EUR 24.710

USD 22.791

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.710

USD 22.791

Text: Luboš Svačina

16. 08. 2010

1 komentář

Stát finančně pomůže vyplaveným domácnostem. Jak?

 


 

 

Letošní vlna přírodních katastrof opět napáchala škody za miliardy korun. Vláda se snaží zmírnit důsledky všemi možnými prostředky. Pro obyvatele postižených oblastí je nejdůležitější, co nejrychleji opravit škody na svých domech a co nejrychleji se nastěhovat zpět. Pro tyto účely stát nabízí prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) několik forem pomoci. 

Mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi (MPSV) 

Tuto jednorázovou dávku vyplácí Ministerstvo práce a sociálních věcí lidem postiženým vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.). Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k aktuální finanční situaci a příjmům žadatelů o pomoc, nicméně většina vyplavených domácností na tuto jednorázovou podporu dosáhne. Výše mimořádné pomoci může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima, v současnosti tedy 46 890 Kč.

Nad rámec výše uvedené částky poskytuje ministerstvo také mimořádnou okamžitou pomoc na uhrazení jednorázových nákladů, jako je například úhrada vystavení duplikátu osobních dokladů, nebo výdaje na přechodné ubytování při zničení bytu. Dávka je poskytována vždy jednorázově do výše 100 % vynaložených nákladů s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tzn. 31 260 Kč.

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat pověřené obecní úřady, které mají potřebné formuláře k dispozici. V případě potřeby je možné, stáhnout si formulář na webových stránkách MPSV (http://portal.mpsv.cz/).

REKLAMA

Rychlá finanční pomoc (MMR)

Pro občany je připravený příspěvek 30 000 korun na obnovu základního vybavení domácnosti. Postižené domácnosti mohou o tento příspěvek požádat prostřednictvím svého starosty. Podmínkou získání prostředků je, aby byl v obci v průběhu povodní vyhlášen alespoň třetí stupeň povodňové aktivity.

„Aktuálně mohou lidé žádat o příspěvek 30 000 korun do konce listopadu. Ostatní formy pomoci jsou k dispozici bez časového omezení. O dalších penězích na povodňové škody budu ještě jednat s Vládou ČR,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Úřad na ni má v tuto chvíli připraveno 107 milionů korun.

Občané, kteří trvale bydleli v bytě, který je určen k demolici, mohou navíc žádat finanční příspěvek ve výši 150 000 korun. Příspěvek je možné získat na jednu bytovou jednotku, poskytuje ho krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou za občana na Ministerstvo pro místní rozvoj podá starosta obce. V obci však musí být vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Pro obce i občany je také k dispozici dotace na úhradu nákladů na demolici stavby poničenou povodní. Výše dotace plně pokrývá místně obvyklé náklady spojené s demolicí.

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí lidem postiženým povodní kromě rychlé finanční pomoci také úrokově zvýhodněnou půjčku na opravy či pořízení nového bydlení. Poskytovatelem půjček je Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

REKLAMA

Úvěr na opravy (SFRB)

Prostředky úvěru lze použít výhradně ke krytí nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů, které byly postiženy povodní na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Úvěr je 2 % úrokovou sazbou ročně a tato sazba je platná po celou dobu splatnosti úvěru, která může činit nejvýše 10 let. Měsíční anuitní splátka při splatnosti 10 let činí 1380 Kč. Maximální výše úvěru může dosáhnout 150 000 Kč.

Žadatel musí při žádosti o úvěr doložit, že byt používá k trvalému bydlení a že byl zasažen povodní. Toto potvrzení žadatel získá na příslušném obecním úřadě. Jako záruku řádného splacení úvěru vyžaduje SFRB uvést ve smlouvě osobu ručitele.

Úvěr na pořízení bydlení (SFRB) 

Úvěr je poskytován žadatelům, kteří přišli o svůj dům či byt v důsledku povodní. Maximální výše úvěru může činit až 850 000 Kč. Stejně jako úvěru na opravy je i tato půjčka úročena po celou dobu splácení dvěma procenty p.a. Splatnost úvěru je zajištěna zástavním právem k jakékoliv nemovitosti v odpovídající hodnotě.  

Státní fond rozvoje bydlení tuto půjčku poskytuje pouze lidem, kteří přišli o svůj domov v důsledku povodní, nebo na jejichž dům bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o odstranění stavby obsahující sdělení, že k odstranění stavby dochází v důsledku povodně či v souvislosti se záchrannými pracemi.

Nárok na získání zvýhodněného úvěru na pořízení bydlení získá žadatel, který byl ke dni vyhlášení krizového stavu (vyhlášen byl stav nouze nebo stav nebezpečí) vlastníkem domu, měl v něm nahlášený trvalý pobyt a v domě trvale bydlel.

Tuto formu pomoci zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení, který přijímá žádosti o úvěr a na jehož webových stránkách naleznete bližší informace (www.sfrb.cz).

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • XY

    16 srpna, 2010

    Já bych si úvěr na bydlení v povodňové oblasti nevzal. Zvláště v oblastech s nedostatkem praacovních příležitostí. Radši bych se přestěhoval do pražského paneláku… Brát si úvěr a nemít jistotu pravidelného dlouhodobého příjmu a klidného počasí je hazardem s vlastním životem. Možná by to ani stát neměl podporovat.

    Odpovědět