EUR 25.265

USD 23.672

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.672

Text: Luboš Svačina

04. 06. 2008

0 komentářů

Zapomněli jste zaplatit daň z nemovitosti?

 


 

Vlastníci nemovitostí měli 2. června poslední možnost, v rámci řádného termínu, uhradit částku odpovídající daně z nemovitostí v jeho vlastnictví. Výše daňové povinnosti se stanovuje na základě daňového přiznání, které poplatník podává pouze jednou – při pořízení nemovitosti. Podat jej musí nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž ke změně vlastnictví došlo.

V dalších letech, pokud pozemek nebo stavba nedozná výraznějších změn, již daňové přiznání majitel nemovitosti nepodává a výši daňové povinnosti za něho, na základě pevně stanovených pravidel, vypočítá místně příslušný finanční úřad. Konečnou částku se poplatník dozví z daňového výměru, který mu doručí pošta, včetně složenky s číslem účtu příjemce.

Platba složenkou je zdarma, nicméně povoleny jsou samozřejmě i jiné nástroje platebního styku. Jak příkaz k úhradě podaný na pobočce banky nebo zadaný prostřednictvím elektronického bankovnictví, tak složení hotovosti na pokladně banky.

V případě, že vám daňový výměr nebyl doručen, anebo se vám jej povedlo ztratit, kontaktujte svého správce daně, který vám potřebné údaje sdělí. Snažte se svůj závazek uhradit v co nejbližším termínu. Nezaplacením částky daně se závazku nezbavíte a finanční úřad vás bude penalizovat za každý den prodlení.

REKLAMA

Penalizace

V loňském roce došlo k novelizaci zákona o správě daní a poplatků. Výsledkem bylo výrazné zjednodušení výpočtu sankcí při nezaplacení, opoždění nebo nesprávném vyměření daňové povinnosti. Nezaplacením daně ve stanoveném termínu se stáváte daňovým dlužníkem.

„Daňovému dlužníku vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení,“ říká zákon o správě daní a poplatků č 337/1992 Sb.

Česká ekonomika do letošního roku vstupovala s hodnotou REPO sazby na úrovni 3,5 %, nicméně v únoru došlo k navýšení základních sazeb a aktuální REPO sazba má hodnotu 3,75%.

Zaplacení daně se určitě nevyplatí oddalovat s tím, že finanční úřad na vás případně zapomene. V případě, že dlužník nezaplatí daňový nedoplatek ve lhůtě stanovené zákonem, vyzve jej totiž finanční úřad opět k zaplacení. Po této výzvě a uplynutí náhradní lhůty (minimálně 8denní) přistoupí finanční úřad k vymáhání daňového nedoplatku včetně souvisejících pokut. Vymáhání lze však zahájit i bez výzvy, pokud by hrozilo nebezpečí, že by mohlo dojít ke zmaření účelu vymáhání jeho prodlužováním.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *