EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Text: Petr Zámečník

29. 04. 2009

4 komentáře

Test pojištění domácnosti od Direct pojišťovny

 


 

Direct pojišťovna v pondělí 27. dubna 2009 začala nabízet pojištění domácností a nemovitostí po telefonu. V úterý 28. dubna 2009 jsme provedli test sjednání pojištění domácnosti. Na telefonní linku pro sjednání pojištění jsme volali v 8:00 ráno – tedy přesně jeden den po začátku nabízení pojištění.

Zajímavostí je, že při volání o dvě minuty dříve automat slušně oznámil, že pracovní doba je od osmi do osmnácti hodin. V osm hodin přesně jsme již byli přepojeni na operátorku.

Připravte si dostatek času

Na uzavření pojištění po telefonu je potřeba mít dostatek času. Přestože jsme časem neplýtvali a s operátorkou jsme byli maximálně věcní, trval celý hovor rovných 35 minut. Přitom základní informace o pojištění jsme pochopitelně již měli, a tak dotazů k vysvětlení jednotlivých bodů jsme pokládali naprosté minimum.

Bez osobních údajů se kalkulaci nedozvíte

Direct pojišťovna při každé kalkulaci vyžaduje sdělení osobních údajů. Bez nich operátor/ka na lince nemůže zahájit výpočet kalkulace pojistného. Nejinak tomu bylo i u pojištění domácnosti. Je požadováno jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní telefon, případně i e-mail.

Člověk, který si nechával zpracovávat jakékoli kalkulace od této pojišťovny již dříve, se pouze identifikuje a procedura zjišťování informací je o toto kratší.

Postup zjišťování specifikace pojištěné domácnosti

Je vcelku nepodstatné, zda klient uzavírá pojištění v pojišťovně, přes pojišťovacího zprostředkovatele nebo po telefonu. V každém případě bude muset svou domácnost specifikovat. V případě Direct pojišťovny opravdu podrobně.

Hned první otázka byla na stanovení data platnosti smlouvy. Jak může zákazník vědět, od kdy by mu měla smlouva platit, když ještě ani neví, zda pro něj bude kalkulace výhodná? Není ale nutné tuto otázku zodpovídat ihned, lze se k ní vrátit později.

Následuje specifikace bytu/rodinného domu. V našem případě se jedná o družstevní byt ve zděném bytovém domě, který je obývaný celoročně. Byt má rozlohu 68 m2 a není mezonetový, dvě obytné místnosti (kuchyň se nepočítá), dům je podsklepený a má střechu plochou. Vyvstala otázka, zda byt pod plochou střechou je podkrovní, nicméně se ukázalo, že pokud se nejedná o pojišťovaný byt, tak to není podstatné.

Překvapivá byla otázka, zda v domácnosti žijí děti do 7 let. Pokud ano, je cena bytu podle slov operátorky nižší, neboť se předpokládá, že domácnost je užívána častěji (s dětmi jsou rodiče častěji doma). Je to zvláštní, neboť by se dal předpokládat spíše opačný postup – zvýšení pojistného, neboť malé děti jsou častou příčinou pojistných událostí… V každém případě v testovaném bytě děti do 7 let nežijí.

Teprve poté došlo na specifikování lokality bytu vč. čísla bytu v bytovém domě. A další otázky: Byl zkolaudován? Využívá se ke komerčním účelům? Je udržovaný? Nepoškozený? Byl dům postižen v posledních 10 letech povodní?

Byt se nachází ve třetím patře ze čtyř. Dům je z padesátých let. Jenže Direct pojišťovna chce znát rok poslední kolaudace. A který majitel ho zná? Důvod je ale jednoduchý. Direct pojišťovna nepojistí nemovitosti, které byly zkolaudovány naposledy před rokem 1950… Garáž v domě není.

Nastal čas specifikace cenností. Hlásí se jednotlivé cennosti dražší než 50 tis. Kč – zejména elektronika, audio-visuální technika apod. Operátorku zaskočila otázka, zda se má hlásit i vestavěná skříň, jejíž cena 50 tis. Kč přesahovala. Po konzultaci na „chvilku strpení“, která byla zatím nejdelší a trvala cca 1 minutu, došla k závěru, že skříň se neuvádí.

Direct pojišťovna nabízí slevy za zabezpečení bytu. Testovaný byt nemá alarm, rolety a fólie se ukázaly bezpředmětné, neboť se nejedná o přízemní byt ani byt v 1. podlaží, není napojen na PCO. Má jen bezpečnostní dveře.

Pojistné částky a výpočet pojistného

Direct pojišťovna nabízí bonusy za bezškodní průběh pojištění. Pro nové zákazníky nyní nabízí vstupní bonus 20 % odpovídající 48 měsícům doby pojištění. Podle slov operátorky po ročním výročí nedojde ke snížení bonusu za bezškodní průběh na 5 % za 12 měsíců pojištění, ale těchto 12 měsíců se přičte ke vstupnímu bonusu – a za rok pojištění by tak sleva měla činit 25 %.

Pojistnou částku jsme uvedli ve výši 700 tis. Kč – stejnou, jako na stávající smlouvě. Operátorka se podivila, zda na byt v Praze to není málo. Po krátké rozmluvě jsme jí přesvědčili, že chceme opravdu jen pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti sjednávat nebudeme.

Posledním faktorem ovlivňujícím cenu pojištění jsou zvířata v domácnosti. V konkrétní testovací domácnosti žije kočka.

„Máte představu, kolik vyjde pojistka?“ zeptala se operátorka, ještě než sdělila roční pojistné. Vzhledem k současné ceně pojištění a předpokladu levnější pojistky od Directu jsme odhadovali cca 2 700 Kč, což byla ale představa, kterou jsme nesdělili.

Skutečná výše pojistného dosáhla 3 460 Kč.

Tabulka: Porovnání základních parametrů testovaného a stávajícího pojištění

 

Stávající pojištění

Testované pojištění

Název

Domov +

Pojištění domácnosti

Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna

Direct Pojišťovna

Roční pojistné

3 127 Kč

3 460 Kč

Limity pojistného

   

 – pojištění domácnosti

700 000 Kč

750 000 Kč

 – spoluúčast

500 Kč

1 000 Kč

odpovědnosti

   

 – škoda na zdraví

2 mil . Kč

1 mil . Kč

 – na majetku

1 mil . Kč

500 tis. Kč

 – finanční škoda

500 tis. Kč

100 tis. Kč

 – spoluúčast

0 Kč

1 000 Kč

Pojistky se pochopitelně liší i v dalších parametrech. Zejména u stávajícího pojištění není zahrnuto riziko povodně a záplavy, které je pro danou lokalitu zbytečné. Bohužel u Direct pojišťovny nelze sjednat pojištění bez tohoto rizika (to je jeden z důvodů vyšší ceny). Pojištění od Directu zahrnuje dále pojištění zahrady, které je vzhledem k absenci zahrady také nadbytečné.

Rozdíl je i u asistenčních služeb, které jsou u Direct pojišťovny rozsáhlé a zahrnují asistenci v případě havárie, poruchy i zabouchnutí klíčů. U původního pojištění asistence není. Nicméně není požadována a bez asistenčních služeb nelze pojištění sjednat.

Pozor na „drobnosti“

Pojištění se liší i v jedné „drobnosti“. U pojištění Direct pojišťovny je pojistné plnění v případě krádeže a vandalismu vypláceno pouze v případě, kdy je dopaden pachatel. Pokud bude vykradení bytu „odloženo ad akta“, pojistné plnění se nevyplácí. Na tuto skutečnost upozorňují internetové stránky pojišťovny, při telefonickém hovoru jsme si ji ověřovali z naší iniciativy. U ČSOB Pojišťovny je plnění vyplaceno i v případě nedopadení pachatele.

„Samostatným oddílem jsou krádeže vloupáním, kde jsou nejčastější v Praze vloupání do bytů. Tato trestná činnost má ovšem trvale nejnižší objasněnost. Objasněnost krádeží vloupáním byla v Praze v roce 2004 kolem 10 %,“ uvádí Český statistický úřad ve statistikách kriminality v Praze. Je velmi pravděpodobné, že se objasněnost významně nezvýšila, a tak výplata pojistného plnění pouze v případě dopadení pachatele postrádá smysl…

Doplnění – oprava 30. dubna 2009: Direct pojišťovna požaduje znalost viníka pouze u rizika vandalismu, nikoli u rizika krádeže vloupáním. V době konání testu byla uvedena mylná informace na internetových stránkách, kterou potvrdila i operátorka pojišťovny. Mylná informace na stránkách Direct pojišťovny je již opravena.

Platnost a účinnost smlouvy – dva různé termíny!

Platnost smlouvy si klient může nastavit, jaké chce. Nejbližším termínem je ale pochopitelně den uzavření smlouvy. Pozor! To ale neznamená, že od té doby je domácnost pojištěním kryta. Pojišťovna upozorňuje, že účinnost smlouvy začíná až zaplacením pojistného.

Ani zaplacení pojistného nezajistí pojistné plnění v případě pojistné události. Po uzavření smlouvy se má do dvou dnů ozvat člověk z pojišťovny, který si domluví obhlídku pojišťované domácnosti. Až na náš dotaz, zda je smlouva účinná i před obhlídkou (např. v případě, kdy se chce rodina pojistit před odjezdem na dovolenou, protože do té doby pojištěná nebyla), nám bylo sděleno, že nikoli. S doporučením pojistit se až po dovolené.

Celkové hodnocení

Velmi kladně hodnotíme přístup operátorky, který byl nanejvýš profesionální a to i navzdory krátké době trvání pojištění. Po výpočtu kalkulace a oznámení současné ceny pojištění sama přisvědčila, že nemohou cenově konkurovat, přesto se domluvila na kontaktu za 14 dní – a to takovým způsobem, že nebyl žádný důvod tento kontakt odmítat, přestože bylo jen velmi málo pravděpodobné, že by mohlo dojít k uzavření smlouvy. Při několika dalších hovorech ochotně doplnila chybějící informace a upravila kalkulaci podle nových skutečností (např. snížení asistenčních služeb na minimum).

Kladně lze hodnotit i dostupnost linky telefonního sjednání pojištění i zpětné volání z pojišťovny. Při prvním hovoru (na začátku pracovní doby) došlo k okamžitému spojení bez čekání, další hovor před polednem byl spojen během cca 15 – 20 sekund.

Horší je to již s cenou produktu, která v konkrétním případě nedopadla lépe než původní smlouva s jinak poměrně podobnými parametry produktu. Nelze ale vyloučit, že v jiných případech dopadne cena lépe… a rozdíl také není příliš velký.

Oproti původní smlouvě ale pojištění od Direct pojišťovny obsahuje několik poměrně zásadních nedostatků: je nezbytná obhlídka nemovitosti před účinností smlouvy a pojistné plnění v případě vandalismu je vyplaceno pouze v případě, že je pachatel známý.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • makléř Jirka

  30 dubna, 2009

  jsou to zloději, pojistka by se na stejný byt a požadované služby dala zařídit i za poloviční částku a přesto by pojištovna měla královský zisk.
  Jediné, co mne napadá, že ve vedení mají neschopné mladé hejsky, kteří jdou tvrdě po penězích hlava nehlava.

  Odpovědět

 • Radek

  30 dubna, 2009

  V čele vedení stojí p. Čarný, který předtím řídil MasterCard ve střední a východní Evropě – to není zrovna „mladý hejsek“ 😉

  Odpovědět

 • antiblb

  30 dubna, 2009

  Ale musím říct, že mě cena pojistky překvapuje. A s tím dopadením zloděje je to vyloženě úlet.

  Odpovědět

 • antiblb

  30 dubna, 2009

  Ale to bys měl, milánku, taky poloviční provizi.

  Odpovědět