EUR 25.425

USD 23.314

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.425

USD 23.314

19. 12. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: výzkum stavebnictví na Slovensku 2008

 


 

Již třetím rokem projekt CEEC ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika – analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví ve zemích střední a východní Evropy. V letošním roce se projektu zúčastnilo celkem devět zemí a v nich více jak 1,000 zástupců společností podnikajících ve stavebnictví, kteří odpovídali v osobních strukturovaných rozhovorech na přibližně třicet otázek. V roce 2008 bylo Slovensko zahrnuto do výzkumu již podruhé.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií je poskytnout přehledné a především plně srovnatelné analýzy zkoumaných oblastí stavebnictví všech CEE zemí. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie podle aktuální situace na daném trhu. Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt jedinečný v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu.

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ dodává Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008. Po pobaltských zemích, Polsku a Slovensku budou následovat kvalitativní studie českého, maďarského a chorvatského stavebnictví. Studie slovenského stavebnictví již přímo srovnává ukazatele Slovenska s charakteristikami ČR, což čtenáři pomáhá utvořit si lepší představu o fungování zmiňovaných trhů, zejména co se týká shodných rysů nebo upozorňuje na důležité odlišnosti, které by mohly společnost působící přes hranice překvapit.

REKLAMA

Důležitá zjištění Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008:

 • 98 % dotázaných stavebních firem očekává růst slovenského stavebnictví v roce 2008. Pro období  2009-2010 jsou očekávání společností pro oblast vývoje stavebnictví mírně nižší: růst očekává 93 procent stavebních společností. (Je však třeba poznamenat, že všechna interview byla realizována v první polovině roku 2008 tzn. ještě před plným propuknutím současné finanční krize, která bude mít dopad i na slovenské stavební firmy).
 • Zaznamenali jsme nárůst v počtu faktorů limitujících růst slovenských stavebních firem. 90 procent respondentů uvádí, že jsou limitováni ve svém růstu (84 % v 2007).
 • Nejčastěji zmíněným limitem růstu je nedostatek zkušené pracovní síly (72 % – tento ukazatel se téměř zdvojnásobil oproti roku 2007 – 37 %), následován konkurencí (49 %) a vlivy počasí (35 %).
 • 39 % respondentů potvrdilo, že zaměstnává na svých projektech zahraniční pracovníky (v České republice: 52 %).
 • Internet využívá 100 % dotázaných stavebních společností. Nejvíce je využíván pro firemní prezentaci a hledání informací.
 • Pro získávání informací o nových zakázkách využívají stavební společnosti nejvíce dlouhodobé kontakty (70 %). Využití internetu k tomuto účelu mírně pokleslo (ze 76 % v 2007 na 70 % v 2008).
 • Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební firmy přímá poptávka od zákazníků (76 %) a osobní kontakty – 73 % (65 % v roce 2007).
 • Podíl firem, které uvádějí, že byly požádány o úplatek při získávání zákázky je 14 procent (14 % firem odpovedělo „no comment“, 72 procent uvádí, že požádány nebyly (43 % v roce 2007). Pro srovnání – v ČR na tuto otázku odpovědělo ano 30 % respondentů. Transparentnost výběrových řízení hodnotí jako mírně nadprůměrnou (6,7 body z deseti možných).
 • Svůj systém řízení rizik považuje za pokročilý 19 % stavebních společností (v ČR 44 %), za středně rozvinutý jej považuje 50 % dotázaných (v ČR 25 %), 2 % jej hodnotí jako velice rozvinutý (18 % v ČR) a 29 % společností uvádí, že jejich risk management je na nízké úrovni (13 % v ČR).
 •  Na otázku, zda-li firmy někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, dvě třetiny (64 %) stavebních firem uvádí, že ne. Ostatní firmy potvrzují, že porušují svůj systém řízení rizik za účelem získání zakázky a to buď zřídka nebo vyjímečně. 4 % uvádějí, že tak činí často.
 • Při výběru dodavatelů stavební firmy nejčastěji využívají osobní kontakty  – 75 %. Dále pak dlouhodobé smlouvy (rámcov smlouvy) –  56 % a doporučení – 35 %.
 • Klíčová kritéria pro výběr dodavatele jsou: cena (60 %, 62 % v 2007), následují reference (57 %, 40 % v 2007) a zkušenosti (53 %, 44 % v 2007)
 • Stavební společnosti očekávájí, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj budou změny v požadavcích zákazníků (poptávka) a vývoj firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.).
 • Hlavními investičními prioritami pro období 2008-2009 jsou stavební mechanizace a inovace produktů, dále investice do navazování kontaktů a seznamování.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.