EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

07. 10. 2008

0 komentářů

Erste Group přizpůsobuje stanovení cíle čistého zisku 2008 současné situaci na finančních trzích

 


 

– Čistý zisk vzroste – vč. příspěvku z prodeje pojišťovacích aktivit a vlivů současného prostředí – o více než 50%
– Silné operativní obchody povedou v roce 2008 k nárůstu provozního zisku o zhruba 15 %
– Požadavek na refinancování pro rok 2008 byl pokryt předčasně a s nižšími náklady, než se očekávalo. Navíc byl podpořen silným růstem vkladů.
– Ukazatel Tier 1 dosáhne na konci roku 2008 historického maxima ve výši zhruba 8%
– Kapitál očištěn o nehmotná rizika (Tangible Equity) vzroste na konci roku 2008 na zhruba 10 miliard EUR
– Rizikové náklady potvrzeny: maximálně 70 bazických bodů vztaženo na průměrné pohledávky za klienty
– Roční nárůst klientských úvěrů bude plně pokryt klientskými vklady

Z důvodu podstatného zhoršení situace na finančních trzích a s tím spojenou rostoucí nejistotou světových globálních prognóz se Erste Group Bank AG (Erste Group) rozhodla upravit svůj cíl růstu čistého zisku pro rok 2008. Trvající turbulence na mezinárodních finančních trzích a následné rozšíření rizikových přirážek (Credit Spreads) negativně ovlivnily zisk z obchodních operací a ve třetím čtvrtletí 2008 povedou k dodatečnému negativnímu ocenění cenných papírů v ABS/CDO portfoliu (CP v reálné hodnotě/Fair value a CP na prodej/Available for Sale) ve výši zhruba 30 milionů EUR. I přes zhoršení úvěrového prostředí zůstává Erste Group ve třetím čtvrtletí 2008 spokojená se svým portfoliem ABS/CDO (Asset Backed Securities – cenné papíry zajištěné aktivy, Collateralized Debt Obligation – zajištěné dluhové obligace) a nadále neočekává žádnou potřebu odpisů (impairments).

Očekávaný nárůst provozního zisku v roce 2008 o zhruba 15 % je založen na nadále silném retailovém obchodním modelu Erste Group ve střední a východní Evropě. Silný nárůst vkladů díky mohutné a dobře diversifikované klientské základně s více než 16 miliony klienty podpoří soustavný růst úvěrů při současném zachování stabilního poměru úvěrů k vkladům pod úrovní 115 %. Silný obchod s drobnými klienty pomůže kompenzovat potenciálně slabší nárůst příjmů v divizích Podnikové financování & Investiční bankovnictví skupiny (Group Corporate & Investment Banking) a Globální trhy skupiny (Group Markets), a s tím souvisejících nižších příjmů z poplatků a provizí a z obchodních operací, jakož i zpomalení růstu příjmů z poplatků a provizí v Rakousku a očekávaný nárůst refinančních nákladů v roce 2009.

Erste Group posílí také svou kapitálovou základnu a očekává nárůst ukazatele Tier 1 z 7 % na konci roku 2007 na zhruba na 8% na konci roku 2008. Je to způsobeno jednak prodejem obchodů s pojištěním skupině Vienna Insurance Group, který byl dokončen ve třetím čtvrtletí 2008 a jednak v důsledku nárůstu rizikově vážených aktiv, který byl – z důvodu procyklických efektů Basel 2 – silnější, než se očekávalo. Další optimalizace struktury rozvahy podpoří pokračující nárůst ukazatele Tier 1.

Erste Group pokryla svou potřebu dlouhodobého financování na rok 2008 ve výši 5 miliard EUR již v září 2008, a to s nižšími náklady, než bylo původně plánováno (35 bazických bodů nad sazbou EURIBOR oproti očekávaným 40 bazickým bodům). Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 Erste Group zahájí předběžné financování na rok 2009 v závislosti na tržních podmínkách, přičemž může dodatečně využít možnosti emitovat v příštích 12 měsících hypoteční listy (Pfandbriefe) ve výši 2 miliard EUR.

REKLAMA

Generální ředitel Erste Group, Andreas Treichl, uvedl: "Naši skupinu řídíme z dlouhodobé perspektivy a průběžně implementujeme opatření v souladu s aktuální ekonomickou situací. Hned od počátku této bezprecedentní krize v roce 2007 jsme vylepšili bilanční strukturu a zároven využívali růstového potenciálu našeho regionu."

Detailnější výhled na rok 2009 a další roky budou zveřejněny při oznámení výsledků za třetí čtvrtletí (30. října 2008) a v rámci Dne kapitálových trhů v prosinci 2008.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.