EUR 25.275

USD 23.761

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.275

USD 23.761

Text: Jitka Brdíčková

08. 12. 2009

1 komentář

Změnit dodavatele elektřiny se vyplatí

 


 

Liberalizace trhu elektrické energie

Prvním krokem k liberalizaci elektrické energie v České republice bylo vydání Energetického zákona[1] v roce 2000. Trh s elektřinou byl pro všechny odběratele včetně domácností otevřen 1. ledna 2006. Od tohoto data si odběratelé elektřiny mohou zvolit dodavatele elektrické energie dle svého uvážení.

V této souvislosti musíme rozlišovat distributory a obchodníky.

Obchodník – na základě smlouvy dodává elektřinu, kterou nakupuje u výrobců a velkoobchodních dodavatelů. Nabízí elektřinu v podobě různých produktů a platí se mu za odebranou elektřinu.

Distributor – přivádí elektřinu do domácnosti. Můžeme si ho představit jako dopravce či pošťáka, který vám domů doveze zboží, které jste si objednali u obchodníka.

Distributoři mají v České republice monopolní postavení a podle oblasti to jsou ČEZ, E.ON a PRE. Když tedy hovoříme o konkurenční nabídce dodavatelů elektrické energie, máme na mysli pouze obchodníky, kteří elektřinu zprostředkovávají. Distributora změnit nemůžeme.

ČEZ, PRE a E.On jsou zároveň distributory i dodavateli, zatímco ostatní firmy jsou pouze obchodníky. Významných obchodníků[2] je přibližně dvacet a z toho devět jich nabízí dodávky pro domácnosti. Celkem je téměř tři sta obchodníků[3].

REKLAMA

Volba dodavatele

Při volbě dodavatele a nabízeného produktu bereme v úvahu:

  1. charakter spotřeby – vytápění, ohřev vody
  2. množství spotřeby

Cena elektrické energie

Dříve byla chápána jako neoddělitelný celek, nyní se však dělí na cenu za distribuci a cenu za samotnou elektřinu:

1. cena distribuce – je regulována státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu

Tato složka ceny zahrnuje:

  • náklady na dopravu, skladování a distribuci
  • ostatní regulované složky – systémové služby, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • cena za činnost operátora trhu s elektřinou

Distribuci zajišťují výhradně společnosti ČEZ, E.On a PRE. Regulovaná část ceny se stanovuje zpravidla na kalendářní rok a je jednotná pro všechny konečné zákazníky bez ohledu na dodavatele. Distributoři totiž nemohou tyty ceny zvyšovat, ale ani snižovat.

2. cena elektřiny – neregulovaná složka ceny, tzn. tržní cena, která tvoří více než polovinu celkové ceny za elektřinu

Skládá se z:

  • paušální platby za hlavní jistič
  • ceny za spotřebovanou elektřinu

Z uvedených údajů o součástech ceny elektrické energie tedy vyplývá, že při výběru dodavatele bereme v potaz cenu za „komoditu“, jelikož ji ERÚ nemůže ovlivňovat a její stanovení je plně v kompetenci obchodníků.

Tarifní sazby

Spotřeba domácností spadá do kategorie D a jednotlivé tarify jsou dány charakterem spotřeby. Běžné domácnosti bez boileru a přímotopů mají zpravidla jednotarifní sazbu.

V případě, že odběratel používá elektřinu k vytápění či ohřevu vody, má nárok na dvoutarifní sazby, u kterých se při vysokém tarifu zařízení sloužící k vytápění a k ohřevu vody automaticky vypínají.

Modelový příklad – srovnání nabídek

Předpokládáme tři spotřební situace ve středně velkém bytu (2+1) na území hlavního města Prahy.

1. Byt s běžnými spotřebiči – roční spotřeba 2 MWh

Produkty dostupné pro tuto sazbu:


Poznámka:
Regulovaná složka ceny je shodná pro všechny dodavatele a činí 4 994,45 Kč vč. DPH

Zdroj: http://kalkulator.eru.cz/, 25. 11. 2009

2. Byt s ohřevem vody v elektrickém boileru – nízký tarif 4 MWh, vysoký tarif 2 MWh

Produkty dostupné pro tuto sazbu:


Poznámka:
Regulovaná složka ceny je shodná pro všechny dodavatele a činí 7 485,20 Kč vč. DPH

Zdroj: http://kalkulator.eru.cz/, 25. 11. 2009

3. Byt vytápěný přímotopy – nízký tarif 10 MWh, vysoký tarif 0,5 MWh

Produkty dostupné pro tuto sazbu:


Poznámka:
Regulovaná složka ceny je shodná pro všechny dodavatele a činí 7 522,53 Kč vč. DPH

Zdroj: http://kalkulator.eru.cz/, 25. 11. 2009

Ve všech případech nejlépe vyšla společnost Nano Energies, která nabízí při daných spotřebách vzorových situací úspory oproti „standardní variantě“ řádově 600 Kč, 1400 Kč, resp. 3400 Kč (v procentním vyjádření 6,2 %, 7,4 % a 11,3 %). V uvedených případech je možné přejít od ČEZu k této společnosti prakticky okamžitě a to bez žádných aktivačních či deaktivačních poplatků.


[1] Zákon č. 458/2000 Sb.

[2] http://www.euroenergie.cz/

[3] k 1. 9. 2009, http://www.eru.cz/

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *