Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Allianz pojišťovna upozorňuje: Nepodceňujte návštěvu kominíka! Přinese štěstí i při vyřizování škody po požáru

26.02.2014 10:02 Tisková zpráva: Allianz pojišťovna

Evidujeme škody od těch nejmenších, například zakouření místností prasklou komínovou vložkou, vznícení sazí v komíně, až po následný výbuch a požár s destrukcí komínového tělesa, které může vést až k totálnímu zničení nemovitosti,“ uvedl Roman Tichý z likvidace majetkových škod Allianz.

Častou příčinou je nedbalost

Čím dál častěji se pracovníci likvidace Allianz setkávají s nedbalostí při předcházení těchto škod. Příkladem je umisťování hořlavých materiálů v blízkosti komínových těles, neodborná manipulace s hořlavinami, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm a svíčkami. Hlavně ve starších domech klienti mají elektroinstalaci za hranicí životnosti, nebo na nové majitele zánovních domů čeká „hořlavé“ překvapení, kdy dřevěné trámy procházejí komínovým tělesem…

Také komíny a kotle ústředního topení jsou před nahlášenou škodou obvykle ve špatném technickém stavu. „Při prohlídkách se naši mobilní technici občas setkávají s nekvalitně provedenými komíny, ale valné většině požárů by se dalo předejít „pouze“ jejich správnou údržbou a pravidelnými revizemi. Ty však klienti bohužel podceňují,“ konstatuje šéf mobilních techniků Allianz Jan Mach. I podle statistik HZS je nejčastější příčinou vzniku požáru v rodinných domech kromě poruchy nevyhovující stav topných těles a spalinových cest.

Saze jako „podpalovač“

Při spalování dřeva, či jiného tuhého paliva se komín zanáší sazemi mnohem rychleji než při spalování plynu. Nánosy sazí kromě zvýšeného rizika požáru také zhoršují tah komínu. Proto je pro jeho bezpečnou a spolehlivou funkčnost nevyhnutné zabezpečovat jeho pravidelné čištění a kontroly.

Revíze jsou potřeba

V době sjednání pojištění není doklad o kontrole spalinových cest třeba. Vzhledem k tomu, že majetková pojištění jsou obvykle sjednávána na řadu let, má tento doklad věcný význam až ve chvíli, kdy dojde k požáru. Vystavit jej může jakýkoliv kominík, který má oprávnění tyto revize provádět a potvrzovat.

Subjektivně vnímáme, že požárů od zanešených komínů přibývá. Pokud k němu dojde, požadujeme od klienta dokument o revizi komínu, respektive záznamy o kontrolách spalinových cest. Rozhodně to neznamená, že tomu, kdo jej nemá, automaticky pojistné plnění vždy krátíme. To, co nás nejvíce zajímá, jsou příčiny požáru, především pak, nebyl-li založen úmyslně, či z nedbalosti, popřípadě zda za vznik požáru může špatný technický stav,“ doplňuje Roman Tichý z Allianz.

Kromě pojišťovny také Hasičský záchranný sbor ve všech případech zkoumá, v jaké míře měl konkrétní stav komínu vliv na vznik požáru. Teprve na základě těchto zjištění a podle závažnosti porušení povinností klienta nebo míry jeho zavinění je možné uvažovat o snížení pojistného plnění. Nutno také dodat, že každý případ je posuzován velmi individuálně a u případného krácení se vždy zohledňují všechny okolnosti případu. Pokud pojištěný způsobí požárem škodu pouze sám sobě, hodnotí se míra jeho možného spoluzavinění dle výše uvedených zásad.

V případě požáru, který se rozšířil z ohniska i na ostatní pojištěné objekty jiných vlastníků, například sousedů, je logické, že jejich spoluzavinění lze těžko předpokládat a jakkoliv je zohledňovat. Ale pozor, je důležité připomenout varováním pro majitele nemovitostí, v nichž oheň vznikl. Pokud se prokáže jejich nedbalost, nebo porušení povinností, mohou se připravit na to, že vzniklou škodu na majetku souseda budou spolufinancovat. Z pojištění odpovědnosti ji totiž poškozenému pojišťovna uhradí, ale po viníkovi ji může následně vymáhat.

Povinnosti majitelů domů jsou zakotveny v mnoha zákonech, například i v novém občanském zákoníku, kde je mimo jiné uvedeno, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Proto je i v případě komínů lepší předepsané úkoly majitele nemovitosti plnit. Přinejmenším proto, že vyřizování případné škody se obejde bez problémů administrativních i finančních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *