovině roku 1999. V tomto případě se jedná o registr čistě negativní, který shromažďuje údaje pouze o klientech se splátkovou delikvencí. Jedná se o nejširší registr, který krom bankovních, leasingových a splátkových společností sdružuje také některé energetické a telekomunikační společnosti.  

Zpracování klientských údajů v registru SOLUS je podmíněno souhlasem klienta. Instituce, která informace poskytuje dalším uživatelům registru SOLUS musí mít od  klienta výslovný souhlas ke sdílení těchto informací. Stejně tak pokud v registru vyhledává informace o vaší platební historii, musí mít tento krok potvrzen souhlasem klienta.

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce. Negativní záznamy jsou v registru evidovány po dobu 3 let od splacení závazku. Žádost o výpis z registru stojí 135 Kč a lze si jej objednat poštou.

Seznam uživatelů SOLUS:

 • Beneficial Finance
 • CCS Česká společnost pro platební karty
 • CETELEM ČR
 • COFIDIS
 • ČSOB
 • Český Triangl
 • eBanka
 • E.ON Česká republika
 • ESSOX
 • Home Credit
 • HSBC Bank plc.
 • Komerční banka
 • Stavební spořitelna Modrá pyramida
 • PROFI CREDIT
 • Raiffeisenbank
 • Santander Consumer Finance
 • s Autoleasing
 • s Autoúvěr
 • T-Mobile
 • Teléfonica O2
 • UniCredit Bank
 • VB Leasing CZ
 • VLTAVÍN Leas
 • Vodafone

Jednotlivé registry nehodnotí své klient. Posouzení, zda klient je či není důvěryhodný pro další úvěrování, záleží vždy na konkrétní instituci. Na existenci registrů dlužníků proto není potřeba z pohledu spotřebitele vždy nahlížet jako na nutné zlo.

Jak už bylo uvedeno: pozitivní záznam může klientovi pomoci získat výhodnější úrokovou sazbu a negativní informace naopak pomáhají vyselektovat klienty – neplatiče, kteří svým chováním, z dlouhodobého hlediska, řádně platícím klientům zdražují jejich úvěry. (Bankám zvyšují náklady buď na prevenci úvěrové delikvence, anebo náklady na následné vymáhání nesplacených nebo opožděných úvěrů).

Varování
Na českém trhu se pohybují i další společnosti například DEREDES a CERD, které za úplatu nabízí zpracování výpisu z různých registrů dlužníků, a to včetně BRKI a NRKI (CERD). Před jejich aktivitami však provozovatelé registrů  BRKI, NRKI varují s tím, že s podobnými společnostmi žádnou smlouvu o spolupráci nebo výměně dat neuzavřely. 

Loading

Vstoupit do diskuze 11 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • geri

  21 října, 2008

  Znám případy,kde klienti byly ve všech registrech a stejně půjčku dostaly.A to hned dvě od různých bank i nebank

  Odpovědět

 • Radek

  4 března, 2009

  Může být. Banky berou registry jen jako jedno z kritérií. Ale řekl bych, že to, co uvádíte, je vzácné.

  Odpovědět

 • karel

  3 března, 2009

  Banky v české republice dávají bombastické částky na reklamy v televizi jak nejlépe ulovit klienta na ůvěr několika rúznými způsoby vnucují své půjčky!!Hypotéky jsou pro banky výnosný kšeft jak obrat občana o co nejvíc peněz a řeči že pomáhají mladým rodinám získat bydlení je scestné je to lichva toho největšího kalibru za ůvěr 2000000,- korun vrátíte bance za 25 let skoro 4500000,- postupem času se do špatné situace dostává víc a víc rodin a toto procento občanu se rapidně zvyšuje.Je sice krásné že banky vymysleli registr solus ,ale vážení to není cesta….když toho klienta banka ulový měla by mu pomoct i v krizi,ale to u nás nefunguje.Klient pakliže se objeví v registru je s ním konec 3 až 4 roky si nikde neškrtne a je v zoufalé situaci a lehce sedne na lep podvodným nebankovním ůvěrům a propada se čím dal víc a není záchrany není to dobry systém.Když už jste v registru solus měly by banky nabízet půjčky s omezenou výší třeba do 30000,- korun protože i malá částka toho člověka zachraní…měli by jste se tvůrci bankovních registrů zamyslet to co jste zavedli má pouze jednostranný ůčinek….!!!!!!!!!!

