Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Hypoteční banka představuje HB INDEX – Index cen nemovitostí Hypoteční banky

20.04.2011 08:04 Tisková zpráva: Hypoteční banka

HB INDEX je zkonstruován s využitím hédonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Tyto parametry, jako přesná podlahová plocha nemovitosti, nebo její poloha vzhledem k nejbližšímu většímu městu, slouží k dalšímu upřesnění výsledného cenového indexu. Do modelu se vkládají údaje získané ze všech uzavřených hypotečních úvěrů u Hypoteční banky, kterých jen loni bylo přes 16 tisíc. Na přípravě indexu spolupracoval uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem celého projektu.

HB INDEX se stává prvním pravidelně vycházejícím indikátorem cen nemovitostí, který je založen na konkrétních a přesných datech Hypoteční banky. K tvorbě indexu velmi pomohla i naše precizní databáze nemovitostí a napojení systému banky na data v katastru nemovitostí. Je obvyklé, že hypoteční banky obdobné indexy vydávají a obecně jsou považovány za indexy s velkou vypovídající cenou. Např. maďarská specializovaná FHB má svůj index a proto i my přicházíme s naším indexem,“ uvedl Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky.

„Díky tomu, že HB INDEX je konstruovaný na základně řady parametrů a na reálných tržních cenách nemovitostí klientů Hypoteční banky, vypovídá o růstu, či poklesu cen nemovitostí daleko přesněji, než indexy založené na nabídkových cenách. Rozptyl mezi nabídkovými cenami a reálnými tržními cenami může být i výraznější a v čase se mění.“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Jeho struktura bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná.

HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejní Hypoteční banka každé čtvrtletí, přičemž jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo vůči hodnotám v 1.Q/2010. Kupříkladu hodnota HB INDEXu 104,6 značí, že ceny příslušného typu nemovitostí v daném čtvrtletí byly o 4,6 % výše, než ceny v 1.Q/2010. V 1. kvartále 2011 byl přitom HB INDEX u bytů 99,1, u rodinných domů 101,6 a u pozemků 104,6. HB INDEX není cenovou mapou, nepopisuje ceny konkrétních nemovitostí v konkrétních lokalitách.