EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Luboš Svačina

19. 03. 2009

0 komentářů

Pronájmy podrží realitní kanceláře nad vodou

 


 

Již delší dobu se hovoří o propadech na realitním trhu. Jak situaci na trhu vnímají samotní realitní makléři? Na tuto otázku se snažil odpovědět průzkum společnosti GoHome.cz a agentury aPRiori, jehož výsledky byly zveřejněny v souvislosti se spuštěním nového realitního vyhledávače GoHome.cz. Zdrojem informací pro následující statistiky byly telefonické rozhovory se zástupci 57 realitních kanceláří z celé České republiky.  

Obchodní transakce

Situace na trhu opravdu není růžová. Bezmála tři čtvrtiny dotazovaných realitních kanceláří potvrdily, že v uplynulých 6 měsících zaznamenaly propad počtu i objemu realizovaných prodejních transakcí. Největší zpomalení vykazují realitní kanceláře na Vysočině, a to až o 50 %, dále potom v Jihočeském kraji (25 %), v Moravskoslezském kraji (23,2 %) a v Praze, kde se jednalo o 24% pokles. 

O něco lepší byla situace ve Středočeském, Severočeském, Ústeckém, Karlovarském a Západočeském kraji, kde realitní kanceláře zaznamenaly propad okolo 15 %. Naopak nejnižší pokles byl zaznamenán v Jihomoravském a Zlínském kraji – shodně o devět procent. Po zprůměrování hodnot za jednotlivé kraje z průzkumu vyplývá, že celorepublikově došlo k pětinovému propadu (-19,55 %) realizovaných realitních transakcí.

Ceny nemovitostí

Zároveň s poklesem obchodních transakcí dochází také v některých regionech k poklesu cen nemovitostí. Podle průzkumu serveru GoHome.cz a agentry aPRiori registrují realitní kanceláře nejmarkantnější propad cen u bytových jednotek, a to zejména v krajích, které jsou postiženy narůstající mírou nezaměstnanosti a kde navíc hrozí další propouštění. Naopak nejméně případů, kdy dochází ke snižování ceny, je v Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Zlínském kraji.

Zatím v menší míře se potýkají s poklesem cen majitelé rodinných domů a nebytových prostor. Tento výsledek však může být dán menším objemem transakcí realizovaných v tomto segmentu nemovitostí.

Elasticita nabídky

Data publikovaná v předchozích odstavcích nejsou pro čtenáře sledující ceny nemovitostí žádným překvapením, o dvacetiprocentním propadu cen se hovoří již několik měsíců. Tímto zjištěním se však autoři průzkumu neuspokojili a realitních makléřů se dále zeptali, zda existují rozdíly mezi inzerovanou cenou a cenou, za kterou kupující opravdu nemovitost nakonec pořídí.

Na otázku, zda se objevují případy, kdy cena, která je uvedena v nabídce, je rozdílná než konečná prodejní, průzkum ukázal, že v 86 % případů jsou majitelé nemovitostí, případně i realitní kanceláře, ochotni přistoupit na snížení prodejní ceny nemovitosti, resp. snížení marže za zprostředkování. A ve skutečnosti potom celkem 43,9 % dotázaných uvádí, že snižují ceny ve více než 10 % případů.

Cílem snížení ceny je, jak jinak, rozhýbání prodeje nemovitosti. Z výzkumu vyplývá, že k tomu, aby transakce úspěšně proběhla, stačí snížení ceny o 50 – 100 000 Kč. V procentuálním vyjádření se realitní makléři shodli, že konečná cena se od ceny uvedené v nabídce nejčastěji liší 3 – 5 %.

Pronájmy

Ochladnutí obchodu s nemovitostmi je evidentní, na druhou stranu stávající situace nahrává obchodu s levnějšími a menšími byty (1+kk, 1+1) a především pronájmům. "Rostoucí zájem o pronájmy se pro některé realitní kanceláře stává záchranným kruhem,“ uvádí autoři průzkumu. 

Růst poptávky po pronájmech zaznamenalo 55 % dotázaných realitních makléřů, přičemž největší zájem je patrný ve větších městech, kde pořízení vlastního bydlení je zpravidla nákladnější než v menších obcích a kde je i větší nabídka nájemních bytů.

Budoucí vývoj cen nemovitostí

Kromě stávající situace se výzkum také zabýval otázkou budoucího vývoje. Na dotaz "Jak odhadují prodejci nemovitostí vývoj na realitním trhu v krátkodobém (do půl roku) a dlouhodobém (více jak 1 rok) horizontu?" odpověděla většina – 64,2 % zástupců realitních kanceláří, že očekává v následujícím půl roce pokračující pokles cen nemovitostí. A to zejména u bytů, jejichž ceny jsou podle respondentů stále ještě v řadě případů nadhodnocené. Zbylých 35,8 % dotazovaných očekává, že v následujícím půl roce budou ceny nemovitostostí spíše stagnovat. Na brzký růst cen nemovitostí by si v současnosti "nevsadil" žádný z respondentů. 

V delším časovém horizontu (více než 1 rok) byli respondenti opatrnější, přibližně 10 % z nich si dokonce budoucí vývoj vůbec netrouflo odhadovat. Z těch, co odpověděli, 8 % očekává, že i za rok budou ceny nemovitostí nadále klesat. Oproti tomu více než polovina (58 %) predikuje v delším horizontu ustálení cen. O růstu cen v horizontu delším než jeden rok je přesvědčeno 34 % respondentů.

Následující tabulka přináší celkem šest možných scénářů dalšího vývoje cen nemovitostí. Z nichž ani jeden nepočítá s nárůstem cen nemovitostí v horizontu méně než 6 měsíců. Jak je z tabulky patrné, tak nejvíce respondentů očekává, že ceny nemovitostí během půl roku ještě poklesnou, po roce budou stagnovat. A v ještě delším horizontu… kdo ví?

Tabulka 1: Očekávaný vývoj cen nemovitostí

Časový horizont Souhlasí (%)
půl rok více než rok
pokles pokles 4,10 %
pokles stagnace 40,80 %
pokles nárůst 22,50 %
stagnace pokles 2 %
stagnace stagnace 12,20 %
stagnace nárůst 18,40 %

Zdroj: GoHome.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *