Pondělí 23. října. Svátek má Teodor.

České Energetické Centrum vstupuje na český trh s elektřinou a plynem

13.01.2010 01:01 Tisková zpráva:

Naše cíle na získání podílu na trhu jsou v horizontu 3 až 4 let ambiciózní. Přinášíme konkurenci a výhodnější nabídku a věříme, že s ní uspějeme. Chceme být maximálně transparentní, aby náš zákazník věděl, kolik platí a za co,“ prozrazuje Alexander Wurm člen představenstva ČEC: „Důležitou součástí naší strategie je nízká cena. Levnější než zavedené velké společnosti nemůžeme být pouze první rok, ale pokud chceme růst i v dalších letech, tak cenovou výhodu musíme poskytovat dlouhodobě.

České Energetické Centrum poskytuje svým klientům též poradenství v nastavení sazeb a tarifů tak, aby dosáhli ještě vyšších úspor z plateb za odběr elektřiny. „Například až polovina firem má nevýhodně nastavené tarify a sazby, poplatků souvisejících s distribucí elektřiny u nás energetické společnosti účtují více než 80. Jen díky jejich správné kombinaci, kterou jsme už navrhli více společnostem v ČR, tyto firmy ušetřily až pětinu z roční platby za elektrickou energii,“ vysvětluje Alexander Wurm člen představenstva ČEC.

ČEC nabízí své produkty prostřednictvím sítě školených odborníků, kteří jsou vázáni vnitřními směrnicemi a etickými kodexy ČEC a pravidelně absolvují odborná školení. Výhodou pro klienty je osobní přístup a dostupný servis. Pro klienty je též otevřeno zákaznické centrum, je k dispozici zákaznická telefonní linka a informační e-mail.

České Energetické Centrum je soukromou společností sdružující několik firem podnikajících v oblasti energetického poradenství a prodeje. Smysl spojení je ve využití dlouhodobých zkušeností a profesionality akcionářů v klíčových oblastech nutných pro kvalitní poskytování služeb klientům, jako jsou hluboké znalosti ve fungování českého a slovenského trhu s elektrickou energií, obsluha klientů prostřednictvím call center i pomocí kanálů přímého prodeje. České Energetické Centrum poskytuje své produkty za férovou cenu, přináší klientům dlouhodobé poradenství a uplatňuje servisně orientovaný přístup.