Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

GOLEM FINANCE: Jak se bude vyvíjet financování bydlení v roce 2011?

03.02.2011 12:02 Tisková zpráva: GOLEM FINANCE

To je důkaz, že po dvou letech stagnace, hypoteční trh oživil. V případě úvěrů ze stavebního spoření to bylo bohužel naopak. Vloni se poskytl objem těchto úvěrů za 58,3 mld. Kč, což je oproti roku 2009 o 12% méně. Trh financování bydlení tak v roce 2010 rostl o 3,6%. Jak vyplývá z našeho grafu, bylo financováno celkem 148,8 mld. Kč. Oživení bylo evidentně taženo hypotečními úvěry.  

Pro odhad vývoje letošního roku v oblasti financování bydlení budeme pracovat jako obvykle se dvěma scénáři.

První scénář, který nazýváme konzervativní, je založen na předpokladu, že hypoteční financování v letošním roce neporoste, navíc zde předpokládáme negativní dopad vládních úsporných opatření v oblasti stavebního spoření. Druhý scénář, optimistický, vychází z předpokladu pokračujícího oživení ekonomiky v průběhu letošního roku a mírném dopadu vládních opatření v oblasti stavebního spoření.

Výsledek letošního roku bude závislý na vývoji několika klíčových faktorů, které mají zásadní vliv na poptávku po úvěrech v oblasti financování bydlení a se kterými dlouhodobě pracujeme, tedy:

ZÁKLADNÍ FAKTOR

KONZERVATIVNÍ SCÉNÁŘ

OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ

Důvěra klientů v budoucnost

Vývoj nezaměstnanosti bude vykazovat nárůst, dojde k větší destabilizaci zaměstnanosti ve státním sektoru, firmy nebudou vytvářet nové pracovní příležitosti, hlavním důvodem by mohlo být případné oslabení německé ekonomiky.

Nezaměstnanost nebude dále růst a zklidní se situace ve státním sektoru. Udrží se zvýšená důvěra v budoucnost – ekonomika domácností se pomalu bude vylepšovat, i když nezaměstnanost nemusí nutně statistiky klesnout, přesto ekonomicky stabilní domácnosti budou mít lepší pozici než v posledních dvou letech.  

Vývoj úrokových sazeb

Úrokové sazby začnou výrazněji narůstat už ve druhém čtvrtletí roku a dynamika růstu se zrychlí ve druhé polovině roku, sazby narostou v průměru o více než 0,5%.

Úrokové sazby zůstanou blízko svého dna a na velmi příznivé úrovni. Hypotéka bude cenově velmi dostupná a výhodnější pro větší objemy než úvěr ze stavebního spoření, tyto podmínky se udrží i ve druhé polovině roku, sazby výrazně neporostou, poroste konkurenční tlak a tím tlak na marži bank, průměrný nárůst sazeb nepřekročí 0,2%.

Vývoj trhu s nemovitostmi

Trh bude dál zamrzlý. Ceny nemovitostí budou stagnovat, bude dále přetrvávat očekávání v ještě další pokles cen nemovitostí na straně kupujících. Developeři nebudou ochotni zreálnit své ceny nových bytů a budou vyčkávat na oživení poptávky.

Trh se začne reálně vzpamatovávat. Nemovitosti si budou sedat na své cenové dno, nabídka na trhu je dostatečná a klienti, kteří odkládali v době recese svůj záměr koupit nemovitost, se rozhodnou svůj projekt realizovat. Ve velkých lokalitách si někteří developeři uvědomí, že musejí své ceny zreálnit, jinak by nemovitosti neprodali (především v Praze).

Zásahy státu a EU

Vláda rozhodne o omezení účelovosti v oblasti podpory stavebního spoření. Zruší navíc daňové úlevy odpočtu úroků u hypoték (Pozn.: Rychlost účinnosti zrušení podpory prakticky ale tento rok nezasáhne). Diskuse o omezení podpory stavebního spoření se bude protahovat po celou část roku, zprávy v médiích budou ovlivňovat běžné střadatele negativním směrem z pohledu stavebního spoření.

Podpora odpočtu úroků u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření zůstane zachována. O stavebním spoření bude rozhodnuto bez průtahů a nebude zvolena drastická varianta omezení účelovosti. Stavební spoření si i nadále zachová parametry výhodného masového produktu.

Chování vlastníků českých bank

Chuť půjčovat bude limitována situací v kontextu s ekonomikou vlastníka banky.

Banky se nebudou bát půjčovat – akční nabídky budou stimulovat k realizaci úvěru a banky budou i nadále uvolňovat některé podmínky úvěrování, konkurenční boj se bude zostřovat.

OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTÉK

Odhad: 90 mld. Kč

Odhad: 105 mld. Kč

OBJEM ÚVĚRŮ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Odhad: 50 mld. Kč

Odhad: 60 mld. Kč

Je prakticky nemožné přijít (stejně jako vloni) s přesným odhadem. To je patrné z níže uvedeného grafu, kde prezentujeme i náš první odhad letošního roku, kdy se v hypotékách kloníme k mírně optimistickému scénáři a v oblasti úvěrů ze stavebního spoření jsme spíše konzervativní. Věříme, že výsledek bude lepší, nicméně v kontextu reálné situace se radši držíme „při zemi“.


Zdroj: MMR, banky a stavební spořitelny, hypoindex.cz, GOLEM FINANCE s.r.o.

CENOVÝ PŘEHLED TÝDNE:

Hypotéka ve výši 1 800 000,- Kč se splatností 20let:

Zdroj: GOLEM FINANCE s.r.o.

Metodika cenového přehledu:

Cenový přehled uvádíme vždy na počátku týdne a obsahuje úrokové sazby platné v daném týdnu. Úrokové sazby jsou uvedeny v rozsahu minima a maxima. V praxi jde o minimální (nejlepší úrok), který jsme schopni jako Hypoteční makléři našim klientům zajistit a maximální (nejhorší úrok) nabízený jednou z bank. Úrokové sazby uvádíme za nejběžnější fixace 1, 3 a 5 let. Dále v členění výše hypotečního úvěru do 70% hodnoty nemovitosti (LTV) a do 100%. Výše měsíční splátky bude pravidelně počítána pro hypotéku odpovídající průměrné výši v ČR, tedy 1,8 mil. Kč a době splatnosti 20 let.

V tabulce rozdílu mezi maximální a minimální sazbou můžeme vidět aktuální rozdíl mezi nejhorší a nejlepší nabídkou. Dále pak můžeme vidět, kolik tento rozdíl činí ve výšce měsíční splátky.

Poslední údaj je kumulativní úspora na splátce, která vyčísluje, kolik ušetří na úrokové sazbě klient, kterému sjednáme minimální úrokovou sazbu oproti klientovi, který si vezme nejhorší (maximální) úrokovou sazbu od banky, a to za dobu fixace sazby. Tedy kumulativní úspora za 1, 3, 5 let fixace sazby.

Do srovnání jsou zahrnuty tyto banky, se kterými máme obchodní vztah:

Hypoteční banka, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, UniCredit Bank, Wüstenrot hypoteční banka, Volksbank, LBBW, mBank, Oberbank