EUR 25.330

USD 23.782

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.330

USD 23.782

Text: Petr Zámečník

06. 01. 2012

0 komentářů

Připravte se na daně v roce 2012

 


 

 

Vlastnictví nemovitosti zakládá nespočet daňových povinností. Jakmile si ji pořídíte, vystupujete jako ručitelé pro daň z převodu nemovitosti, následně musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitostí a platit tuto daň. Pokud navíc budete nemovitost pronajímat, nevyhnete se podání daňového přiznání k dani z příjmů a můžete se stát i plátcem daně z přidané hodnoty.

S nemovitostmi jsou spojeny ale také daňové úlevy. Pořídíte-li si nemovitost k vlastnímu bydlení na úvěr, můžete si odečíst zaplacené úroky od základu daně z příjmů. (Pokud nemovitost pronajímáte, můžete si cenu úvěrových zdrojů započítat do nákladů. Chcete-li si ale uznat do nákladů i cesty vlastním vozem, nevyhnete se silniční dani.)

Daň z nemovitostí

První daňovou povinností nového majitele nemovitosti je zpravidla podání daňového přiznání k dani z nemovitostí. Daňové přiznání (úplné či dílčí) se podává pouze při pořízení či změně stavu nemovitosti (např. při změně zemědělské půdy na stavební pozemek či při výstavbě či dostavbě nemovitosti).

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí je 31. 1. 2012. Daň je následně vyměřena finančním úřadem a předepsána k platbě buď v jediném termínu 31. 5. 2012, pokud je vyměřená daň do 5 tis. Kč, nebo ve dvou splátkách u daňové povinnosti vyšší.

REKLAMA

U nemovitostí k zemědělské výrobě a chovu ryb je stanovena povinnost splátky uhradit k

 • 31. 8. 2012 a
 • 30. 11. 2012.

U ostatních nemovitostí ve splátkách k

 • 31. 5. 2012 a
 • 30. 11. 2012.

Daň z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů je nezbytné podat sice až do 2. 4. 2012 a ke stejnému datu je nezbytné uhradit doplatek daně, pokud daňový poplatník nevyužívá služeb daňového poradce (v takovém případě má termín posunutý o tři měsíce), nicméně zaměstnanec, který měl v uplynulém roce buď jediného, nebo několik po sobě jdoucích zaměstnavatelů, může požádat o vyúčtování daně prostřednictvím svého posledního zaměstnavatele do 15. 2. 2012. I v rámci vyúčtování daně je možné uplatnit např. úroky z úvěru na bydlení.

S potřebou podávat pravidelná hlášení o zaměstnancích se mohou setkat pronajímatelé, kteří k této činnosti využívají své zaměstnance (např. jako správce apod.), případně musí odvádět srážkovou daň za lidi pracující na dohodu.

REKLAMA

Daň z přidané hodnoty

Stát se plátcem daně z přidané hodnoty při pronájmu nebývá zpravidla příliš výhodné. Nájemné je od daně z přidané hodnoty osvobozeno, ale bez nároku na odpočet DPH na vstupu. Pokud tedy pronajímáte a neuplatňujete vůči nájemníkům DPH, nemůžete si ani jako plátce daně nechat vrátit např. daň zaplacenou za počítač, který používáte k evidenci nájemníků.

Daň z přidané hodnoty v případě nájemného ale můžete uplatňovat „dobrovolně“. V takovém případě si můžete odečíst i DPH „na vstupu“ – tedy kupříkladu za onen počítač. Pokud jsou vašimi nájemníky plátci DPH, tak vás ani zvýšení ceny o 20 % nemusí trápit (vaši nájemníci si vámi účtované DPH uplatní na svém vstupu). Pokud ale pronajímáte byty fyzickým osobám, pak by v případě, že se stanete plátcem a začnete uplatňovat daň z nájemného, došlo k faktickému zdražení pro nájemníky, nebo byste museli nájemné adekvátně snížit.

Daň lze vyúčtovávat buď čtvrtletně, nebo měsíčně. Při čtvrtletním zúčtování jsou termíny podání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty i zaplacení daně

 • 25. 1. 2012 (za 4. čtvrtletí 2011),
 • 25. 4. 2012 (za 1. čtvrtletí 2012),
 • 25. 7. 2012 (za 2. čtvrtletí 2012),
 • 25. 10. 2012 (za 3. čtvrtletí 2012).

Při měsíčním vyúčtování je termínem vždy 25. den v měsíci následujícím po měsíci, za který je přehled a daňové přiznání podáváno.

REKLAMA

Silniční daň

Silniční daň je třeba platit a příslušné daňové přiznání podávat pouze v případě, kdy v souvislosti s pronájmem chcete uplatňovat též náklady na automobil – a to jak pořizovací formou odpisů, tak náklady na opravy, garážování či pohonné hmoty a další náplně.

Podat daňové přiznání k silniční dani a daň zaplatit za rok 2011 je nezbytné do 31. 1. 2012. Nejspíš se ale nevyhnete ani zálohovým platbám, které je třeba platit ve čtvrtletních intervalech vždy k

 • 16. 4. 2012,
 • 16. 7. 2012,
 • 15. 10. 2012,
 • 17. 12. 2012.

Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí a daňové přiznání k nim nemají pevně stanovené termíny, ale vždy závisí na datu uskutečnění daru, dědictví či převodu. Daňové přiznání je třeba podat a daň zaplatit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k převodu.

Nepodáte včas daňové přiznání? Zaplatíte!

Nepodání či pozdní podání daňového přiznání je tvrdě trestáno. Pryč jsou doby mírných sankcí, kdy se zejména u daňových přiznání s nulovou či minimální daní  nemusel daňový poplatník ničeho obávat. Dnes platí minimální sankce za nepodání daňového přiznání ve výši 500 Kč, pokud se s podáním zpozdíte o více než 5 pracovních dnů. Sankce může být ale i vyšší – dosahuje 0,05 % z daňové povinnosti za každý další den.

Samotné zpoždění při placení daně takový problém již není. Penále do částky 200 Kč za rok finanční úřad nebude vymáhat.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *