Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

EKOSPOL: 80 % klientů si bere hypotéku, s níž financuje nejčastěji 70 % hodnoty nemovitosti. Dlouhodobě aktivnějšími kupci jsou muži s vysokoškolským titulem

10.08.2010 02:08 Tisková zpráva: EKOSPOL

Z analýzy developerské společnosti EKOSPOL a.s. vyplývá, že podíl klientů financujících nové bydlení pomocí hypotéky dosahuje dlouhodobě 80 %. Tento poměr přitom nevykazuje prakticky žádné výkyvy v souvislosti s hospodářským vývojem. „Z našich dat vyplývá, že 78-82 % klientů financuje své bydlení hypotékou. Zbylá pětina připadá na soukromé investory, kteří kupují především menší byty v dobré dopravní dostupnosti za účelem tržního pronájmu. Tato forma investice jim i v době recese poskytuje bezrizikový a stabilní výnos cca 5 % ročně,“ přibližuje Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.

Naopak ukazatel LTV (loan-to-value), tedy podíl čerpané hypotéky k odhadní ceně nemovitosti, se v souvislosti s hospodářskou recesí snižuje. Lidé se v době krize snaží získat maximum vlastních finančních prostředků. „Zatímco v období let 2007 až 2008 se ukazatel LTV pohyboval mezi 80-85 %, v roce 2009 klesl na 70 %. Třetina financí tedy dnes přichází z vlastních úspor či jiných zdrojů, např. úvěrů ze stavebního spoření, půjček od příbuzných apod.,“ vypočítává Korec.

Průměrná výše čerpaného hypotečního úvěru se během sledovaného období let 2007 – 2009 zvýšila téměř o 675 000 Kč. Její vývoj tak reflektuje výrazný nárůst tržní ceny nemovitostí, k němuž během posledních 4 let došlo. Zatímco v roce 2007 činila u bytových projektů EKOSPOL a.s. průměrná hypotéka 1 523 000 Kč, v roce 2009 již dosahovala 2 197 000 Kč. „Tento trend dokazuje, že hodnota nemovitostí i přes krátkodobé výkyvy dlouhodobě roste. Proto je investice do kvalitních bytů v dlouhodobém horizontu nejbezpečnější a nejvýhodnější investicí,“ myslí si Evžen Korec.

Aktivnějšími kupci jsou muži a vysokoškoláci

Zajímavý závěr přináší analýza kupujících podle pohlaví. Bez výjimky ve všech bytových projektech EKOSPOL a.s. byli častějšími kupujícími muži. Jejich dlouhodobý průměr dosáhl 34,24 %, zatímco žen bylo „jen“ 26,51 %. Zbylých 39,25 %, tedy vůbec nejvyšší podíl, připadá na páry, nejčastěji na společná jmění manželů. Průměrný věk kupujících dosáhl u mužů 33,91 roku, zatímco u žen 35,05 roku.

Zejména v době hospodářské recese pak vzrostl podíl kupujících s vysokoškolským vzděláním. Zatímco v roce 2007 se podíl vysokoškoláků pohyboval okolo 33 %, v roce 2009 již dosahoval téměř 46 %. To může být způsobeno faktem, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají dlouhodobě vyšší příjmy než středoškoláci a lidé se základním vzděláním, a také se méně bojí ztráty či změny zaměstnání.

Jak vypadá typický klient?

Pokud bychom ze získaných dat měli vytvořit profil typického dnešního kupce, půjde pravděpodobně o ženatého, přibližně 34letého muže s vysokoškolským vzděláním. Zájem bude mít o byt 2+kk do 2,5 mil. Kč nebo 3+kk do 3,5 mil. Kč. 70 % hodnoty bytu bude financovat hypotéčním úvěrem, zbylých 30 % uhradí z vlastních či jiných zdrojů.