EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

12. 02. 2010

0 komentářů

6 nejčastějších chyb, kterých se lidé dopouštějí v životním pojištění

 


 

Chyba číslo 1 – Nezaměňujte životní pojištění se spořením

Mějte na paměti, že životní pojištění je tu v první řadě od toho, aby vás finančně zabezpečilo v případě nenadálé a těžké situace a krylo vaše rizika, která se mohou v průběhu života objevit. Současný trh nabízí celou řadu produktů životního pojištění s možností spořit nebo investovat. Je mnohdy nesnadné vyhodnotit, který z nich je optimální. Pokud si sjednáváte životní pojištění, které spořící složku obsahuje, je důležité správně nastavit optimální poměr mezi složkou určenou na zhodnocení (tedy spoření) a složkou určenou výhradně ke krytí rizik. Jen ta vám totiž zajistí pojistnou ochranu v odpovídajícím rozsahu. Spoření či investování by mělo být vnímáno pouze jako sekundární efekt životního pojištění. Z údajů České asociace pojišťoven však vyplývá, že u většiny klientů je to přesně naopak. „Z pojistky průměrného českého klienta jde celých 75 % na spoření a jen 25 % na pojistnou ochranu. V případě, kdy dojde k pojistné události v podobě zranění, nemoci či úmrtí, vyplacené pojistné plnění nekryje dostatečně potřeby pojištěného, což jej a jeho blízké často dostává do závažných finančních problémů,“ doplňuje Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání
a komunikace České asociace pojišťoven (ČAP).

Chyba číslo 2 – Pozor na podpojištěnost!

Před samotným sjednáním životního pojištění je třeba vyhodnotit, na jaké standardy jste zvyklí, jaké jsou vaše potřeby či závazky (např. zajištění rodiny, či krytí hypotéky). Pokud pojistnou částku sjednáte příliš nízkou, pak i pojistné krytí v případě pojistné události bude nedostačující. To je bohužel stále častým jevem, který může mít na svědomí vaše velké rozčarování a nespokojenost při likvidaci škodní události. Jak můžete vaší optimální částku odhadnout? Pojistnou částku na smrt lze snadno odvodit z násobku výše vašeho ročního příjmu a měla by činit podle vašich možností jeho dvou až pětinásobek. Při měsíčním výdělku 20 000 Kč by tedy pojistná částka měla přibližně představovat 480 000 – 1 200 000 Kč.

Chyba číslo 3 – Svou životní pojistku průběžně aktualizujte!

Nezapomeňte, že pokud jste si sjednali životní pojištění před několika lety, je více než pravděpodobné, že se změnily vaše příjmy i potřeby. K těmto změnám byste měli přihlédnout a jednou za čas svou pojistnou smlouvu aktualizovat. Zvolit jen ta připojištění, která skutečně potřebujete a zaměřit se zejména na dostatečnou výši jednotlivých pojistných částek.  

Chyba číslo 4 – Krátkodobé životní pojistky nejsou tak výhodné jako dlouhodobé.

Životní pojištění je konstruováno jako dlouhodobý produkt a tak je třeba jej vnímat. Velmi často si lidé sjednají životní pojištění na dobu pěti let s tím, že až jim pojištění skončí, sjednají si nové. To ovšem není ideální strategie. Krátkodobá smlouva poskytne krátkodobou pojistnou ochranu a sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s novým zdravotním zkoumáním, jehož výsledek může mít dopad na cenu pojistného. Se sjednáním nové smlouvy také klient hradí vstupní poplatky a tzv. administrativní náklady spojené se zavedením smlouvy do systému.

Životní pojištění si sjednávejte alespoň na dobu 10 let. Kratší pojištění je vhodné pouze ke konkrétnímu krátkodobému účelu (např. k zajištění leasingu, úvěru). Platí, že čím déle pojištění trvá, tím delší je doba pojistné ochrany a zároveň tím vyšší bude šance na zhodnocení vložení finančních prostředků. U některých typů pojištění, s koncem platnosti po 60. roce věku, je možné dosáhnout též daňových odpočtů.

Chyba číslo 5 – Životní pojištění se nevyplatí v každém věku!

Mladí lidé často argumentují tím, že životní pojistku nemají, vzhledem ke svému věku
a nedomnívají se, že by je v životě mohlo něco zaskočit. Bohužel ani u mladých lidí nejsou úrazy, často i s trvalými následky, ničím neobvyklým. Proto je v duchu hesla „počítej s nejhorším, doufej v nejlepší“ vždy lepší si životní pojištění sjednat v již mladém věku a svá rizika zajistit. Kromě rizika smrti a rizika úrazu je v pojistné smlouvě vhodné pamatovat i na připojištění rizika invalidity nebo závažného onemocnění. Málokdo ví, že připojištění těchto rizik je finančně vždy výhodnější, pokud je sjednáváme v rámci životního pojištění, než když se rozhodneme je pojistit samostatně. Na cenu úrazového připojištění pak mají vždy vliv
i aktivity, které provozujeme, obzvlášť jedná-li se o vrcholově provozované sporty nebo rizikové sporty. Pokud má být tedy pojistná ochrana odpovídající vašemu životnímu stylu, měli byste provozované aktivity konzultovat s pojišťovnou při sjednání pojištění.

Chyba číslo 6 – Na předčasném zrušení pojistné smlouvy neproděláte!

Zvláště v poslední době, kdy na celou společnost doléhá hospodářská recese, se mnozí často vzhledem ke své zhoršené finanční situaci, uchylují ke zrušení pojistné smlouvy. Vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání bývá však pro klienta vždy finančně nevýhodné. Kromě toho, že poměrně nevýhodně vyřeší svůj finanční problém, přijde o svou pojistnou ochranu, která pro něj může být v případě pojistné události zásadní. Proto je v situaci, kdy nejste schopni splácet, vždy na místě zahájit jednání s pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno. Požádejte o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného, předejdete tak vymáhání dlužného pojistného.

Podrobné informace k životnímu pojištění zveřejňuje Česká asociace pojišťoven na informačním webu www.pojistizivot.cz , pojištění majetku jsou věnovány stránky www.pojistimajetek.cz .

Pokud z nejrůznějších důvodů klesly vaše příjmy a nemůžete hradit pojistné, pokuste se společně s pojišťovnou najít řešení. Na předčasném zrušení pojistné smlouvy vždy proděláte.

Je jedno, kolik vám je let – úrazy, nemoci a bohužel ani smrt se věkem neřídí.

U životního pojištění se nevyplácí krátkozrakost. Proto už dnes myslete na to, co může nastat za deset a více let.

Přizpůsobujte pojistnou smlouvu vaší aktuální životní situaci.

Vaše životní pojistka by měla  odpovídat vašim potřebám.

Nezapomínejte, že smyslem životního pojištění je v první řadě kryti rizik.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.