EUR 25.440

USD 23.453

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.440

USD 23.453

31. 03. 2009

0 komentářů

Holcim Česko hlásí 5% růst v roce 2008

 


 

Nárůst čistých tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb na 2,5 miliardy Kč dosáhl Holcim Česko díky expanzi stavebního průmyslu, řadě investic a úspěšné spolupráci se zákazníky. V roce 2009 se společnost zaměří zejména na obhájení svého podílu na trhu s cementem, na udržení cash flow a ziskovosti. Dále se bude snažit o zvýšení produktivity, spolehlivosti a uvádění nových typů cementů se sníženým obsahem CO2.

“Holcim Česko v roce 2008 těžil z trendů na trhu, vlastních marketingových inovací a schopnosti přenést zvýšené náklady do cen,” říká Roland van Wijnen, předseda predstavenstva Holcim Česko. „Holcim Česko ukázal vedoucí pozici na svém geograficky relevantním trhu, i když z hlediska tržního podílu není lídrem. Nezávislá studie z podzimu 2008 potvrdila nejsilnější pozici značky Holcim a fakt, že se Holcim těší nejvyšší loajalitě zákazníků. Naše Zpráva o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report), která se zabývá hospodářskými, ekologickými a sociálními dopady našich aktivit, je první svého druhu na českém trhu stavebních materiálů a potvrzuje, že Holcim Česko má ambice stát se průkopníkem a udávat trendy v odvětví.“

Holcim Česko v roce 2008 výrazně zvýšil své zaměření na marketing směsných cementů se sníženým obsahem CO2, například vápencového cementu, který je vhodný pro velké projekty, s vylepšenými vlastnostmi zpracovatelnosti a životnosti. Společnost také představila brandované balené cementy Variocem, Extracem a Profimalt, s cílem ulehčit koncovým zákazníkům výběr nejvhodnějšího cementu.

V roce 2009 se společnost zaměří zejména na obhájení svého podílu na trhu s cementem, na udržení cash flow a ziskovosti. Dále se bude snažit o zvýšení produktivity, spolehlivosti a uvádění nových typů cementů, jejichž výroba emituje menší množství CO2. Současně bude Holcim pokračovat v závazku být společensky odpovědná společnost s velkým důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Společnost bude těžit ze své účasti na velkých infrastrukturních projektech v Praze a v dalších regionech, ale současně očekává tlaky na ceny, zejména v oblasti baleného cementu. „V současné ekonomické situaci je velmi obtížné dělat spolehlivé předpovědi,“ řekl R. van Wijnen. „Spotřeba cementu je obyčejně úzce spjata s vývojem HDP. Holcim Česko pečlivě sleduje ekonomické odhady a je připraven se pružně  přizpůsobit v zájmu zachování silné a stabilní pozice na trhu. Česká republika má silnou a vyspělou ekonomiku. Věříme, že  bude profitovat z pokračujících infrastrukturních projektů a z podpory energetické efektivnosti budov, které podporují státní instituce.“

Holcim Česko bude nadále bedlivě hlídat své emise CO2. Politika Evropské unie, týkající se snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20%, bude mít obrovský vliv i na hospodářství, včetně cementářského odvětví. Holcim Česko bude proto i nadále pokračovat v  implementaci opatření v této oblasti. V letech 1990 až 2008 již bylo dosaženo přibližně  30% snížení. V roce 2009 se společnost zaměří na zvýšení prodeje směsného cementu a na zvýšené používání alternativních paliv při výrobě cementu, s cílem snižovat emise CO2 při výrobě. 

REKLAMA

Holcim Česko bude pokračovat v cenové diferenciaci ve prospěch směsných cementů, a tak motivovat své zákazníky k užší spolupráci na snižování dopadů na životní prostředí. „Cenovou diferenciací motivujeme naše zákazníky, aby využívali dané typy cementů ohleduplněji k životnímu prostředí. Tam, kde je to možné naše klienty aktivně podporujeme při přechodu z portlandských na směsové cementy. Nejen že  díky  tomu dochází k redukci emisí CO2, ale přináší to také optimalizaci nákladů našich zákazníků. Vytváří se rovněž konkurenční výhoda jak pro klienta, tak pro Holcim. Používaní směsových cementů se bude totiž v souvislosti s nárůstem nákladů z důvodu zmírňování klimatických změn i nadále rozšiřovat. Včasné zavedení směsových cementů do výroby bude z hlediska Holcimu i jeho zákazníků předvídavým krokem do budoucnosti,“ dodává R. van Wijnen.   

Segment cementu v roce 2008

V České republice provozuje společnost Holcim cementárnu v Prachovicích. V roce 2008 firma prodala 876 tisíc tun šedého cementu a speciálních pojiv, tj. o 5 % méně než v předchozím roce. Snížení bylo důsledkem nižšího exportu, s cílem zůstat spolehlivým partnerem hlavně pro domácí zákazníky. Snížení poptávky a tržeb z cementu začalo ve druhé polovině roku 2008 a bylo náznakem celkového zpomalení ekonomiky v České republice.

Holcim Česko pokračoval v investicích do zvýšení využívání alternativních paliv, což je jedna z mála možností cementářského průmyslu jak snížit emise. V roce 2008 firma investovala celkovou částku 185 milionů korun. Holcim Česko dosáhl 32 % náhrady tradičních paliv (uhlí) alternativními a zároveň dodržel limity emisí. Podle společnosti Holcim jsou alternativní paliva důležitým nástrojem snižování jak emisí CO2, tak nákladů.

Segment kameniva (štěrk, štěrkopísek a písek) v roce 2008

V roce 2008 zvýšila společnost Holcim Česko prodeje kameniva na 1 443 000 tun se čtyř provozoven    v Dobříni, Čeperce, Smiřicích a Štramberku, což představuje 13% meziroční nárůst. „Naší strategií bylo pokračovat v růstu v tomto segmentu, protože dodávky cementu a kameniva jsou strategickými pilíři naší společnosti. Věříme, že oblast těžby kameniva dosáhne takové úrovně profesionality a zralosti, že i společnosti, které si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti, mohou  být na trhu konkurenceschopné,“ říká R. van Wijnen.

REKLAMA

Segment transportbetonu v roce 2008

Jednou z možností využití cementu a kameniva ve stavebním průmyslu je oblast transportbetonu. Holcim vlastní síť 18ti betonáren ve Středních a Východních Čechách. V roce 2008 zvýšila společnost prodej betonu na 440 000 m3, což je meziroční nárůst o 20 %. Příklady všeobecně známých projektů, na které dodal Holcim Česko stavební materiál a služby jsou  např. Univerzita Pardubice, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, AFI Palace Pardubice nebo dálnice D8.

Personální politika v roce 2008

Na konci roku 2008 zaměstnávala společnost Holcim Česko 423 zaměstnanců (ve srovnání s 414 na konci roku 2007). Společnost investovala téměř 6,4 milión Kč na vzdělávání a školení zaměstnanců, což představuje víc než 15 000 Kč na zaměstnance.

BOZP a CSR v roce 2008

Nejvyšší prioritou pro společnost Holcim je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) všech zaměstnanců a lidí pohybujících se v provozovnách a jejich okolí. V roce 2008 Holcim Česko vynaložil více než 5,2 mil. Kč na zajištění BOZP při práci v prostorách závodu. V průběhu roku 2008 došlo v závodech Holcim Česko ke čtyřem pracovním úrazům. „Jsme přesvědčeni, že náš přístup a způsob k BOZP je metou pro většinu společností na českém stavebním trhu. Našim cílem je úplně eliminovat pracovní úrazy v našich provozovnách,“ dodal R. van Wijnen v souvislosti s výsledky BOZP.

Holcim Česko byl první společností v rámci odvětví, která zveřejnila vlastní zprávu o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report). Zpráva publikovaná v roce 2008 popisuje ekonomické, environmentální a společenské dopady svého podnikání. Publikace byla oceněna širokou škálou zákazníků a zástupců veřejné správy. Tento typ studie bude již brzy nepostradatelným nástrojem pro společnosti při péči o reputaci, vztahy s veřejností a účasti ve veřejných zakázkách.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.