  Odpovědět

 • Radek

  4 března, 2009

  1/ ú na začátku slova se píše s čárkou
  2/ ano, vrátíte víc, musíte zaplatit cenu peněz
  3/ bez hypotéky byste neměl ani šanci si byt koupit
  4/ Solus není bankovní, ale nebankovní registr; některé banky se k němu ale připojily; banky mají BRKI vedle kterého stojí i NRKI, které sledují i pozitivní informace (splácíte dobře? příště vám banka půjčí víc)
  Je jen na vás, jestli to přijmete. A že se necháte zblbnout reklamou? Jste snad nesvéprávný?

  Odpovědět

 • M

  9 července, 2013

  Radku zamyslel jste se někdy nad tím, proč rostly ceny nemovitostí? Proč vznikají realitní bubliny? Problém je v produktu zvaném hypotéka v kombinaci s nenažraností bank a blbostí klientů. To co nelze nijak regulovat je blbost klienta a proto bych reguloval banky a jejich nejhorší produkty – úvěry a hypotéky. Dokud tohle nenastane, budou pořád lidé závislý na půjčkách aby mohli vůbec žít. Občas to někomu nevyjde a zle se mu to vymstí. Věřte, že lidi je třeba chránit před vlastní hloupostí.

  Odpovědět

 • KAREL

  3 března, 2009

  Registr solus a jemu podobné registry porušují zákon o ochraně osobních ůdajů a postupují velice citlivé ůdaje firmám a subjektům které s nimi nadále pracují a poskytují je dalším osobám jak může něco takového být v právním statě??????????????

  Odpovědět

 • Radek

  4 března, 2009

  Nikoli :-). Když jste si bral úvěr, určitě jste podepsal souhlas se zpracováním a distribucí dat ;-).

  Odpovědět

 • lukáš

  19 května, 2010

  jen si zavádějte svoje registry pak už nebudete komu půjčovat a z čeho budete žít když budete čumět do blba chytráci

  Odpovědět

 • Desmond Roberts

  19 října, 2011

  Vážení úvěr o azyl,
  Jste ve finanční dluhy, potřebují osobní úvěry, kapitál pro zahájení vlastního podnikání, conact dnes v ultimateloanfirm1@live.com pro rychlé a spolehlivé výpůjční služby.

  Odpovědět

 • Petr Malý

  2 září, 2015

  Občas ale k aktualizaci bankovních dat nedojde, stane se „chybička“, která znemožní na dlouhou dobu žádat o bankovní úvěr a dotyční musí využívat služeb různých lichvářů… Bordel mě ale v týhle zemi nepřekvapuje.

  Odpovědět

 • Jaroslav

  21 února, 2017

  Všechny tyto registry jsou hodně hloupě nastavené a banky se pouze obírají o zisky a posílají klienty za různými lichváři. Například se klient opozdí s úhradou nějakého starého úvěru, protože může být například na služební cestě. Nebo nezaplatí poplatek na kreditní kartě, která mu byla před rokem vnucena jako „zadarmo“ a o které už ani neví že ji má. A čtyři roky mu většina bank žádnou půjčku nedá i kdyby měl vysoce nadprůměrný příjem a všechny závazky už dávno uhradil. A věřte mi, jsou banky, které skutečně nezajímá, jestli jste neměl před dvěma lety zaplacený poplatek za kartu ve výši 350kč a nebo dlužíte pěti bankám 3 miliony. Nikdo se s vámi bavit nebude. Tak si můžete vybrat, buď lichvářskou půjčku a nebo si jít půjčit do zahraničí. V Německu, nebo Rakousku bankám stačí doložený příjem a pokud máte něco v rejstříku co už je zaplaceno, přihlédnou na to v úrocích, kdy dostanete třeba o 1% horší úrok.

  Odpovědět