EUR 24.745

USD 22.792

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.745

USD 22.792

11. 12. 2008

0 komentářů

CEEC Research a KPMG Česká republika: výzkum stavebnictví v Polsku 2008

 


 

 

Již třetím rokem projekt CEEC ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika – analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. V letošním roce se projektu zúčastnilo celkem devět zemí a v nich více jak 1,000 zástupců společností podnikajících ve stavebnictví, kteří odpovídali v osobních strukturovaných rozhovorech na přibližně třicet otázek. V roce 2008 bylo do výzkumu poprvé zahrnuto i Polsko.

„Hlavním cílem zpracovaných studií je poskytnout přehledné a především plně srovnatelné analýzy vybraných oblastí stavebnictví ve středo- a východoevropských zemích. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie podle aktuální situace na daném trhu,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu, a dodává: „Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt v celém regionu střední a východní Evropy jedinečný.“

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ říká Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008. Poté následovaly pobaltské země a po Polsku budou následovat kvalitativní studie českého, slovenského, maďarského a chorvatského stavebnictví. Studie polského stavebnictví již přímo srovnává ukazatele Polska se stejnými ukazateli českého a slovenského stavebnictví. Čtenář si tak může utvořit lepší představu o fungování zmiňovaných trhů a vidí, ve kterých oblastech se shodují a kde se odlišují. Především společnosti, které působí na několika trzích, zde mohou nalézt mnohdy překvapující zjištění.

REKLAMA

Důležitá zjištění Kvalitativní studie polského stavebnictví 2008:

 • 86 procent dotázaných stavebních firem očekává převážně mírný růst polského stavebnictví v roce 2008, 14 procent společností očekává pokles. Pro období 2009-2010 jsou očekávání společností pro oblast vývoje stavebnictví mírně vyšší: růst očekává 88 procent stavebních společností. (Je však třeba poznamenat, že všechna interview byla realizována v první polovině roku 2008, tj. ještě před tím, než naplno propukla současná finanční krize, která bude nepochybně mít dopad i na polské stavební firmy).
 • Téměř všechny dotázané stavební společnosti (95 procent) uvádí, že jsou limitovány ve svém růstu, pouze pět procent firem se necítí být limitováno.
 • Nejčastěji zmiňovanými limity jsou vysoké náklady na pracovní sílu (95 procent) a nedostatek zkušené pracovní síly (87 procent). Pouze 11 procent respondentů potvrdilo, že zaměstnává na svých projektech zahraniční pracovníky. Mezi Českou republikou a Polskem je v tomto ukazateli značný rozdíl – v ČR činí zmiňované číslo 52 procent (39 procent na Slovensku).
 • Internet využívá 98 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce se využívá k vyhledávání informací a k nákupům.
 • Pro získávání informací o nových zakázkách využívají stavební společnosti nejvíce dlouhodobé kontakty (98 procent). Považují je také za nejužitečnější.
 • Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební firmy osobní kontakty, využívané 92 procenty firem a přímá poptávka od zákazníků (87 procent). 80 procent firem dále uvádí výběrová řízení a 78 procent dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy). V průměru společnosti využívají tři zdroje nových zakázek.
 • Podíl firem, které uvádějí, že byly požádány o úplatek při získávání zákázky, je 20 procent. 33 procent firem odmítlo tuto otázku komentovat, 47 procent uvedlo, že o úplatek požádány nebyly. Transparentnost výběrových řízení hodnotí zástupci polských firem jako podprůměrnou (4,4 body z deseti možných). Transparetnost výběrových řízení na projekty financované z veřejných zdrojů je hodnocena lépe, a to 5,2 body.
 • Svůj systém řízení rizik považuje za pokročilý 28 procent stavebních společností, za středně rozvinutý jej považuje 45 procent dotázaných, 12 procent jej hodnotí jako velice rozvinutý a 15 procent společností uvádí, že jejich řízení rizik je na nízké úrovni.
 • Na otázku, zda-li firmy někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, odpověděly kladně dvě třetiny (67 procent) stavebních firem.
 • Při výběru dodavatelů stavební firmy nejčastěji využívají osobní kontakty, které uvádí 83 procent respondentů. S odstupem to pak jsou doporučení (65 procent) a dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), 54 procent firem. Tendry uvedlo pouze 12 procent respondentů. Hlavní kritéria využívaná při výběru jsou cena (83 procent) respondentů, zkušenosti (77 procent) a využívané technologie (57 procent respondentů).
 • Stavební společnosti očekávají, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, jsou sociodemografické změny (například změny v populaci), vývoj firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.) a změny v požadavcích zákazníků (poptávka).
 • Hlavními investičními prioritami pro období 2008-2009 jsou stavební mechanizace a investice do rozvoje plánování a projektového managementu. Jako svoji nejnižší prioritu firmy uvádějí investice do ochrany přírody, přičemž ani české a slovenské firmy na tom nejsou ohledně tohoto ukazatele lépe.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.