Pondělí 25. března. Svátek má Marián.

Aktuální informace k povodňovým škodám

12.08.2010 08:08 Tisková zpráva:

Povodňové mapy na www.cap.cz – odpovědi na nejčastější dotazy

Návštěvnost

Počet stažených reportů o nebezpečí povodně v dané lokalitě stoupl na 43 tisíc. Rekordní počet návštěv jsme v aplikaci povodňových map zaznamenali v posledních třech dnech, kdy ji v průměru využilo přes 6 tisíc uživatelů denně.

Budou se aktualizovat povodňové mapy po srpnových povodních?

Ano, nejen v důsledku srpnových povodní. V tuto chvíli se připravuje rozsáhlá aktualizace povodňových map, která by se měla v aplikaci projevit v příštím roce. Jejím hlavním cílem je jejich zpřesnění. Bude využita nová modernější modelovací metoda, která bude využívat přesnější model terénu, zachytí i drobné toky, ale také všechny protipovodňové hráze.

Projeví se letošní povodně v rozložení povodňových zón?

Převažující formou letošních povodní jsou říční povodně, i když s rychlejším průběhem, než je obvyklé. Většina rozvodněných toků je v mapách již zachycena s výjimkou menším potoků. Zda ovlivní zahrnutí těchto toků rozložení povodňových zón, to závisí především na statistikách z jednotlivých měřících stanic, které dělá Český hydrometeorologický ústav. Pokud dojde ke změně n-letých průtoků, ovlivní to i nový povodňový model a může se změnit i rozsah jednotlivých povodňových zón.