EUR 25.375

USD 23.385

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.375

USD 23.385

Text: Luboš Svačina

03. 07. 2009

1 komentář

Přehlídka vítězů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009

 


 

Obec architektů a Česká komora architektů letos pořádala již 16. ročník soutěžní přehlídky Grand Prix architektů, Národní cena za architekturu. Celkově se v letošním roce do soutěže přihlásilo 101 děl. Akademie architektů, která byla vybrána vypisovateli soutěže, nakonec vyzvala k účasti v soutěži celkem 31 autorů, z nichž 21 tuto výzvu přijalo. Na konci června letošního roku odborná porota složená z nezávislých a renomovaných zahraničních architektů vyhlásila vítěze jednotlivých soutěžních kategorií. Následuje kompletní přehled vítězů a oceněných.

KATEGORIE NOVOSTAVBA

MĚSTSKÝ DŮM, MILADY HORÁKOVÉ 20, BRNO 
(Helena Boráková, Dalibor Borák, Martin Příhoda / DOBRÝ DŮM)


Současný městský polyfunkční dům s garážemi, obchodem, kancelářskými prostory a dvěma mezonetovými byty je zasazen do uliční fronty s ornamentálními fasádami z přelomu 19. a 20. století. Svým pojetím sousedním historickým domům nijak nekonkuruje, přirozeně s nimi srůstá. Architektonické a urbanistické řešení vychází z daností technicky poměrně komplikované parcely.

Dvorní fasáda je navržena v podobném stylu jako fasáda uliční – černobílá, abstraktně geometrická hra na první pohled náhodně rozmístěných oken, hliník, omítka a sklo. V 1. NP je umístěn průjezd, vstup do komunikačního bloku budovy se schodištěm a výtahem, část dvoupodlažní vzorkovny s obchodem, v současnosti se samostatnými vstupy do jednotlivých podlaží. Ve 3., 4. a 5. NP jsou kolem schodišťového modulu umístěny variabilní pronajímatelné administrativní plochy. V 6. a 7. NP jsou navrženy dva mezonetové byty.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ 
(Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeisetr, Petr Lešek / PROJEKTIL ARCHITEKTI)


Prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. V sousedství je směs staveb (škola, hasiči, menza ..). Chybí pevný urbanistický koncept. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Nepřevyšuje – nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení.

REKLAMA

Objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Objekt stojí na pochozí ploše navazující na okolí a zelenou plochu střechy garáží.

Budova Knihovnicko-informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu a s klidným vnitřním prostředím.

KATEGORIE REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE PALÁCE RYTÍŘSKÁ 29 – POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY
(Gabriela Kaprálová)


Hlavním tématem třech etap v období 2005–2008 byla celková renovace fasád a nasvětlení paláce. Obnova kamenného pláště budovy z hořického pískovce, restaurátorské práce na bohaté sochařské výzdobě, repase historických oken a zámečnických prvků.

REKLAMA

Nově navržené funkční uspořádání je přehledné a maximálně zhodnocuje všechny prostory budovy. V přízemí je situován úsek plateb v hotovosti, počítárnu peněz a poradenské služby pro běžnou klientelu. Samoobslužná zóna bankomatu byla přesunuta na nároží Rytířské a Melantrichovy ulice a je viditelná z Václavského náměstí. Galerie v suterénu má nový vstup přímo z ulice, je nezávislá na otevíracích hodinách pobočky a poskytuje důstojné místo pro výstavy a společenské akce. V 1. patře vznikl systém tzv. „otevřeného velkoplošného prostranství“ poradenských pracovišť. V suterénu je umístěno trezorové hospodářství, bezpečnostní schránky, technické místnosti, prostory údržby, sklady a galerie.

KATEGORIE INTERIÉR

ATRIUM D, ČVUT PRAHA 6
(Fakulta stavební ČVUT v Praze, VYŠEHRAD atelier)


Cílem bylo vytvořit prostor pro novou náplň původního, v posledních letech nevyužívaného západního hospodářského dvora – atria budovy D Fakulty stavební ČVUT, a tím funkčně i výrazově oživit provoz školy stejně jako doplnit chybějící učební prostory. Vestavba obsahuje prostor pro výuku ateliérů oboru pozemní stavby a architektura, konzultační místnosti, dílnu pro výrobu modelů a odpočinkovou zónu navazující na hlavní halu.

Dvůr o rozměrech 18 x 24 m byl zastřešen a vytvořila se tak dvojpodlažní, průmyslově působící otevřená hala – „továrna na nápady“. Zde lze s využitím mobilních uzamykatelných skříňkových stěn libovolně dělit prostor na několik ateliérů. Zároveň je možné veškerý mobiliář relativně jednoduše přemístit na stranu nebo do přilehlého skladu a vytvořit jeden veliký sál, určený k výstavám, přednáškám, konferencím, státnicím atd. V rozích haly jsou schodiště vedoucí do 2. NP, ve kterém jsou pro konzultace nebo práci v menších skupinách zavěšeny čtyři učebny – boxy.

REKLAMA

KATEGORIE RODINNÝ DŮM

VÍKENDOVÝ DŮM + HŘISTĚ, Rudoltice v Čechách
(Pavel Hladík, Filip Dubský / NOLIMAT)


Parcela se nachází v obci Rudoltice ve východních Čechách v blízkosti města Lanškroun. Místo je význačné tím, že zde prochází frekventovaný železniční koridor, zároveň se nachází v přírodní scenerii, kterou dokresluje ruina nedostavěného zámku Lichtenštejnů. Stavební pozemek sousedí na severní straně s potokem.
 
Objekt je situován na východní straně pozemku, je otevřen na jih a na západ směrem k tenisovému kurtu. Na pozemku je umístěno jedno kryté stání pro osobní automobil a uzavíratelný sklad. Z podmínek a analýzy území vzešel koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti, který je doveden do extrému i ve výrazu domu – zborcený objem kvádru, velké prosklené otvory v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací mříž a okenice, které se uzavírají v době nepřítomnosti obyvatel.

RODINNÝ DŮM ZDIMĚŘICE
(Stanislav Fiala, D3A)


Obraz domu ve Zdiměřicích u Prahy vychází z berberských obydlí, které jsou koncipovány centrálním společným obytným prostorem, který lemuje malé útulné místnosti. Téměř čtvercový půdorys byl proříznut zálivem organického tvaru, který nechává vstoupit zahradu dovnitř dispozice. Zahrada má charakter architektonizované mnohobarevné kvetoucí zeleně, která dotvořila celý pozemek do čistého, uklizeného systému. Divoké stromy za plotem jsou nasvětlené reflektory.
 
Záliv vstupující do domu se dá úplně uzavřít posuvnými panely propletenými vrbovým proutím, propouštějícím světlo s úžasnou stínohrou dovnitř i ven. Takto vznikla venkovní místnost pod dřevěnou pergolou, porostlou vistárií, je dalším pokusem o co největší prorůstání interiéru a exteriéru. Dům je velice dobře technicky vybaven. Systém vytápění i chlazení je založen na kombinaci využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů.

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ UNIVERZITY PARDUBICE
(Ladislav Kuba, Tomáš Pilař)

Nově navržený objekt fakulty je umístěn v severní dobře dopravně dostupné části v blízkosti stávajících kolejí a univerzitní auly s knihovnou (arch. Třeštík). Do jižního polabského cípu areálu je umístěna nová tělocviční hala univerzity, v blízkosti haly je počítáno s prostorem pro venkovní sportoviště.

Hmotové řešení budov Fakulty chemicko-technologické reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby a sestava objektů reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Jednotlivé objekty nestojí celou půdorysnou plochou na terénu – terén pod budovami horizontálně plyne, areál je v parteru průchozí, naopak ve 2. nadzemním podlaží jsou jednotlivé stavby vzájemně propojeny. Konstrukce budov je navržena jako monolitický železobetonový skelet – kombinace nosných sloupů, stěn a svislých výtahových a schodišťových šachet se železobetonovými monolitickými stropy.

Technologické zařízení, vzduchotechnické jednotky, zařízení pro přípravu TUV a další kapacitní technologie se nachází v suterénních místnostech přiřazených ke každému schodišťovému jádru se svislými instalačními šachtami. Páteřní rozvody médií jsou vedeny v suterénním koridoru, který propojuje všechny stavby. V jednotlivých laboratořích jsou rozvody vedeny viditelně pod stropem, což umožňuje flexibilní napojení libovolného počtu médií. Odsávání značného počtu laboratorních digestoří je zajištěno odděleným potrubím a ventilátory na střeše staveb.

CENA ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO

Cenu za celoživotní dílo, kterou každoročně uděluje při příležitosti Grand Prix architektů Obec architektů, patří v tomto roce prof. Ing. arch. Janu Bočanovi (*1937). Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners a v posledním desetiletí se věnuje velmi intenzivně i pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, kde je vedoucím Ústavu navrhování.

Poznámka: zdrojem obrázků a doprovodných textů jsou webové stránky  www.www.grandprix-architektu.cz  a
www.earch.cz  

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Sherlyn

    11 června, 2011

    AKAIK you\’ve got the awnser in one!

    Odpovědět