Pondělí 23. října. Svátek má Teodor.

Češi si pojišťují majetek více, na záplavy však nedbají

12.03.2009 11:03 Tisková zpráva:

 Zatímco v roce 2007 obsahovaly připojištění na záplavu či povodeň čtyři z deseti pojištěných nemovitostí, v loňském roce to již byla jen každá třetí. „Ani v posledních dnech i přes nedávné varování meteorologů nezaznamenáváme zvýšený zájem o pojištění tohoto rizika,“ říká Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů ČSOB Pojišťovny.


Všichni si dobře pamatujeme stoletou vodu, která udeřila před sedmi lety. Ale ani po této zkušenosti nezačali Češi své nemovitosti více pojišťovat. „Po katastrofických záplavách v roce 2002 jsme všichni předpokládali obrovské zvýšení zájmu například o pojištění domků a domácností. Avšak skutečnost byla jiná. Bohužel tento trend trvá i nadále,“ potvrzuje Jaroslav Král. Pojištění nemovitosti včetně rizika záplavy a povodně jsou zatím opomíjeny. A to i přes to, že nepředstavují významný zásah do rodinného rozpočtu:

Příklad:

–      rodina s dětmi bydlí v rodinném domku v malém městě

–      hodnota rodinného domku je 2.500.000 Kč

–      rodina chce mít kryté škody způsobené povodní

–      objekt se nachází v první povodňové zóně

roční pojistné za pojištění rodinného domku 2.920 Kč = 8 Kč za den

Zájemci, kteří si chtějí ověřit, zda se jejich chata nebo chalupa vyskytuje v povodňové oblasti mohou využít systém „Povodňové mapy“ na www.cap.cz. Systém povodňových rizikových zón pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou  významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení.

Lidé obecně podceňují některá rizika. Týká se to i samotného pojištění majetku,“ dodává Jaroslav Král. Kromě zmíněného opomíjení některých rizik to dokládá i fakt, že velká část domácností je „podpojištěna“, což znamená, že vlastní pojistné smlouvy, u kterých sjednané pojištění neodpovídá skutečné hodnotě majetku.