EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

Text: Luboš Svačina

14. 07. 2008

4 komentáře

Pozor na smlouvy s developery

 


 

Právní a poradenská kancelář Ambruz & Dark zveřejnila výsledky svého průzkumu, ve kterém se zabývala smlouvami, které předkládají developerské společnosti svým klientům k podpisu při koupi nového bytu. Výsledek průzkumu autory analýzy nepříjemně překvapil, jak uvedl server iDnes, který o studii informoval v článku "Smlouvy na nové byty jsou výhodné jen pro stavitele, vyplývá z analýzy." 

Autorský tým se zaměřil na 11 největších stavebních společností v České republice a téměř v každé smlouvě nalezl ujednání, které by se v lepším případě dalo označit za nekorektní – klienty výrazně znevýhodňující, v horším případě jsou některé části smluv dokonce úplně neplatné. Část chyb se navíc u většiny firem opakuje.

Stavebníci podle autorů spoléhají na slabé právní povědomí svých klientů a fakt, že klienti toužící po novém bydlení zpravidla do podrobností neřeší jednotlivé body předkládané smlouvy. Bohužel tato neopratrnost se klientům může nepěkně vymstít.

Na co si dát pozor?

Za jedno z největších rizik autoři studie označují vcelku obvyklou praxi, kdy klienti zaplatí prodávající developerské společnosti ještě před tím, než je nemovitost na ně přepsána v katastru nemovitostí. Tedy ještě předtím než se stanou skutečnými vlastníky bytu. Konkrétní případy sporných ujednání včetně rizik, které z takto sepsané smlouvy vyplývají uvedeny v následující tabulce.  Tabulka 1: Nedostatky ve smlouvách a z nich vyplývající rizika

 

Problematická ustanovení smlouvy

Riziko pro developera

Riziko pro spotřebitele

1.

Zaplacení celé kupní ceny před zhotovením a převzetím bytu bez zajištění závazků developerů.

Absolutní* neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Porušení práva spotřebitele.

Ani peníze, ani byt!

2.

Rezervační smlouva neobsahuje závazné znění nebo pravidla pro dojednání obsahu dalších smluv (smlouvy o smlouvě budoucí kupní, resp. kupní smlouvy). Chybí upozornění, že není možné měnit smluvní dokumentaci.

Nekalá obchodní praktika. Absolutní neplatnost. Spotřebitel sám přijde s návrhem znění dalších smluv, a pokud je v rezervační smlouvě závazek developera podepsat smlouvy v určité lhůtě a on tak neučiní, spotřebitel může požadovat náhradu škody.

Spotřebitel dopředu neví, co dále bude podepisovat. Není informován o tom, že nelze dělat změny.

3.

Neexistence závazku developera uzavřít další navazující smlouvy po uzavření rezervační smlouvy.

Spotřebitel by mohl požadovat náhradu škody. Absolutní neplatnost rezervační smlouvy.

Nevyváženost. Nemůže se domáhat podepsání navazujících smluv, i když splnil své závazky.

4.

Možnost ponechat si rezervační poplatek developerem i v případě, že sám neuzavře další smlouvy ve lhůtě stanovené.

Absolutní neplatnost smlouvy. Náhrada škody.

Ztráta peněz, bez zavinění spotřebitele.

5.

Nejasný termín zahájení, dokončení výstavby a předání předmětu koupě.

Neurčitost smlouvy o smlouvě budoucí. Neplatnost smlouvy. Nekalá obchodní praktika.

Neurčitost smlouvy o smlouvě budoucí, a tedy její možná neplatnost. Nejistota, kdy bude předmět koupě zhotoven.

6.

Změna podlahové plochy do určité výše (cca 3 %) nemá vliv na kupní cenu a odstoupit od smlouvy lze až po větší změně výše podlahové plochy (cca o více než 5 %).

Absolutní neplatnost takového ujednání a možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Zhoršení postavení spotřebitele. Při zmenšené ploše bytu platí spotřebitel původní cenu (u větších bytů se může jednat o škodu v rozsahu statisíců korun).

7.

Zatížení předmětu převodu, např. existence zástavního práva ve prospěch banky, která projekt financuje, v okamžiku zaplacení celé kupní ceny a podepsání kupní smlouvy (neexistuje přímý závazek financující banky k vzdání se zástavního práva k předmětu převodu, a v případě, že tak financující banka neučiní, nemá spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit).

Právní vada. Uplatnění náhrady škody ze strany spotřebitele. Možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel zaplatí celou kupní cenu, následně se developer dostane do finančních potíží a financující banka bude realizovat své zástavní právo k předmětu převodu. Tj. spotřebitel nemá ani předmět převodu, ani zaplacené peníze. Má pouze pohledávku za developerem, jejíhož zaplacení se může domáhat. V horším případě uplatnit v rámci insolvenčního řízení.

8.

Nedostatečné zajištění plnění závazků developera (spotřebitel platí pokuty, developer max. vrací poplatek). Nevyváženost smluvních pokut (přísné pro spotřebitele a zanedbatelné pro developera).

Absolutní neplatnost ujednání. Zhoršení postavení spotřebitele a možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Zatímco výše smluvní pokuty proti spotřebiteli představuje v extrémním případě 100 % kupní ceny, je výše smluvní pokuty proti developerovi pouze v procentech (cca 2 % p.a.) z částky, kterou již spotřebitel zaplatil na kupní cenu.

9.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o fikci převzetí a fikci neexistence vad a nedodělků.

Absolutní neplatnost smlouvy. Nedošlo k předání. Nebezpečí škody na předmětu prodeje nese developer. Developer může být v prodlení.

Neuplatní práva, která mu náleží. Podlehne zdání neexistence práva nepřevzít předmět prodeje. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

10.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o povinnosti předmět prodeje převzít i za existence vad a nedodělků nebránících užívání.

Absolutní neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Právní nejistota. Riziko prodlení developera.

Zhoršení postavení spotřebitele. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

11.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o povinnosti předmět prodeje převzít i za existence vad a nedodělků bránících užívání, popřípadě za těchto okolností uzavřít kupní smlouvu.

Absolutní neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Riziko neplatnosti celé smlouvy. Právní nejistota. Riziko prodlení developera.

Zhoršení postavení spotřebitele. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

12.

Povahu vad a nedodělků závazně rozhoduje „nezávislý“ expert, kterého má možnost jednostranně určit developer.

Absolutně neplatné ustanovení. V rozporu se zákonem.

„Nezávislý“ expert neuzná vady a nedodělky namítané spotřebitelem. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

13.

Spotřebitel ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní podepisuje závazné znění kupní smlouvy včetně prohlášení o jakosti předmětu převodu (tedy před předáním bytu).

Právní nejistota. Absolutně neplatné dílčí ustanovení. Riziko neplatnosti celé smlouvy.

Navození pocitu vzdání se svých práv, týkající se kvality předmětu prodeje.

14.

Spotřebitel podpisem kupní smlouvy souhlasí s dalšími výhodami pro developera (umístění reklamy na budovu, výstavba dalších objektů v okolí developerem či závazek spotřebitele poskytnout součinnost při např. stavebním řízení).

Absolutně neplatné dílčí ustanovení. Nekalá obchodní praktika.

Nekalá obchodní praktika. Navození dojmu nemožnosti uplatnit svá práva např. v rámci stavebního řízení.

15.

Nesrozumitelná, popřípadě špatně stanovená záruka za vady (počátek běhu lhůt a jejich délka).

Relativní neplatnost ustanovení či celé smlouvy.

Neuplatnění vlastních práv. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

16.

Nevyřešení problémů se spoluvlastnictvím pozemků a předkupním právem.

Neplatnost celé smlouvy. Uplatnění náhrady škody spotřebitelem.

Nenabude vlastnické právo (neuplatní je) k pozemku. Pochybnosti o nabytí vlastnictví resp. riziko, že pozbude vlastnické právo z důvodu chybného postupu developera.

17.

Nevyvážené podmínky pro odstoupení od smlouvy ve prospěch developera (často provázán s dalšími ustanoveními, které nejasně definují lhůty).

Neplatnost celé smlouvy.

Zhoršení postavení spotřebitele. Vyvolání dojmu nemožnosti odstoupit od smlouvy.

18.

Krátká doba na uzavření smluv navazujících na rezervační smlouvu.

Neplatnost celé smlouvy. Nekalá obchodní praktika.

Nekalá obchodní praktika. Málo času na posouzení smluv. Snížení možnosti měnit smluvní dokumentaci ve svůj prospěch.

19.

Nedostatečná prohlášení developera ve vztahu k jakosti předmětu prodeje.

Relativní* neplatnost smlouvy.

Nejasný popis bytové jednotky. Spory o kvalitu provedení.

20.

Problematický vztah mezi společenstvím vlastníků – developerem – jednotlivými spotřebiteli. Např. Smluvní zajištění parkovacích stání – dohoda o užívaní apod. (vztah společenství vlastníků a uživatel).

Není jasné, kdo má jaká práva. Nejasné povinnosti ve správě budovy. Není jasné, kdo je oprávněn jednat. Neplatně uzavřené smlouvy. Nemožnost užívání parkovacích míst.

Nejistota. Nemožnost užívání parkovacích míst.

 


Zdroj: analýza Ambruz & Dark, iDnes


Závěr

Situace na českém realitním trhu, který se v posledních letech vyznačoval velice dynamickým růstem a silnou poptávkou po novém rezidenčním bydlení neférovým developerským nahrává. Nicméně v letošním roce podle všeho dochází ke změně trendu a zájem o nové bydlení není takový jako v minulých letech. Je jen otázkou času, kdy developerské společnosti začnou výrazněji pociťovat tenčící se příliv nových klientů a v rámci konkurenčního boje budou nuceny některá problematická ujednání ve smlouvách vypustit nebo alespoň upravit směrem k větší klientské vstřícnosti.

"Silně nevyvážené smlouvy mohou být předmětem sporů a do budoucna mohou sehrát klíčovou roli při rozhodování při výběru projektu. S klesající poptávkou po nových bytech poroste poptávka po kvalitnějších smlouvách," uvádí Michal Hrnčíř ze společnosti Ambruz & Dark.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • podvedení

  5 července, 2009

  Příběh mladé rodinky, která chtěla bydlet ve svém domku. Firma nedodržela termín předání domu a přes vypovězení smlouvy rodinky, firma nikdy zálohu nevrátila. Čtěte na http://www.ers.estranky.cz

  Odpovědět

 • Vašek

  9 července, 2009

  z toho mi je na blití. Tihle podvodníci patří za mříže.

  Odpovědět

 • Martin Kocián

  10 července, 2009

  Všichni developeři by jen hrabali. Občas to nějaký neukočíruje, hrabe tak moc až mu z toho hrábne a odnesou to nebozí klienti. Já bych je za to pověsil na lampy, za takový podvody.

  Odpovědět

 • Kruton

  10 července, 2009

  nechtěl bych být v kůži těch oškubaných nebožáků. To je na mašli.

  Odpovědět