Neděle 22. října. Svátek má Sabina.

Aktuální informace Allianz pojišťovny ke škodám způsobeným povodní

26.06.2009 07:06 Tisková zpráva: Allianz pojišťovna

Všichni likvidátoři a mobilní technici Allianz pojišťovny jsou v terénu, o víkendu budou pracovat nepřetržitě. Nahlášené škody jsou průběžně zanášeny do systému tak, aby byl proces jejich likvidace co nejplynulejší. Škody napáchané povodní jsou likvidovány v urychleném režimu; klientům, kteří to potřebují, jsou ještě v průběhu likvidace vypláceny zálohy. Allianz pojišťovna předpokládá, že byla zatím nahlášena pouze část škod. Další hlášení škod bude pokračovat i v následujících dnech a týdnech, protože může jít o škody zjištěné dodatečně (například na rekreačních objektech).

Pojistnou událost lze nahlásit on-line přes internet Allianz pojišťovny . Na adrese www.allianz.cz najdou klienti nejen potřebná kontaktní telefonní čísla a praktické rady, jak postupovat. Svou pojistnou událost mohou přes internet rovnou i on-line nahlásit a poté sledovat celý průběh likvidace: v jaké fázi vyřizování se nachází, jaké kroky již byly provedeny, jaké dokumenty byly předány a které ještě chybějí. Dokumentaci potřebnou k likvidaci pojistné události lze přes internet rovnou vložit a zaslat elektronicky přímo Allianz pojišťovně.

Vedoucí úseku likvidace pojistných událostí Allianz pojišťovny Pavel Novotný radí: „Je užitečné si  způsobené škody nafotit a zaznamenat si jejich rozsah. Poté lze bezprostředně zahájit práce a opatření, aby nedošlo k dalšímu znehodnocení majetku.“

Allianz pojišťovna doporučuje:

  • pokud máte fotoaparát – zdokumentujte stav po zatopení nemovitosti i poškozené movité věci
  • pokud nemáte fotoaparát – zahajte úklid nemovitosti, poškozené věci shromážděte na jedno místo a mobilní technik je po příjezdu zdokumentuje
  • zabraňte vzniku další škody – ihned začněte provádět úklid nemovitosti (vysušování, vyklízení, čištění apod.)
  • zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty; urychlíte tím prohlídku sobě i ostatním poškozeným

Allianz pojišťovna vydá další aktuální informace o likvidaci škod způsobených povodní v pondělí 29. června 2009 dopoledne.