EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

07. 11. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: výzkum stavebnictví v Pobaltí 2008

 


 

 

Již třetím rokem projekt CEEC ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika – analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. V letošním roce se projektu zúčastnilo celkem devět zemí a v nich více jak 1,000 zástupců společností podnikajících ve stavebnictví, kteří odpovídali v osobních strukturovaných rozhovorech na přibližně třicet otázek.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií je poskytovat přehledné a především plně srovnatelné analýzy zkoumaných oblastí stavebnictví všech CEE zemí. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie podle aktuální situace na daném trhu. „Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt jedinečný v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu.

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ dodává Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008. Po pobaltských zemích budou následovat kvalitativní studie českého, slovenského, polského, maďarského a chorvatského stavebnictví.

REKLAMA

Důležitá zjištění Kvalitativních studií litevského, lotyšského a estonského stavebnictví 2008:

 • 66% litevských stavebních společností očekává pro rok 2008 většinou mírný růst svého odvětví, přičemž v Lotyšsku je to méně (56 procent) a o něco málo menší růst než v Litvě je očekáván v Estonsku (67 procent). (Je třeba zmínit, že všechna interview proběhla v první polovině roku 2008 tzn. v počátcích současné finanční krize, která bude mít vliv i na stavební společnosti)
 • Pro období 2009-2010 očekává růst 69 procent litevských respondentů, což je ale značně pod úrovní Estonska (85 procent) a Lotyšska (79 procent).
 • Co se týče prodejů a podílu na trhu, většina společností očekává růst svého podnikání pro období 2008-2010. Jako hlavní limitující faktory pro své podnikání uvádějí společnosti v Litvě a Estonsku nedostatek kvalifikované pracovní síly a vysoká náklady na pracovní silu. V Lotyšsku je nejčastěji zmiňována silná konkurence na trhu.
 • Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil řeší 10 procent společností z Litvy zaměstnáváním zahraničních pracovníků, stejně tak 22 procent respondentů v Estonsku a 20 procent v Lotyšsku.
 • V dlouhodobé perspektivě společnosti ve všech třech zemích předpovídají, že jejich vývoj do budoucna bude nejvíce záviset na změnách v oblasti financí (např. dostupnost úvěrů, atd.) dále změnách v zákaznické poptávce a socio-demografickém vývoji.
 • V investičních plánech pro období 2008-2009 nejčastěji společnosti uvádějí nákupy stavební mechanizace.
 • V další části se výzkum zaměřil na to, jaké informační zdroje společnosti využívají pro vyhledávání nových zakázek. Hlavním zdrojem informací pro 96 procent dotázaných společností v Litvě jsou dlouhodobé kontakty, v Estonsku je využívá 100 procent respondentů a v Lotyšsku 94 procent. V kvalitativním hodnocení tento zdroj informací společnosti označují za nejužitečnější (získané informace vedou k uzavření zakázky).
 • Při získávání zakázek společnosti ve všech třech zemích nejčastěji využívají své dlouhodobé kontakty a také rámcové smlouvy se svými odběrateli. Další způsoby získávání zakázek (přímá poptávka od zákazníků, tendry a další) jsou již využívány méně.
 • Transparentnost výběrových řízení hodnotí společnosti jako mírně podprůměrnou, přičemž nejlépe v Litvě 4,9 body (z deseti) a nejhůře v Estonsku – 4 body.
 • 50 procent společností v Litvě uvádí, že nebyly nikdy požádány o úplatek při výběrových řízeních. V Estonsku se jedná o 58 procent a v Lotyšsku 62 procent respondentů.
 • V otázce řízení rizik hodnotí společnosti svůj systém řízení rizik nejčastěji jako středně pokročilý. Pouze 23 procent respondentů v Litvě potvrdilo, že pro získání zakázky jej nikdy neporušili. Totéž uvádí 24 procent v Lotyšsku a 51 procent respondentů v Estonsku.
 • Když litevské stavební společnosti vybírají své dodavatele, 70 procent z nich využívá dlouhodobé kontakty/networking (80 procent v Estonsku; 86 procent v Lotyšsku), 66 procent pak rámcové smlouvy (78 procent v Estonsku; 82 procent v Lotyšsku). Klíčovým kritériem při výběru dodavatelů stavebními firmami ve všech třech zemích je cena, s odstupem následována zkušenostmi dodavatele, využívanými technologiemi a také referencemi.
 • Poslední oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, byl vliv rozšíření EU na stavebnictví Litvy, Lotyšska a Estonska. Devadesát procent litevských společností se domnívá, že rozšíření EU má a bude mít vliv na jejich stavebnictví, stejně tak  69 procent respondentů v Estonsku a 80 procent v Lotyšsku. Největší vliv společnosti očekávají na pracovní sílu a dále náklady.
 • V celkovém pohledu hodnotí 94 procent litevských společností rozšíření EU jako pozitivní pro jejich podnikání, stejně tak 80 procent respondentů v Estonsku a 64 procent v Lotyšsku.

Kompletní studie litevského, lotyšského a estonského stavebnictví jsou k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích projektu CEEC Research www.CEEConstruction.eu, kde je také možné získat více informací a blíže se seznámit s metodologií a cíli projektu, případně je možné kontaktovat náš projekt na kontakt@CEEConstruction.Eu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.