Středa 18. října. Svátek má Lukáš.

Česká spořitelna přichází s novou strategií v oblasti společenské odpovědnosti firem

08.04.2008 11:04 Tisková zpráva: Česká spořitelna

Nová strategie CSR obsahuje tři hlavní oblasti. Jde o vzdělávání, s primární ale ne výlučnou orientací na finanční vzdělávání, pomoc lidem v nouzi  se zaměřením na stárnoucí společnost
a pomoc při prevenci a léčbě drogově závislých a udržitelný rozvoj, péče o prostředí, ve kterém žijeme.

Chceme být nejen silná a konkurenceschopná banka, ale také spolehlivý, otevřený, vnímavý
a vstřícný partner vůči svým cílovým skupinám, tedy zaměstnancům, klientům, akcionářům, obchodním partnerům a společnosti, ve které působíme,“ řekl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.  

Společenská odpovědnost firem (CSR) je obecně chápána jako propojení obchodních aktivit firem s potřebami společnosti a integrace zájmů cílových skupin do politiky a chování firmy. Jde o koncept, kterým se firmy otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti a který vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také prostředí, ve kterém působí a své zájmové skupiny (zaměstnance, klienty, akcionáře, společnost).

A naopak zájmové skupiny ovlivňují úspěch firmy. CSR stojí na třech pilířích (tzv. triplle bottom line), tedy ekonomickém, sociálním a na pilíři udržitelnosti životního prostředí.

Tisková zpráva České spořitelny.