EUR 25.425

USD 23.314

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.425

USD 23.314

29. 12. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: výzkum stavebnictví v Maďarsku 2008

 


 

 

Již třetím rokem projekt CEEC ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika – analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví ve zemích střední a východní Evropy. V letošním roce se projektu zúčastnilo celkem devět zemí a v nich více jak 1,000 zástupců společností podnikajících ve stavebnictví, kteří odpovídali v osobních strukturovaných rozhovorech na přibližně třicet otázek. V roce 2008 bylo Maďarsko zahrnuto do výzkumu již potřetí.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií je poskytnout přehledné a především plně srovnatelné analýzy zkoumaných oblastí zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt jedinečný v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu.

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ dodává Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008. Po pobaltských zemích, Polsku, Slovensku, České republice a Chorvatsku přichází poslední z analyzovaných zemí – Maďarsko.

REKLAMA

Důležitá zjištění Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2008:

 • Pouze 53 % dotázaných firem očekává růst stavebnictví v roce 2008 (100 % na Slovensku). Pro období 2009-2010 jsou očekávání společností pro oblast vývoje stavebnictví mírně optimističtější, ale stále nejhorší z celého regionu: růst očekává 65 procent společností. (Je však třeba poznamenat, že všechna interview byla realizována v první polovině roku 2008 tzn. ještě před plným propuknutím současné finanční krize, která bude mít dopad i na maďarské stavební firmy).
 • 96 % společností je ve svém podnikání limitováno.
 • Nejčastěji zmíněným limitem růstu je byrokracie (75 %, 19 % na Slovensku), následována nedostatkem financí (71 %) a konkurencí (67 %).
 • 36 % respondentů potvrdilo, že zaměstnává na svých projektech zahraniční pracovníky (v České republice: 52 %).
 • Internet využívá 99 % dotázaných společností. Nejvíce je využíván pro firemní prezentaci (92 %) a hledání informací (78 %).
 • Pro získávání informací o nových zakázkách využívají společnosti nejvíce prezentace a setkání (80 %, rozdíl oproti ostatním zkoumaným zemím), internet (79 %) a dlohodobé kontakty (75 %).
 • Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební firmy dlouhodobé osobní kontakty (96 %), přímá poptávka ze strany zákazníků – 76 % a dlouhodobé/rámcové smlouvy (60 %).
 • Podíl firem, které uvádějí, že byly požádány o úplatek při získávání zákázky je 20 procent, 12 % firem odpovedělo „no comment“ a 68 procent uvádí, že požádány nebyly. Pro srovnání – v ČR na tuto otázku odpovědělo ano 30 % respondentů. Transparentnost výběrových řízení hodnotí jako mírně podprůměrnou (4,6 body z deseti možných).
 • Svůj systém řízení rizik považuje za pokročilý 38 % stavebních společností (v ČR 44 %), za středně rozvinutý jej považuje 32 % dotázaných (v ČR 25 %), 17 % jej hodnotí jako velice rozvinutý (18 % v ČR) a 13 % společností uvádí, že jejich risk management je na nízké úrovni (stějně jako v ČR).
 •  Na otázku, zda-li firmy někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, polovina (55 %) stavebních firem uvádí, že ne. Ostatní firmy potvrzují, že porušují svůj systém řízení rizik za účelem získání zakázky a to buď zřídka nebo vyjímečně. 4 % uvádějí, že tak činí často.
 • Při výběru dodavatelů stavební firmy nejčastěji využívají dlouhodobé osobní kontakty  – 61 %. Dále pak dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy) – 48 % a tendry (43 %).
 • Klíčová kritéria pro výběr dodavatele jsou: cena (95 %), následují reference (68 %) a zkušenosti (64 %).
 • Stavební společnosti očekávájí, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj budou změny
  v požadavcích zákazníků (poptávka) a vývoj firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.).

Kompletní studie maďarského stavebnictví je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích projektu CEEC Research www.CEEConstruction.Eu, kde je také možné získat více informací a blíže se seznámit s metodologií a cíli projektu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.