Středa 03. června. Svátek má Tamara.

Hypoteční banka a Uniqa nabízí kombinaci hypotéky a IŽP

Hypoteční banka ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa uvádí na český trh hypoteční úvěr v kombinaci s investičním životním pojištěním.

Kombinace spočívá v uzavření hypotečního úvěru Hypoteční banky a zároveň jednoho či dvou smluv investičních životních pojištění UNIQA. V této kombinaci klient po dobu splatnosti hypotéky splácí pouze úroky z úvěru a větší část si spoří prostřednictvím investičního životního pojištění. Jistina hypotéky je splacena jednorázově z částky odkupného na IŽP až ke dni splatnosti úvěru. Klient je poté měsíc před splatností úvěru bankou informován o nutnosti zajištění prostředků z IŽP na splacení úvěru. Klient tedy na základě této informace požádá před splatností úvěru pojišťovnu o výplatu odkupného.

Kombinovaný úvěr je určen pro fyzické osoby.

Minimální výše úvěru je 500 000 Kč, přičemž maximální možná výše úvěru je dána nejmenší z následujících hodnot:

–    85 % zástavní hodnoty nemovitostí (ZHN), kterými je úvěr zajištěn

–    100 % sjednané pojistné částky pro případ smrti

–    80 % předpokládané kapitálové hodnoty pojištění při 3 % p. a. zhodnocení, tzn. opačně se dá říci, že klient musí mít v době splatnosti předpokládané odkupné ve výši 125 % výše jistiny.

Úrokovou sazbu lze fixovat podle výběru klienta dobu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let

Splatnost úvěru je možné nastavit od 5 do 40 let u úvěrů do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti anebo 5 až 30 let u úvěrů nad 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. 

Splácení je zahájeno nejdříve v měsíci následujícím po ukončení čerpání. Splatnost se počítá do roku dosažení částky rovnající se 125 % jistiny na odkupném při výnosovém procentu ve výši 3 % p. a. (nikoliv do data konce pojistné smlouvy, pojistná smlouva může existovat dále).

V úvěrové smlouvě není pevně stanoven datum výplaty, splacení úvěru lze nastavit kdykoliv během roku, ve kterém klient dosáhne na pojistce odkupné 125 % při výnosu 3 % p. a. popř. dle dohody s klientem kdykoliv v dalších letech. Odkupné slouží ke splacení úvěru.

Předmětem úvěru může být financován nákup:

– stavebního pozemeku
– nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
– bytové jednotky v družstevním vlastnictví
– nemovitosti sloužící k individuální rekreaci
– bytových domů

Úvěr musí být vždy zajištěn právem k nemovitosti, která alen nemusí být předmětem financování a současně zástavním právem k pohledávce z investičního životního pojištění, přičemž klient musí mít vždy sjednáno pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou minimálně se rovnající výši úvěru.

Pro produkt kombinovaný s investičním životním pojištěním (IŽP) banka akceptuje všechny investiční tarify UNIQA pojišťovny. Pojistky IŽP musí splňovat podmínku, že pojistné je alokováno (= umístěno, rozloženo) do akciových nebo dluhopisových / peněžních fondů nebo jejich kombinace . O alokaci rozhoduje klient.

Názorný příklad:

30letý klient, který kupuje nemovitost v hodnotě 1 000 000 Kč a chce ji splatit za 30 let, může dostat úvěr až na 850 000 Kč. Uzavře investiční životní pojištění od UNIQA s délkou placení 30 let, kde měsíční splátka pojistného bude činit 2 372 Kč, celkově zaplacené pojistné bude činit 828 720 Kč a pojistná částka pro případ smrti bude rovna 103 % CZP. Předpokládaná kapitálová hodnota takového pojištění vč. 3% zhodnocení bude činit v 30. roce trvání 1 064 192 Kč.


Zdroj: Investujeme.cz

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *