EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

29. 10. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie litevského stavebnictví 2008

 


 

Prezentované výstupy jsou založeny výhradně na čtyřiceti sedmi face to face rozhovorech s představiteli lokálních stavebních společností, které byly realizovány v první polovině roku 2008.

 

Důležitá zjištění Kvalitativní studie litevského stavebnictví 2008:

 • 66 procent společností očekává růst stavebnictví v roce 2008, pro období 2009 až 2010 růst očekává 69 procent repondentů. Je však třeba poznamenat, že všechna interivew s představiteli vybraných společností proběhla v první polovině roku 2008 tzn. před plným propuknutím aktuální finační krize, která má dopad i na stavební společnosti.
 • 100 procent společností uvádí, že čelí omezením ve svém podnikání.
 • Nejvíce firem limituje nedostatek zkušené pracovní síly (81 procent), vysoké náklady na práci (75 procent), silná konkurence (71 procent), vysoké náklady na materiál (65 procent), nedostatek finančních zdrojů (60 procent), a další. Průměrná společnost je limitována čtyřmi až pěti faktory (z deseti), což ukazuje na vysokou míru omezení dotázaných společností, což bude mít významný vliv na jejich výsledky.
 • Internet využívá 100 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce je využíván pro hledání informací a s odstupem také k vlastní prezentaci a realizaci nákupů.
 • Pro získávání informací o nových potenciálních zakázkách 96% dotázaných stavebních společností využívá dlouhodobé kontakty. Považují je také za nejužitečnější.
 • Nejčastěji využívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební společnosti v Litvě rámcové smlouvy s odběrateli (91 procent) a dlouhodobé kontakty (80 procent). Výběrová řízení využívá 67 procent společností.
 • Transparentnost výběrových řízení hodnotí společnosti jako průměrnou, současně 50 procent společností uvádí, že nebyly nikdy požádány o úplatek.
 • Při výběru dodavatele je pro litevské stavitele nejdůležitějším kritériem cena (81 procent), následují zkušenosti dodavatele  (65 procent) a využívané technologie (48 procent).
 • Svůj systém řízení rizik považují za pokročilý 4 procenta stavebních společností, za středně pokročilý jej považuje 49 procent dotázaných, 38 procent za základní a 9 procent společností uvádí, že jejich risk management je na nízké úrovni.
 •  Na otázku, zda-li někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, pouze 23 procent stavebních společností potvrdilo, že tak ještě nikdy neučinily. Většina společností uvádí, že svůj risk management porušuje při získávání zakázek zřídka nebo výjimečně.
 • 94 procent stavebních společností očekává, že rozšíření EU bude mít na jejich podnikání pozitivní vliv.
 • Stavební společnosti očekávájí, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, budou změny v požadavcích zákazníků a sociologické změny (například změny v populaci a jejím složení) společně s vývojem v oblasti firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.).
 • Hlavními oblastí, do které budou dotázané společnosti investovat, je stavební mechanize. Další oblasti byly zmiňovány již výrazně méně.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.