Pátek 18. ledna. Svátek má Doubravka.

EKOSPOL dlouhodobě podporuje občanské sdružení Společnost pro zvířata

29.11.2010 03:11 Tisková zpráva: EKOSPOL

EKOSPOL již déle než 3 roky pravidelně podporuje aktivity občanského sdružení Společnost pro zvířata. Jeho cílem je přispět k ochraně zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a preventivnímu zabránění jejich strádání. Aktivity sdružení se orientují na osvětovou a výchovnou činnost a informování veřejnosti o mnohdy otřesných podmínkách, za jakých je v 21. století ve vyspělé zemi střední Evropy se zvířaty zacházeno. Ke stěžejním aktivitám sdružení patří např. dlouhodobá kampaň „Slepice z klece ven!“ zaměřená na zlepšení způsobu chovu nosnic. V současné době totiž převážně strádají v obrovských počtech v miniaturních klecích (v EU to jsou to dvě třetiny všech nosnic, v ČR je to 97 % nosnic v zemědělském výrobním sektoru).

Aktivity sdružení Společnost pro zvířata podporují kromě EKOSPOL a.s. také přední osobnosti českého showbyznysu, např. oblíbený moderátor Marek Eben, herci a zpěváci Marta Kubišová, Květa Fialová, manželé Václav Vydra a Jana Boušková, Josef Dvořák, Anna K. a další.

Podle Evžena Korce, generálního ředitele a majitele EKOSPOL a.s., je vedení lidské společnosti směrem k citlivějšímu přístupu ke zvířatům obecným základem pro budování úcty k životu jako takovému – včetně života lidského. Proto také EKOSPOL své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) soustředí primárně na mediálně opomíjenou oblast ochrany zvířat a životního prostředí. „Jsem si plně vědom toho, že sponzorování Společnosti pro zvířata nám nikdy nepřinese takovou publicitu, jakou bychom mohli mít participováním na mediálně atraktivních projektech, jakými jsou nejrůznější soutěže krásy nebo sbírky na tak či onak postižené spoluobčany, vysílané v televizním prime-timu. O to více se ale naše pomoc zvířatům v nouzi stává spíše posláním než pečlivě propočítaným marketingem,“ říká Evžen Korec.

Generální ředitel ve volném čase vykrmuje ježky

Velmi kladný vztah generálního ředitele EKOSPOL a.s. ke zvířatům a životnímu prostředí je obecně známý. Na své dvouhektarové zahradě poskytuje útočiště kromě psů také o poznání exotičtějším živočišným druhům, počínaje pávy a bažanty, pokračuje přes papopušky, a stovkami karásků či okrasnými koi kapry konče. Na svou „domácí ZOO“ si i přes nabitý program dokáže udělat čas vždy.

A jaké mimopracovní problémy řeší generální ředitel jedné z největších developerských společností v aktuálním předvánočním období? „Teď jsou to například ježci. Většina lidí si třeba vůbec neuvědomuje, že když občas spatří v noci na chodníku malého roztomilého ježka, tak zdaleka není jisté, že ten ježek přežije zimu. Každý ježek musí ještě před zimou dosáhnout váhy alespoň 700 g, a to je ve městě docela problém. Takže když náhodou uvidím podvyživeného ježka, vezmu ho s sebou a přes zimu se o ně doma staráme. Na jaře je pak zase vypustím,“ říká Evžen Korec.

Minimalizace dopadů činnosti firmy na životní prostředí

Stejně tak se EKOSPOL a.s. snaží minimalizovat dopady své stavební a developerské činností na okolní prostředí. Již v roce 2002, na základě vzorného přístupu k životnímu prostředí a minimalizaci dopadů na životní prostředí při své činnosti, získal EKOSPOL a.s. certifikát environmentálního managementu dle standardů ISO 14001.

Více informací o činnosti Společnosti pro zvířata naleznete na www.ekospol.cz/o-firme/sponzorske-aktivity a především pak na www.spolecnostprozvirata.cz