EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

08. 07. 2009

0 komentářů

Energetický audit – základ pro úspory na vytápění v další topné sezóně

 


 

Energetický audit odhalí všechny příčiny vyšší spotřeby tepla v průběhu topné sezóny v případě vašeho domu či bytu. Po provedení energetického auditu zkušeným specialistou, obdržíte seznam opatření, která povedou k úspoře nákladů na spotřebované energie (vytápěním ohřev teplé vody) a vypočítání doby návratnosti investice do případných úprav. Doporučená opatření jsou různě finančně náročná a závisí jen na vás, která se rozhodnete realizovat (viz. dále).

Co energetický audit přesně znamená a jaké jsou jeho cíle?

Energetický audit je službou energeticky zaměřených firem nebo samostatných specialistů, díky které zjistíte, jak můžete na temperování vaší domácnosti (domu, bytu, chaty apod.) ušetřit. Vyhodnocuje energetické hospodářství – tepelné rezervy objektů, technologie a paliva, kterými vytápíte, provádí analýzu a na jejím základě navrhuje zlepšení v oblasti snížení spotřeby energií a paliv. Hodnotí se toky energií a jejich využití a u budov se zjišťují tepelně technické vlastnosti. Výsledkem je analýza stávajícího stavu, odhalení nedostatků v energetickém hospodářství vaší domácnosti. Díky energetickému auditu získáte návrh různých variant opatření, která přinesou úspory energie za vytápění a ohřev teplé vody. Z navržených opatření se vyberou ta, která můžete bez jakýchkoli problémů realizovat nebo naopak taková, která zajistí dlouhodobé úspory, ačkoli vstupní náklady na provedení nemusí být nízké. Tedy najdete si s pomocí odborníka možnosti úspor nejoptimálnějších právě pro vás. Vaše vybrané řešení by mělo být výhodné, a to nejen z hlediska okamžitých úspor energie, ale i z pohledu ekonomického (tj. návratnosti vložené investice). Důraz se klade také na vliv na životní prostředí. (Zohledňuje se nejen spotřeba tepla, ale provádí se také vyhodnocení vypouštěných zplodin do okolního prostředí. To je zajímavé například pro rodiny s dětmi, kdy děti často pobývají na zahradě a přicházejí do kontaktu s případnými spalinami a dalšími škodlivinami s negativním vlivem na jejich zdraví.)

Výsledkem energetického auditu není pouhý návrh úsporných opatření – teoretický materiál, který bude vlastníka zatěžovat dalšími povinnostmi, ale především návod, jak postupovat, aby se snížila spotřeba a zvýšila efektivnost využití paliv a energií. 

Do nedávna byly energetické audity pouze dobrovolnou záležitostí. Na základě Zákona o hospodaření energií č 406/2000 Sb., § 9 jsou od roku 2001 vybrané subjekty povinny energetický audit zpracovat. V návaznosti na tento zákon byla vydána prováděcí vyhláška č. 213/2001 Sb., která přímo stanovuje přesná pravidla pro zpracování energetických auditů. Energetický audit se stal závazný pro řadu subjektů, které mají roční spotřebu energie vyšší, než je vyhláškou stanovená mez.

Jak energetický audit probíhá?

Energetický audit je prováděn profesionálním akreditovaným odborníkem s odpovídajícím vzděláním a doplňkovými kurzy. Samozřejmostí je také soustavné doškolování v oblasti paliv a energií, energetických a tepelných systémů a vlivů různých opatření na ekonomiku provozu topného systémů objektů. Při energetickém auditu se hodnotí hospodaření s energiemi v daném objektu s důrazem na ekonomiku provozu, popisuje se tepelně-technický stav budovy a charakteristika použití budovy. Důležitou součástí tohoto procesu je také výčet a popis energeticky významných technologií (vše, co vydává teplo, ohřívá budovu a vodu).

REKLAMA

Výstupem je soubor opatření, jak postupovat při snižování energetické a ekonomické náročnosti. V některých případech se jedná pouze o velmi levná doporučení, jako například nastavení optimální teploty v místnostech a na chodbách v rámci stávajícího topného systému, nebo zajištění izolace oken a dveří, případně tepelné izolace celého objektu. Jindy se jedná o návrh změny paliva či dodavatele tepla, nebo doplnění dalšího zdroje tepla do systému (např. krbová kamna na dřevo na chatě či chalupě, využití topného systému současně pro ohřev vody pokud není apod.).

Kde si můžete energetický audit objednat a získat další informace?

Jednou ze společností, která v rámci svých služeb energetický audit provádí, je firma Thermoil. Na její zákaznické lince se můžete dovědět podrobnější informace a naplánovat schůzku s odborníkem, který Vám poradí, zda právě pro vás bude audit užitečnou investicí. Můžete se podívat i na příklad již provedeného auditu, abyste si dokázali představit přesněji, jak konkrétně tato služba vypadá.

Na rozdíl od některých konkurenčních auditorů budete překvapeni poměrně nízkou cenou vzhledem k náročnosti provedení a zpracování auditu. Cena se v případě Thermoilu pohybuje v rozmezí od 5.000-15.000 Kč, v závislosti na velikosti objektu (domácnosti).  Provedení auditu se rozhodně vyplatí, protože průměrná výše úspory za dodávané teplo dosahuje až desítky procent, což potvrzují i slova jednatele firmy Thermoil, uznávaného odborníka na vytápění, paliva a energie, pana Richarda Richtermoce: „Zabýváme se otázkami úspor energií při vytápění poměrně dlouhou dobu. Dnes již neplatí, že energetický audit domácností je otázkou desítek tisíc korun. Ceny na trhu se samozřejmě výrazně liší a i kvalita prováděného auditu je různá. My vsázíme na odbornou pomoc domácnostem i firmám s minimálními náklady, protože spokojený zákazník se k nám potom vrací a s naší pomocí realizuje větší či menší úpravy topného systému, přechod na levnější druh vytápění nebo jen nastavením optimálního temperování domu či bytu. To už záleží na individuálních požadavcích zákazníka. Náročnost realizace opatření může sahat od několika set korun až po desítky i stovky tisíc. Těší nás každá pozitivní odezva na naší infolince nebo na webu, protože efekt realizace alespoň některých jednoduchých opatření je okamžitý a markantní.“ 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.