EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

Text: Luboš Svačina

29. 01. 2009

1 komentář

Průvodce přiznáním k dani z nemovitostí

 


 

Novinkám vztahujícím se k přiznání k dani z nemovitostí, platné od letošního 1. ledna, jsme se věnovali v článku "Daň z nemovitosti: Novinky pro rok 2009". Náplní následujícího textu jsou praktické rady, jak se s daňovým přiznáním vypořádat, jaké termíny je důležité stihnout a kdo je povinen daňové přiznání podávat. 

Na jaký druh nemovitosti se povinnost platit daň vztahuje?

Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky, nemovitosti (stavby spojené se zemí pevným základem), nacházející se na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí, případně byly k užívání schválené na základě oznámení stavebnímu úřadu. Dále se daňová povinnost vztahuje na byty a nebytové prostory (včetně podílu na společných částech stavby), které jsou samostatně evidovány v katastru nemovitostí.

Kdo je plátcem daně?

Poplatníkem daně může být jak fyzická, tak právnická osoba, přičemž v drtivé většině případů platí, že primárním poplatníkem je vlastník nemovitosti, který však může smluvně (nejčastěji v  rámci nájemní smlouvy převést daňovou povinnost na svého nájemníka.

Kdo má povinnost daňové přiznání podat?

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává pouze jednou, a to v roce následujícím po kolaudaci (oznámení o užívání apod.), změně poplatníka (zpravidla tedy také vlastníka), nebo změně, která měla vliv na výši daňové povinnosti. V případě, že k žádné změně v předchozím zdaňovacím období nedošlo, daňové přiznání se nepodává. Finanční úřad poplatníka obešle poštovní poukázkou s vyměřenou částkou daně.  

Poplatník je povinen si v daňovém přiznání daň z nemovitostí sám vypočítat, uplatnit případné osvobození nebo odpočty a vyčíslit jejich výši.

REKLAMA

Co může mít vliv na změnu výše daňové povinnosti?

Daňové přiznání je potřeba podat, pokud dojde například k těmto změnám: 

 • změna výměry pozemku
 • změna ceny nemovitosti
 • změna poplatníka
 • změna druhu pozemku
 • rozšíření stavby
 • změna užívání stavby
 • navýšení stavby o další patro

Daňové přiznání není potřeba podávat, pokud dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně sazeb daně, změně koeficientů použitých při výpočtu daně nebo zániku nároku na osvobození od daně.

Kde daňové přiznání podat?

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává na finančním úřadě, v jehož obvodu územní působnosti se předmět daně nachází. Přiznává-li se více nemovitostí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

Důležité termíny pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání musí být podáno nejpozději k 31. 1. příslušného roku*) a podává se vždy pro příslušný kalendářní rok, přičemž pro vyměření daně z nemovitostí je rozhodný stav k 1. lednu zdaňovacího období. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se již nepřihlíží. 

REKLAMA

Jaké jsou sankce za zpoždění?

Finanční úřad může z důvodu opoždění podání daňového přiznání k dani z nemovitostí navýšit vyměřenou částku daně až o 10 %.

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitostí lze podat buď písemně na předepsaném formuláři, nebo elektronicky. Jak formuláře, tak průvodce elektronickým podáním je možné nalézt na webových stránkách České daňové správy, nebo Minsterstva financí. V případě elektronického podání není třeba zaručeného elektronického podpisu.

Termín splatnosti daně

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května příslušného roku. Pokud daňová povinnost přesáhne částku 5 000 Kč, může ji poplatník splatit ve dvou stejnoměrných splátkách a to k 31. 5. a 30. 11. příslušného roku (jiné termíny platí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb).

*) v drtivé většině platí, co je uvedeno v textu, zákon však pamatuje na zvláštní případy, na které se vztahují jiné termíny a podmínky. V takovém případě je nutné nahlédnout do "Pokynů pro vyplnění přiznání".

REKLAMA

Vyplnění daňového přiznání

Ještě před tím, než se pustíte do vyplněňování formuláře daňového přiznání, si připravte k ruce list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí), kupní smlouvu nebo jiný dokument, kde bude uveden datum zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí, ale také například dokument vztahující se ke kolaudaci či oznámení o užívání bytu či domu. Rozhodně se vám budou hodit pokyny pro vyplnění daňového přiznání, kde je podrobně bod po bodu popsáno, jak jednotlivé kolonky vyplnit. Pokyny si lze stáhnout z webových stránek České daňové správy nebo Ministerstva financí.

Výpočet částky daně

Metodika a koeficienty zapojené do výpočtu daňové povinnosti se od minulého roku nezměnily. Podrobný návod k výpočtu výše daně z nemovitostí jsme publikovali v článku "Daň z nemovitostí: Termín se rychle blíží!" v odstavci "Jaká je daň". K jediným změnám, ke kterým došlo, jsou dva případy zrušení od osvobození od daně a naopak omezení růstu daňového zatížení u zemědělských pozemků. Konkrétně jsou změny popsány v článku "Daň z nemovitostí: Novinky pro rok 2009".Může se hodit:


Formuláře daňového přiznání:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-CEAB901C/cds/xsl/danove_tiskopisy_9101.html?year=0

Pokyny pro vyplnění daňového přiznání:

http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5450-1_13.pdf

Průměrné ceny zemědělských pozemků v jednotlivých katastráních územích: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-A33071D1/cds/xsl/200.html

Kódy katastrálních území:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-CISE_KUAP

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Luksh

  21 ledna, 2010

  Může mi někdo polopaticky vysvětlit co a kam správně zapsat? Všude na internetu samý průvodce,ale nikde konkrétní příklad vyplnění formuláře. Pokyny co se dávájí k formulářům jsou úplně na nic!!!Bydlíme v bytovém domě ve formulářích samé výměry a parcely,kdo se v tom má vyznat.Zkurvená byrokracie.Copak nestačí napsat jak velkej byt mám a kde bydlím a ostatní věci snad k tomu nepotřebuju.Proč to dělat jednoduše když to jde složitě,že?

  Odpovědět