EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

29. 10. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie estonského stavebnictví 2008

 


 

 

Důležitá zjištění Kvalitativní studie estonského stavebnictví 2008:

 • Dvě třetiny společností očekávají růst stavebnictví v roce 2008, převážně mezi 0-5%, pro období 2009 až 2010 růst očekává 85%. Je však třeba poznamenat, že všechna interivew s představiteli vybraných společností proběhla v první polovině roku 2008 tzn. před plným propuknutím aktuální finační krize, která má dopad i na stavební společnosti.
 • 96 procent společností uvádí, že čelí omezením ve svém podnikání. Pouze 4 procenta respondentů uvedlo, že nevidí žádné překážky pro své podnikání.
 • Nejvíce firem limitují vysoké náklady na práci (69 procent), nedostatek zkušené pracovní síly (65 procent) a další. 48% společností je limitováno nedostatečnou poptávkou.
 • Internet využívá 100 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce je využíván pro hledání informací a k realizaci nákupů.
 • Pro získávání informací o nových potenciálních zakázkách všechny dotázané stavební společnosti využívají dlouhodobé kontakty. Považují je také za nejužitečnější.
 • Nejčastěji využívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební společnosti v Estonsku rámcové smlouvy s odběrateli a dlouhodobé kontakty, využívané shodně 81 procenty firem. Výběrová řízení využívá polovina společností.
 • Při výběru dodavatele je pro estonské stavitele nejdůležitějším kritériem cena (90 procent), následují zkušenosti dodavatele  (83 procent), využívané technologie (52 procent), reference (29 procent) a velikost společnosti potenciálního dodavatele (17%).
 • Svůj systém řízení rizik považuje za pokročilý 27 procent stavebních společností, za středně pokročilý jej považuje 34 procent dotázaných, 27 procent za základní a 12 procent společností uvádí, že jejich risk management je na nízké úrovni.
 •  Na otázku, zda-li někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, potvrdilo 51 procent stavebních společností, že tak ještě nikdy neučinily. Druhá polovina společností uvádí, že svůj risk management porušují při získávání zakázek zřídka nebo výjimečně, čtyři procenta často.
 • 80% procent stavebních společností očekává, že rozšíření EU bude mít na jejich podnikání pozitivní vliv.
 • Stavební společnosti očekávájí, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, budou změny v oblasti firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.),sociologické změny (například změny v populaci a jejím složení) a dále také změny v požadavcích zákazníků.
 • Hlavními oblastmi, do kterých budou společnosti investovat, jsou stavební mechanize, rozvoj plánování a projektového managemntu a na třetím místě investice do zlepšení v oblasti procurementu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.