Úterý 09. března. Svátek má Františka.

Rozvojová banka opět přijímá žádosti o dotace z programu PANEL

Českomoravská záruční a rozvojová banka začíná od 2. dubna opět přijímat žádosti o dotaci na rekonstrukci panelových bytových domů v programu PANEL.

Od 2. dubna 2008 mohou zájemci o dotaci na úhradu úroků v Programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL opět podávat své žádosti o dotace, které vyřizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

"Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru. Postup výpočtu dotace stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Podmínka maximálního stáří smlouvy o úvěru k datu podání žádosti o dotaci (6 měsíců) zůstává zachována," uvádí ve své instrukci Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Banka také zveřejnila výzvu: "Pokud budou k opravovanému domu současně nebo postupně podávány žádosti o záruku a dotaci, budou vystavována potvrzení o způsobilosti žádosti k podpoře zvlášť pro každou žádost. Stavební práce mohou být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení mohou být uzavírány až po rozhodném datu uvedeném v potvrzení o způsobilosti vydaném k žádosti o dotaci."

K podání žádosti o dotace je nutno použít nový vzor formuláře platný od 2. dubna 2008.

Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *