Středa 23. května. Svátek má Vladimír.

Na jakou hypotéku dosáhnete?

Česká národní banka (ČNB) od 1. 4. 2017 v rámci svého „doporučení“ omezila poskytování hypoték. Klient tak bez větších problémů dosáhne na 80% hypotéku, s trochou štěstí a vyjednávání v bance až na 90%. To ale ČNB nestačí. Aktuálně si připravuje půdu pro daleko přísnější podmínky pro banky i jejich hypoteční klienty.

Kalkulačka pro stanovení maximálních parametrů úvěru na financování nemovitosti dle projednávané novely zákona o ČNB

Vstupní hodnoty (zadá žadatel o úvěr)

Vyplňte prosím toto pole. Vložte pouze číslo větší než nula.

%

Vyplňte prosím toto pole. Vložte pouze číslo větší než nula.

Vyplňte prosím toto pole. Vložte pouze číslo větší než nula.

* v případě SJM součet příjmů obou manželů

Zákonné omezující podmínky pro klienta/úvěr (dle návrh ČNB)
Maximální výše úvěru (LTI) 0 Kč
Maximální výše měsíční splátky (DSTI) 0 Kč
Minimální cena nemovitosti (LTV) 0 Kč
Minimální výše vlastních zdrojů 0 Kč
Výše měsíční splátky uvěru 0 se splatností 0 let** 0 Kč

** měsíční anuitní splátka úvěru

Vysvětlivky
LTI (Loan To Income)*** maximální výše úvěru a čistého ročního příjmu (5 x čistý roční příjem)
DSTI (Debt Service To Income)*** poměr měsíčních splátek úvěrů a čistého měsíčního příjmu (40%)
LTV (Loan To Value)*** poměr výše úvěru a hodnoty zajištěné nemovitosti (80%)

*** Novela zákona o ČNB (v případě jejího schválení v Parlamentu) umožňuje ČNB stanovit hodnoty výše uvedených ukazatelů pro regulaci trhu financování nemovitostí. Úvěr, který nesplňuje uvedené parametry, nesmí banka poskytnout. Výjimky mohou tvořit max. 3 % obchodů. Uvedené hodnoty jednotlivých ukazatelů představují doporučení ČNB prezentované 13. 6. 2016 ve Zprávě o finanční stabilitě ČNB.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je aktuálně projednávána „technická“ novela zákona o ČNB. Její součástí je ale rozsáhlé přidělení pravomocí České národní bance v regulaci hypotečního trhu. A ČNB bude mít možnost nastavit parametry hypoték tak, že většina domácností na hypoteční úvěr nedosáhne.

Přijdete o šanci získat hypotéku?

Od letošního dubna platí doporučení České národní banky, na základě kterého banky neposkytují hypotéky na více než 90 procent hodnoty nemovitosti. V případě, že aktuálně projednávaná novela začne platit, zavede ČNB kromě dnes obvyklého parametru LTV (loan to value = poměr úvěru k hodnotě nemovitosti) také parametr LTI (loan to income = poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu) a parametr DSTI (debt service to income = poměr měsíční splátky úvěru k čistému měsíčnímu příjmu).

Nastavení těchto parametrů bude klíčové pro dostupnost hypoték v Česku. V případě přísného nastavení by mohla ČNB znatelně omezit dostupnost úvěrů zajištěných nemovitostí.

„ČNB bude usilovat v souladu s doporučeními ESRB o legislativní zakotvení pravomoci stanovovat limity LTV, LTI, DSTI a případně dalších rizikových parametrů u úvěrů na bydlení,“ uvedla ČNB již ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016.

Rozhodne nastavení parametrů

ČNB by měla mít pravomoc na základě svého uvážení podle makroekonomických výhledů a rizik stanovit maximální hodnoty parametrů LTV, LTI (DTI) a DSTI. Na jaké úrovni by závazně ČNB stanovila výši LTV je nasnadě již z účinného „doporučení“. To „zakazuje“ poskytovat hypotéky nad 90 % LTV a významně omezuje hypotéky nad 80 % LTV, kterých smějí banky poskytnout jen 15 % z nových úvěrů.

U ostatních parametrů naznačuje svůj záměr Česká národní banka ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016: „Za rizikové lze pak považovat úvěry s hodnotou LTI vyšší než 5 […]. U ukazatele DSTI je to hodnota převyšující 40 %.“

Na jakou hypotéku byste dosáhli podle indikovaných hodnot parametrů vy?

Kalkulačka pro stanovení maximálních parametrů hypotéky podle projednávané novely zákona o České národní bance, která by měla umožnit ČNB stanovit hodnoty ukazatelů LTV, LTI a DSTI (viz výše) pro zajištění regulace trhu financování nemovitostí.

Úvěr, který by nesplnil dané parametry, by nesměla tuzemská banka poskytnout, výjimky by mohly tvořit max. 3 procenta případů. Uvedené hodnoty jednotlivých ukazatelů v kalkulačce představila ČNB jako doporučení ve své Zprávě o finanční stabilitě dne 13. 6. 2016.

Detailnější informace hledejte v našich článcích: