EUR 24.765

USD 23.115

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.765

USD 23.115

Text: Petr Zámečník

04. 01. 2012

1 komentář

Příspěvek na bydlení od 1. 1. 2012 vzrostl: Až o 1 525 Kč!

 


 

 

Příspěvek na bydlení je vyplácen lidem s nízkými příjmy a vysokými náklady na bydlení. Při jeho přiznávání je tak kromě příjmu testován i nájem a další náklady související s bydlením – včetně vytápění, elektřiny, vodného a stočného… i svozu odpadu. Nárok na něj mají nejen nájemníci, ale také vlastníci a nájemníci družstevních bytů.

Pro přiznání příspěvku na bydlení je rozhodující splnění několika podmínek. První z nich je, že náklady na bydlení musí přesáhnout 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti. Pokud tedy rodina v Praze platí za bydlení (včetně energií) 12 tis. Kč a má čistý příjem 30 tis. Kč, pak tuto podmínku splňuje. Stejného poměru by ale dosahovala rodina s nájemným 120 tis. Kč a měsíčním příjmem 300 tis. Kč. Proto je stanovena podmínka ještě druhá – 30 % příjmu (resp. 35 % v Praze) nesmí být vyšší než tzv. „normativní náklady“.

Normativní náklady jsou úředně stanovené číslo, které udává, jak vysoké náklady na bydlení by pro domácnost s určitým počtem členů měly být v obci určité velikosti. Kromě určení nároku na příspěvek na bydlení slouží také k výpočtu výše příspěvku. A právě normativní náklady od 1. 1. 2012 vzrostly. A ne málo – o 1,68 % až 11,08 % v závislosti na velikosti obce, právního titulu užívání bytu a počtu členů domácnosti.

Tabulka 1: Změna normativních nákladů pro nájemní byty (v %)

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 – 99 999 obyvatel

10 000 – 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

111,08%

109,75%

110,06%

103,56%

102,00%

2

110,46%

109,08%

109,34%

103,23%

101,80%

3

110,00%

108,58%

108,81%

103,03%

101,68%

4 a více

109,69%

108,27%

108,47%

102,96%

101,68%

Tabulka 2: Změna normativních nákladů pro byty v osobním a družstevním vlastnictví (v %)

Počet osob v rodině

Změna normativních nákladů

1

108,86%

2

108,20%

3

107,71%

4 a více

107,53%

U bytů v osobním a družstevním vlastnictví není poloha bytu rozhodující. Podle zákonodárců rodiny zjevně nájemné zatěžuje více než splátka hypotéky.

Nejvíce vzrostly normativní náklady v Praze a ve větších městech. Naopak nejnižší růst zaznamenaly malé obce. Růst koeficientů by měl zahrnovat jak dopady postupující deregulace v Praze a vybraných (ještě nederegulovaných) krajských městech a velkých městech Středočeského kraje, tak růst cen energií – zejména plynu a elektřiny.

V absolutních částkách jsou největší nárůsty (pochopitelně) u větších domácností, u nichž normativní náklady rostly z vyššího základu. Absolutní nárůst normativních nákladů zároveň udává maximální částku, o kterou v letošním roce může vzrůst příspěvek na bydlení (bez změny nákladů na bydlení a příjmů domácnosti).

Tabulka 3: Změna normativních nákladů pro nájemní byty (v Kč)

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 – 99 999 obyvatel

10 000 – 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

705 Kč

      499 Kč

      489 Kč

      157 Kč

        86 Kč

2

961 Kč

      679 Kč

      666 Kč

      210 Kč

      114 Kč

3

1 256 Kč

      886 Kč

      870 Kč

      274 Kč

      149 Kč

4 a více

1 525 Kč

  1 080 Kč

  1 059 Kč

      341 Kč

      190 Kč

Tabulka 4: Změna normativních nákladů pro byty v osobním a družstevním vlastnictví (v Kč)

Počet osob v rodině

Změna normativních nákladů

1

         330 Kč

2

         458 Kč

3

         603 Kč

4 a více

         749 Kč

Pro samotný výpočet ale nejsou důležité nárůsty koeficientů, nýbrž jejich hodnoty. Pokud má domácnost na příspěvek na bydlení nárok, jeho výši vypočítá tak, že od svých skutečných nákladů na bydlení, pokud jsou nižší než normativní, nebo od normativních nákladů (Tabulka 5 a Tabulka 6) odečte 30 % (v Praze 35 %) svého čistého příjmu.

Tabulka 5: Normativních náklady pro nájemní byty pro rok 2012

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 – 99 999 obyvatel

10 000 – 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

7 068 Kč

               5 616 Kč

               5 352 Kč

               4 563 Kč

4 379 Kč

2

10 144 Kč

               8 157 Kč

               7 796 Kč

               6 715 Kč

6 464 Kč

3

13 813 Kč

            11 214 Kč

            10 742 Kč

               9 330 Kč

9 001 Kč

4 a více

17 269 Kč

            14 135 Kč

            13 565 Kč

            11 862 Kč

11 466 Kč

Zdroj: MPSV

Tabulka 6: Normativních náklady pro byty v osobním a družstevním vlastnictví pro rok 2012

Počet osob v rodině

Normativní náklady

1

               4 053 Kč

2

               6 042 Kč

3

               8 421 Kč

4 a více

            10 699 Kč

Zdroj: MPSV

Příklad výpočtu příspěvku na bydlení v roce 2012

Předpokládejme náklady tříčlenné domácnosti na nájemní bydlení v Praze ve výši 12 tis. Kč a příjem domácnosti 30 tis. Kč měsíčně čistého. Normativní náklady tak dosahují 13 813 Kč. Náklady domácnosti dosahují 40 % (což je více než „požadovaných“ 35 %). Zároveň 35 % příjmů (tj. 10 500 Kč) přesahuje normativní náklady na bydlení. Domácnost tedy nárok na příspěvek na bydlení má.

Protože normativní náklady převyšují skutečné, bude výše příspěvku počítána ze skutečných nákladů:

 • 12 000 Kč – 10 500 Kč = 1 500 Kč

Domácnost bude mít stejný příspěvek na bydlení jako v minulém roce, kdy také byly normativní náklady vyšší než skutečné. Pokud by ale náklady stejné domácnosti činily v obou letech 14 tis. Kč, pak by v loňském roce získávala příspěvek na bydlení ve výši 2 057 Kč a v letošním 3 313 Kč.

Další změna v příspěvku na bydlení

Od letošního roku platí nové omezení příspěvku na bydlení. Ještě do loňského roku bylo možné pobírat ho neomezeně dlouho. Od letošního roku je přiznán pouze po dobu 84 měsíců v 10 po sobě jdoucích kalendářních letech. Toto omezení se netýká pouze domácností penzistů nad 70 let věku a osob se zdravotním postižením bydlících v pro ně postavených či upravených bytech.

Lhůta je novinkou, a tak se nepočítá zpětně. Všem příjemcům příspěvku na bydlení začala běžet 1. ledna 2012.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • priorita

  15 ledna, 2012

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, zda-li je hypotéka brána jako náklad na bydlení? Vztahuje se příspěvek i na domy nebo jen na byty? A poslední dotaz…jak doložit případně příjem manžela, který je OSVČ, tedy doklad o finančních příjmech bude mít až v březnu 2011. Máme tedy doložit daňové přiznání za 2010?
  Děkuji
  Alena

  Odpovědět