EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

09. 11. 2009

0 komentářů

Subjekty:
UniCredit Bank

Bankovnictví v regionu CEE – odpovídající rizikový apetit je rozhodující pro získání perspektivní pozice

 


 

 

  • Nálada je pozitivní, úplné zotavení z krize si však vyžádá delší čas
  • Bonita je nadále hlavní překážkou poskytování úvěrů
  • UniCredit Group jednoznačně těžila z diverzifikace svého podnikání
  • Bankovnictví se nanejvýš pravděpodobně plnou měrou začne odrážet ode dna až od roku 2011, dlouhodobé vyhlídky bankovnictví v regionu CEE zůstávají nedotčeny  

Úplné zotavení z krize si vyžaduje čas, nicméně bankovnictví v regionu CEE je s konečnou platností opět atraktivní a naše odhodlání angažovat se ve střední a východní Evropě se potvrdilo jakožto správná strategie,“ uvedl Federico Ghizzoni, ředitel divize bankovnictví Bank Austria pro region CEE v souvislosti s nejnovější bankovní studií skupiny UniCredit Group. „Dobrá zpráva spočívá v tom, že v roce 2010 se dočkáme pozitivního růstu ve většině zemí tohoto regionu.
Bude to ovšem růst nadále v omezené míře, pod úrovní dlouhodobého potenciálu, a zároveň se bude v regionu projevovat značná diferenciace ,“ dodává Debora Revoltella, ředitelka úseku strategických analýz UniCredit pro region CEE.

Středoevropské země jako Polsko a Česká republika nebo Slovensko vykazují lepší vyhlídky na zotavení. Turecko, jež bylo globální krizí likvidity zasaženo pouze okrajově, zahájí svůj obrat rychle, zatímco Rusko bude úspěšně těžit spíše ze zotavování cen ropy a surovin, nežli z určitých silných fiskálních podnětů. Země jihovýchodní Evropy a pobaltské státy zůstanou v r. 2010 stále v recesi, přičemž obnovení rovnováhy bude vyžadovat ještě určité další kroky. Ukrajina a Kazachstán budou podobně jako Rusko zaznamenávat pozitivní růst, avšak budou potřebovat určitý čas k tomu, aby plně přizpůsobily a využily svůj potenciál.

Jak uvádí prognóza analytiků skupiny, u podnikatelských aktivit v bankovním oboru nastane v plném rozsahu obrat s největší pravděpodobnosti kolem roku 2011. „UniCredit Group je dobře připravena zajistit si perspektivní pozici," vyjádřil se Federico Ghizzoni. „Skupina jednoznačně výhodně těžila ze své diverzifikace, jak ukazují i výsledky činnosti v regionu CEE, které se k závěru roku 2008 podílely zhruba 12 % na celkových bankovních aktivech. Ohlášené navýšení kapitálu, jež se uskuteční na trhu, posílí ještě více kapitálovou pozici skupiny. Umožní tak vytvoření výraznějších polštářů a další rozšíření prostoru pro rozvoj.“ Uvedená diverzifikace se zároveň pojí s dobrou přístupností zdrojů financování, a to v době, kdy dostupnost zdrojů a náklady na ně zůstávají – vedle odpovídajícího rizikového apetitu – pro banky v daném regionu klíčovou konkurenční výhodou.

Analytici UniCredit Group předpovídají v oblasti poskytování úvěrů bankami pro rok 2010 růst o 8 %, ve srovnání s poklesem o 5 % v roce 2009, přičemž zotavení nastoupí nejdříve v segmentu firemní klientely. Po určité korekci za rok 2009 a první část roku 2010 očekávají analytici, že poměr úvěrů ke vkladům bude během doby postupně narůstat. „Bude pokračovat rebalancování, které je již nyní zřetelnější v těch zemích, kde existoval výraznější rozpor, pokud jde o tuzemské zdroje financování, zatímco tento tlak je menší a může dokonce působit až kontraproduktivně v ostatních zemích,“ uvádí Revoltella. „V obchodní strategii je třeba dosáhnout větší diverzifikace, odpoutat se od strategií výhradně upřených na retailové úvěrování a posunout se k vyváženějšímu mixu.“

REKLAMA

Po odeznění krize likvidity bude nyní stěžejní výzvou zůstávat bonita klientů. Při posuzování ziskovosti bude nutno brát v úvahu strukturálně vyšší náklady rizika v průběhu celého cyklu, na druhé straně bude přínosem racionálnější nákladová struktura. Krize urychlila na celém světě zavádění opatření k efektivitě nákladů, v čemž netvoří bankovnictví v regionu CEE žádnou výjimku. Určité bubliny, jež se v loňském roce vyskytly u sítí nebo mzdových nákladů, bude nyní možné opětovně uvést do rovnováhy. Lze očekávat, že ziskovost zůstane na příští dva roky utlumena pod vlivem vyšší tvorby rezerv na nedobytné úvěry, přičemž ztráty na úrovni bankovního systému je možno nejpravděpodobněji předpokládat v letech 2009 a 2010 kupříkladu v pobaltských státech, v Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu.

Je však nanejvýš důležité nepřehlížet, že hospodářská výkonnost různých druhů bank na témže trhu se může v podmínkách stávajícího prostředí velice různit, jelikož ziskovost ve vysoké míře závisí na kvalitě portfolií jednotlivých bank a na nákladech rizika,“ poznamenává Revoltella.

V tomto kontextu jsou pro banky v regionu CEE nadcházející roky zřejmě rozhodující z hlediska nové formulce postavení i strategií. Měnící se konkurenční prostředí nabízí zároveň příležitosti. Mezinárodní banky působící v regionu – zejména pak špičkoví hráči – si mohou pozici upevnit a výrazně se přitom opřít o svou stávající síť i o svůj lepší přístup k mezinárodním zdrojům financování, a to za podmínky odpovídajícího rizikového apetitu.  Aktéři bez soustředěného zaměření mohou být nuceni trh opustit a příležitosti po nich převezmou nově příchozí hráči. V celkovém pohledu očekávají analytici UniCredit Group, že vítězi se stanou buď noví příchozí, nebo mezinárodní hráči, kteří již v regionu působí, pokud budou schopni prokázat dostatečný rizikový apetit a maximálně zúročit svou vlastní sílu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.