EUR 25.350

USD 23.442

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.350

USD 23.442

04. 08. 2009

0 komentářů

Aktuální kondice českého stavebnictví: Propad v plném proudu

 


 

Sebedůvěra velké části firem se viditelně zhoršuje. Současně všichni respondenti potvrzují, že jsou omezeni ve svém růstu, a zcela nově většina firem uvádí, že mají aktuálně nasmlouváno méně zakázek než před rokem. Situace je o to horší, že k těmto změnám dochází s nebývalou rychlostí, na což jsou firmy schopny reagovat jen v omezené míře. A světlo na konci tunelu stále není vidět. Tyto a mnohé další poznatky přináší aktuálně publikovaná Kvartální analýza stavu a vývoje českého stavebnictví 07/2009, kterou připravil CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor.Firmy očekávají výrazně hlubší propad českého stavebnictví, než předpovídaly v dubnu

Ještě před třemi měsíci očekávaly firmy pokles výkonu stavebnictví pro rok 2009 v průměru o tři procenta, nicméně v současné době se očekávání podstatně zhoršila – firmy předpovídají pokles až o 11 procent. Před patnácti měsíci přitom respondenti pro dané období počítali dokonce s růstem.

Do konce roku 2009 jsou předpovědi usnadněny tím, že část roku je již za námi a na určitý počet dalších měsíců mají firmy nasmlouvané zakázky z dřívějšího období. Ohledně předpokládaného výhledu do budoucna jsou však firmy velice opatrné a zdůrazňují značnou omezenost svých schopností předpovídat vývoj po roce 2009. Jak ukazují analýzy odpovědí, pro období 2010–2011 předpokládají firmy stále pokles, nicméně již mírný – pouze o jedno procento. Před třemi měsíci firmy očekávaly pro toto období tříprocentní růst.

Krize nutí společnosti snižovat prodejní plány

REKLAMA

Negativní očekávaní ohledně vývoje celého odvětví transformují firmy i do dalšího snižování svých prodejních cílů. Jak ukazují výsledky výzkumu, snížil se průměrný plánovaný růst prodejů o 2,8 procenta na očekávaný pokles o 6,6 procenta, čtvrtina firem navíc uvádí předpokládaný pokles prodejů o více než 20 procent. Pro období 2010–2011 firmy očekávají mírný růst svých prodejů, a to o 1,5 procenta.

Sebedůvěra firem je v současných turbulentních podmínkách vratká

Firmy byly také dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu, tedy zda předpokládají, že se jim povede lépe než jejich konkurenci. Přibližně čtvrtina firem nebyla schopna na tuto otázku s odvoláním na rychle se měnící podmínky na trhu vůbec odpovědět. Z dalších odpovědí vyplývá (při přepočítání na 100 procent), že 55 procent respondentů v roce 2009 předpokládá spíše pokles svého tržního podílu a 45 procent očekává zlepšení své pozice.

Vytížení kapacit stavebních firem dále klesá, nasmlouvaných zakázek ubývá

REKLAMA

V současné době firmy v průměru uvádějí, že mají své kapacity vytíženy na 82 procent, což je pokles o jeden procentní bod za poslední tři měsíce (83 procent v dubnu). Je však třeba brát v úvahu, že v době získání dat (polovina července) se stavebnictví nacházelo ve své hlavní sezóně, což by ve standardních podmínkách naopak mělo znamenat podstatný nárůst vytížení kapacit oproti dubnu, kdy proběhlo předcházející měření. K největšímu poklesu dochází u firem, které na tom dříve byly nejlépe, tj. měly nejvyšší vytížení.

Firmy rovněž potvrzují i pokles počtu měsíců, na které mají do budoucna nasmlouvané  zakázky. Více než polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci (v dubnu se jednalo o 33 procent). 33 procent firem uvádí, že má stejně zakázek (v dubnu se jednalo o 55 procent), a pouze 11 procent respondentů potvrzuje, že mají zakázek více (v dubnu 12 procent). V průměru mají firmy nasmlouvané zakázky na šest měsíců dopředu (v dubnu to bylo sedm měsíců).

Všechny dotázané stavební firmy uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je nedostatečná poptávka.

I v otázce faktorů omezujících růst firem dochází k viditelným změnám. V dubnu uvádělo 85 procent stavebních firem, že je jejich růst limitován. V současné době se tento podíl zvýšil až na 100 procent (všichni respondenti). Nejčastěji zmiňovaným problémem již není tvrdá konkurence (nejčastější omezení uváděné stabilně od roku 2007), ale nedostatečná poptávka.

Dalšími faktory, které omezují růst společností a které stavební firmy uváděly nejčastěji, jsou byrokracie (požadavky státu, úřadů), vysoké náklady na práci, nedostatek prostředků k financování vlastních aktivit a tvrdá konkurence. S odstupem pak následují komplikace způsobené zpřísněním podmínek při získávání úvěrů, složitý přístup k dotacím z EU, problémy s délkou splatnosti faktur, změna struktury v portfoliu zakázek (ubylo větších zakázek a společnosti musejí usilovat i o menší zakázky) a další.

Hlavní prioritou pro dalších dvanáct měsíců bude zvýšení efektivity fungování stavebních firem

Na které hlavní oblasti se budou v průběhu dalších dvanácti měsíců respondenti zaměřovat, aby úspěšně prošli současným krizovým obdobím? Klíčovou oblastí bude zvýšení efektivity fungování společnosti (96 procent respondentů; hodnoceno jako nejvyšší priorita 6,6 bodu na škále 0–10 max.). Dalšími oblastmi budou optimalizace financování, zkvalitnění výběru dodavatelů, optimalizace nákupních procesů, plánování a projektový management a další. Naopak jako svoji nejmenší prioritu uvádějí firmy akvizici jiné společnosti. Výsledky rovněž ukázaly zajímavou skutečnost: 52 procent respondentů uvádí, že v průběhu dalších dvanácti měsíců budou hledat strategického partnera pro své další podnikání.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.