Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Energetické Centrum prosazuje „Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi“

04.10.2010 09:10 Tisková zpráva:

Energetické Centrum naprosto souhlasí s aktivitou společnosti ČEZ, která připravila návod s názvem „Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi“. „Řada takzvaných door to door prodejců leckdy jedná neseriózně a jedinou rozumnou možností, jak klienty varovat, je podobný postup,“ říká René Grebeň, ředitel Energetického Centra a dodává: „Energetické centrum zastává politiku prozákaznického přístupu, a ten začíná již při prvním kontaktu s potenciálním zákazníkem. Zveřejněné Desatero je proto nejen varováním pro ty, kteří chtějí uspět za každou cenu, ale také doporučovaným odrazovým můstkem pro ty skutečně seriózní společnosti.

Energetické Centrum je společností, která je řízena dle hodnot. Systém vzdělávání zaměstnanců je proto postaven na etickém kodexu a kariérní růst i odměňování prodejců tak závisí na etice jejich prodeje, nikoliv na jeho objemu. Obchodníci musí složit zkoušky, jejichž součástí jsou etická pravidla i produktové znalosti. Na energetickém trhu je naprosto nadstandardní postup Energetického Centra, jehož operátoři zpětně telefonicky ověřují spokojenost všech zákazníků, kteří smlouvu uzavřeli prostřednictvím obchodních zástupců. „Pokud zjistíme, že klient nebyl spokojen, obchodník se to vždy dozví a podle závažnosti pochybení je sankcionován,“ prozrazuje postup René Grebeň, ředitel Energetického Centra.

Desetaro a jak předchází podobným problémům Energetické Centrum:

1. Důvěřuj, ale prověřuj! citace z textu: „Mohou vás například oslovit lidé, kteří se budou neoprávněně vydávat za pracovníky vašeho současného dodavatele energie. Budou tvrdit, že vaše energetická společnost mění tarify a obnovuje smlouvy. Anebo údajně ukončuje činnost a vy musíte uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Naši obchodní zástupci procházejí několikadenním důkladným školením, po jehož absolvování se zúčastní závěrečného testu, na základě jehož úspěšného složení obdrží certifikát. Součástí testu je i etický kodex a proklientský přístup. Až po úspěšném zvládnutí testu příslušný manažer na základě osobního pohovoru rozhodne o tom, zdali bude moci obchodník skutečně pracovat v terénu. Jakýkoli prohřešek proti směrnici zahrnující v sobě etický kodex automaticky znamená okamžité ukončení pracovní smlouvy.

2. Můj dům, můj hrad! citace z textu: „Budou se vás různými způsoby snažit přimět k tomu, abyste je pozvali dál. Příjemné posezení u kávy se však může rychle změnit v silný nátlak na podepsání smlouvy…“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Školení obchodníků probíhá v sídle firmy a jeho neodmyslitelnou součástí je i praktický nácvik simulovaných setkání. Pracovníci se tak učí kázni a důstojnosti – pokud daná osoba neprojeví zájem, obchodník slušně poděkuje a odejde.

3. Spěchej pomalu! citace z textu: „Proškolení obchodníci na odmítavé odpovědi pohotově reagují a snaží se vzbudit dojem, že můžete propásnout unikátní a neopakovatelnou příležitost, jak získat slevu. Požadují okamžitý podpis smlouvy a plné moci…“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Danému přecházíme praktickým nácvikem – klient není nucen k okamžitému rozhodnutí, je s ním standardně dohodnut termín, kdy se obchodník může telefonicky ozvat.

4. Stačí podat prst… citace z textu: „Na vaší domovní nástěnce se objeví informace, že bude provedena kontrola nebo odečet elektroměrů v neobvyklém termínu. Anebo vás na chodbě či před domem zastaví člověk, který se bude zajímat o číslo vašeho elektroměru a bude chtít vidět smlouvy o dodávce energií či faktury.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Takovéto praktiky jsou pro Energetické Centrum naprosto nepřípustné a s daným zaměstnancem by byl okamžitě rozvázán pracovní poměr.

5. Dobré účty dělají dobré přátele! citace z textu: „Někteří podomní obchodníci však nabízejí slevu, aniž by znali skutečnou spotřebu domácnosti a její odběrový tarif. Skutečná cena energií, kterou nakonec zaplatíte, se proto může ve skutečnosti výrazně lišit od původní ústní nabídky.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Naši obchodní zástupci jsou vybaveni notebookem s kalkulátorem, klientovi tak vypočtou úsporu přímo na místě. Pro případ, že by nemohli z nějakého důvodu mít notebook při ruce, jsou vybaveni platnými ceníky Energetického Centra a jsou schopni vysvětlit zákazníkovi, kde přesně se nachází sleva na energiích (konkrétně u elektřiny poukazují na „silovou elektřinu“, která je zásadním atributem pro výpočet, která společnost je levnější).

6. Co je psáno, to je dáno! citace z textu: „Pro zákazníky je podomní prodej výhodný hlavně proto, že se mohou s nabízeným produktem seznámit v pohodlí domova. Obchodní zástupce by navíc měl být specialista, který produkt dobře zná a pohotově poskytne všechny informace.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

S tímto nelze než souhlasit.

7. První dojem může klamat! citace z textu: „Nabízená cena se může zdát výhodná, ale někdy v sobě nezahrnuje všechny poplatky, které zákazník za přechod k novému dodavateli zaplatí. Někteří obchodníci si účtují tak zvané aktivační a deaktivační poplatky.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Obchodníci jsou důkladně obeznámeni s cenou i poplatky – aktivační/registrační poplatek není žádným tajemstvím. Současně je obchodníkům doporučeno, aby zákazníky informovali i o skrytých poplatcích u tradičních dodavatelů.

8. Když to nejde po dobrém… citace z textu: „Ve výjimečných případech se můžete setkat s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele označuje za agresivní obchodní praktiky.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

Okamžitou výpovědí danému obchodníkovi.

9. Cena není všechno! citace z textu: „Kvalitní služby v dodávkách energií nepoznáte pouze podle výhodné ceny, jakou vám nabídne obchodní zástupce. Cena je nesporně nejdůležitější součástí nabídky. Pro zákazníka je ale také důležité, jak bude moci v případě potřeby komunikovat se svým dodavatelem.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

I s tímto tvrzením nelže než souhlasit. Proto, ačkoli jsou naši obchodní zástupci proškoleni více než důkladně, je každý jeden klient po podpisu smlouvy kontaktován naším call centrem opětovně – a první otázka míří přímo na spokojenost zákazníka s obchodníkem. Dobrým příkladem je i skutečnost, že každý vedoucí pracovník společnosti (neboť všichni odebírají energie od svého zaměstnavatele), byl sám kontaktován call centrem ohledně spokojenosti. Až do takovýchto důsledků je nutné pracovat, pokud ve svou práci věříte.

10. Dobrá rada nad zlato! citace z textu: „Neseriózní podomní obchodníci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří nemají takové možnosti, jak si ověřit výhodnost nabídky.“

Jakým způsobem předchází Energetické Centrum výše uvedenému:

I s tímto tvrzením se nelze než totožnit, samostatnou kapitolou etické směrnice pro naše obchodníky je přístup ke starším spoluobčanům.