EUR 25.375

USD 23.385

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.375

USD 23.385

21. 01. 2010

0 komentářů

Subjekty:
UniCredit Bank

Domácnosti v regionu CEE proplouvají bouřlivými vodami

 


 

Po letech ustáleného růstu příjmů a rychlého zlepšování životní úrovně domácností ve střední a východní Evropě (CEE) se příznačným rysem čerstvé minulosti stalo evidentní zhoršování celkové situace v této oblasti.   „Domácnosti reagovaly na krizi poklesem spotřeby a posílením tendence k ukládání úspor, a to navzdory sníženým možnostem výše úložek,“ uvádí Federico Ghizzoni, ředitel divize bankovnictví CEE UniCredit Group.

„Krize vedla k vystupňování nezaměstnanosti a k propadu růstu příjmů, což znamená přechodný obrat obvyklého procesu konvergence příjmů,“ doplňuje Debora Revoltella, ředitelka divize strategických analýz UniCredit Group pro region CEE s poukazem na studii skupiny UniCredit Group „Materiální situace domácností v CEE a sledování zadluženosti”.

Rostoucí finanční tlak pociťovaný domácnostmi v regionu zjevně narušil důvěru spotřebitelů a ovlivnil výdajové chování.   Během otřesů doznívajících po kolapsu banky Lehman Brothers byly domácnosti nuceny ustoupit od svých vydání, aby dokázaly čelit výrazně zachmuřeným hospodářským vyhlídkám, a také zvyšování poměru nákladů na obsluhu dluhu. „Nejistota týkající se příjmů a perspektiv zaměstnanosti ve spojení se zpřísňováním nastavení úvěrových standardů se stala jedním z hlavních faktorů vedoucích k posunu ve spotřebních vzorcích domácností v regionu CEE,“ objasňuje Debora Revoltella. 

Finanční aktiva domácností v regionu CEE opět rostou

Nižší spotřeba a nižší zadluženost znamenají zvýšení chuti ke spoření.   Ačkoli je výkonnost příjmové stránky neradostná, čisté finanční úspory domácností se v roce 2009 odpoutaly od minima v roce 2008, a to i díky pozitivním podnětům plynoucím z výkonnosti kapitálového trhu a vyšších výnosů z úspor.

Odhaduje se, že na regionální úrovni se finanční aktiva domácností již vrátila k růstové tendenci, a to o více než 12 % za minulý rok (oproti poklesu -5,5 % zaznamenanému v r. 2008), přičemž dosáhla objemu 44 % HDP (v r. 2008 to byla 33 %). Tomu prospívají atraktivní výnosy z bankovních vkladů a dobrá výkonnost lokálních dluhopisových trhů.   Rally na akciové trhy rovněž napomohly ke zvýšení hodnoty aktiv domácností v regionu CEE.   V čele tohoto obratu kráčely Turecko a Maďarsko spolu s Rumunskem a Českou republikou, ovšem rovněž ostatní finanční trhy CEE se vrátily k solidním výkonům.

České domácnosti se těší relativně dobrému finančnímu zdraví

Globální krize se pochopitelně nevyhnula ani českým domácnostem, její projevy jsou zde ale mírnější než ve většině zemí CEE. Českým domácnostem se díky konzervativnímu přístupu k úsporám a zadlužování daří proplouvat bouřlivými vodami vcelku dobře,“ říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic. Vysoký podíl bankovních vkladů v úsporách domácností spolu se stabilitou tuzemského finančního sektoru zabránily poklesu hodnoty finančních aktiv domácností v poměru k HDP, a to i v tom nejhorším roce 2008, kdy se žádná z okolních zemí stejně měřenému propadu nevyhnula. Výhodná se ukázala být tuzemská finanční pozice také v dalším ohledu, a to převládajícím zadlužení domácností v domácí měně. Zatímco v zemích s vysokým podílem úvěrů v zahraničních měnách, jako jsou Polsko či Maďarsko, vyvolalo kursové znehodnocení na začátku krize značný nárůst finančních pasiv domácností v poměru k HDP, v Česku nemusel sektor domácností ničemu podobnému čelit. Čistá finanční pozice tuzemských domácností, tj. jejich aktiva po odečtení dluhů v poměru k HDP, se tak zhoršila v roce 2008 jen nepatrně a v loňském roce došlo dokonce k jejímu zlepšení. Podílem na HDP ve výši přes 40 % patří Česku absolutní prvenství v regionu. 

Výhled pro období 2010-2011 naznačuje stabilitu finanční pozice českých domácností. Růst aktiv bude vzhledem k pomalému růstu ekonomiky spíše mírný a zřejmě nepřekročí v průměru 6 % ročně. Těžiště úspor zůstane v bezpečných bankovních produktech, zároveň ale budou domácnosti ve větší míře než jinde v regionu CEE diversifikovat své úspory do akcií a jiných cenných papírů. Varujícím trendem je ovšem pomalý přírůstek úspor domácností v penzijních fondech. „Kvůli neexistenci penzijní reformy s povinným spořením zůstane Česko během následujících let jedinou zemí regionu, kde roční přírůstky aktiv penzijních fondů nedosáhnou dvojciferných hodnot,” uzavřel Pavel Sobíšek.

Individualizovaná řešení se mají vyrovnat s možnou nezaměstnaností a zpomaleným růstem mezd v CEE  

V současném prostředí můžeme očekávat pouze mírné obnovování růstu úvěrů domácnosti, přičemž výraznou roli zde hrají faktory nabídky i poptávky.   „Problémem bude nadále kvalita úvěrů,“ komentuje Revoltella.   „Očekává se, že objem exekucí na majetek v tomto segmentu dostoupí vrcholu koncem roku 2010.“

Dále však trvá dlouhodobý potenciál tohoto trhu, převážně v jeho hypotéční kategorii.   Krátkodobě ovšem zvýšená nezaměstnanost, zpomalený růst mezd a vyšší míra dluhového financování budou pravděpodobně břemenem pro pokračování poptávky po bydlení.   „Obzvláště v této kritické fázi jsme pokračovali v úvěrování a podpoře našich klientů, a to formou nabízení specifických a individualizovaných opatření ulevujících jim ve finančních obtížích,“ řekl Federico Ghizzoni.   UniCredit Group v této oblasti nabízela řešení na míru těm klientům, kteří přišli o zaměstnání nebo čelili jiným potížím, aby mohli restrukturalizovat své úvěry, a lépe tak zvládat řízení svých měsíčních výdajů.   Řešení zahrnovala prodlužování lhůt a poskytování bezúročných období, stejně jako snižování výše splátek na dlouhodobě únosnou úroveň.

Kromě toho ještě před zhroucením banky Lehman Brothers mnohé dceřiné společnosti UniCredit v CEE zavedly pro své klienty pojištění schopnosti splácet hypotéční úvěr, jejich klienti se cítili zabezpečeni, pokud jde o udržení jejich nemovitostí i pro případ rizika ztráty zaměstnání, přičemž tato nabídka pojištění úvěrů byla v řadě dceřiných společností ještě dále rozšířena a prohloubena.   Ve výhledu se jeví finanční podmínky domácností v regionu CEE ve srovnání s předchozími lety napjatější, avšak kombinace faktorů – opatření přijatých bankami k usnadnění obtíží jejich klientů zároveň s růstem míry úspor – již pomáhá jednotlivcům a rodinám omezovat škody.   Plavba bouřlivými vodami bude v roce 2010 pokračovat, dokud se zotavení v plném rozsahu nepotvrdí.  

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.