EUR 24.700

USD 23.056

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 23.056

Text: Luboš Svačina

26. 06. 2009

0 komentářů

Užitečné webové stránky pro předvídání povodní

 


 

Letošní, již řadu dní trvající deště, přerostly v některých regionech ČR v povodně, které s sebou berou jak majetek, tak i životy. Bohužel meteorologové předpovídají vydatné deště i do dalších dnů a na řadě území hrozí další riziko povodní. Některé povodně či spíše záplavy v podstatě nelze předpovídat (přívalové deště, voda z polí atp.), ale pokud se jedná o povodeň způsobenou navýšením průtoku existující řeky či potoka, existují možnosti jak případnou povodeň předpovědět.

Po zkušenostech z předchozích let, kdy naše území zasáhla řada ničivých povodní ničivých povodní disponuje Česká republika sofistikovaným povodňovým plánem a systémem hlásné a předpovědní povodňové služby, který je v elektronické podobě dostupný každému zájemci.

Povodňový plán ČR

Jedná se o  základní dokument pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Elektronickou podobu povodňového plánu včetně nejrůznějších map pracujících s modelací záplav naleznete na serveru Ministerstva životního prostředí ČR (http://www.dppcr.cz/html_pub/).

Obrázek 1: Mapa záplavových území 

REKLAMA

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba mapuje vodní stavy a průtoky na konkrétních místech ČR a informuje o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, zejména o nadprůměrných srážkách v konkrétních lokalitách. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Obrázek 1: Náhled na stránky hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

REKLAMA

Informace pro veřejnost jsou umístěny na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) http://hydro.chmi.cz/inetps/main.php). Bližší data o konkrétním místě naleznete po kliknutí na konkrétní měřící bod. Jsou tu k dispozici jak data ilustrující aktuální vývoj a stupeň povodňové aktivity. Pokud je v určitém bodě vyhlášen zvýšený stupeň povodňové aktivity jsou grafy doplněny také predikcí dalšího vývoje (viz. obrázek 2).

Obrázek 2: Stav v hlásné stanici Roudná na řece Malši    

 

Pojišťovny a povodně

Živelné katastrofy, tedy i povodně, samozřejmě nenechvájí chladné ani komerční pojišťovny. Ty na náhradách škod způsobených povodněmi, vichřicemi apod. vyplácí každoročně mnohamilionové částky. Příčinám přírodních katastrof samozřejmě zabránit nemohou, ale snaží se alespoň minimalizovat ztráty z takových pojistných událostí a tedy své klienty varovat před možnými riziky.

Příkladem může být nově připravovaný varovný systém pojišťovny UNIQA. Ta svým klientům od července nabídne meteorologický servis MeteoUNIQA. Cílem služby nazvané MeteoUNIQA je pomoci klientům připravit se včas na velký výkyv počasí, jako jsou vichřice, prudké lijáky, náledí nebo krupobití, a provést preventivní opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot. Klienti budou dostávat místně cílené zprávy o blížící se extrémní nepřízni počasí, formou SMS nebo e-mailu. Varování budou vázána na poštovní směrovací číslo, které adresát předem uvede.

Dalším nástrojem pro zjišťování rizika, zda na daném území hrozí povodně nebo záplavy nabízí elektronická služba „Povodňové mapy“, kterou na svých stránkách provozuje Česká asociace pojišťoven (ČAP). Po zadání konkrétní adresy a přiděleného kódu, získá návštěvník informaci o riziku záplavy v konkrétní lokalitě a na konkrétní adrese. Tato služba je však narozdíl od nahlížení do záplavových map v Povodňovém plánu zpoplatněna. Vygenerování zprávy stojí 59 Kč a platba probíhá formou sms. Více informací o povodňových mapách ČAP naleznete v článku „Dosáhne povodeň až k vašemu domu?

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *