Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

84 % populace je proti změnám ve stavebním spoření

29.07.2011 03:07 Tisková zpráva:

Průzkum ukázal, že většina populace v minulosti již využila stavební spoření právě na rekonstrukce nebo koupi nemovitostí. Jako finanční rezervu při řešení obtížných životních situací stavební spoření použilo 9 % dotázaných. „Na opačném pólu hodnocení se objevily běžné provozní výdaje, jako jsou nákupy, energie a pojištění s celkovými 6 %. K financování své vlastní dovolené pak stavební spoření využila pouhá 3 % dotázaných,“ doplňuje výsledky průzkumu Markéta Pavelková, Account Director IPSOS TAMBOR.

Průzkum zjišťoval i postoje respondentů ke snižování podpory stavebního spoření. Celkem 84 % dotázaných se snižováním státní podpory u stavebního spoření nesouhlasí. Opětovně se tak potvrzuje citlivost populace na zásahy do jejich financí.

Naprostá většina populace (97 %) pak souhlasí s tím, že stát by měl podporovat rozvoj bydlení. Zejména se jedná o podporu ve formě výhodných úvěrů a stavebního spoření.

Informace o výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos Tambor v červnu 2011 na reprezentativním vzorku populace ve věku 18-65 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1053 respondentů. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování.