Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) za druhé čtvrtletí 2011 – tuzemské ceny nemovitostí stagnují

26.07.2011 04:07 Tisková zpráva: Hypoteční banka

HB

INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí

v České republice od počátku roku 2010 ve třech kategoriích: byty,

rodinné domy a pozemky.

 • Průměrná tržní cena bytů během druhého

  čtvrtletí roku 2011 mírně poklesla o 0,7 procentního bodu (pcb). U bytů

  dosáhl HB INDEX k 31.

  červnu 2011 hodnoty 98,4.

 • Ceny rodinných domů zaznamenaly

  v průběhu 2. čtvrtletí roku 2011 nepatrný pokles cen o 0,4 pcb a HB

  INDEX dosáhl hodnoty 101,2.

 • Ceny pozemků v České republice za

  poslední čtvrtletí vzrostly o 2 pcb, HB

  INDEX u pozemků dosáhl hodnoty 106,6.

Dále naleznete grafy vývoje hodnot HB

INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra

Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické

hodnoty naleznete také na http://www.hyposvet.cz/hb-index/.

HB INDEX 2Q 2011 – Bytové jednotky:

null

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl ve 2Q 2011 hodnoty 98,4.

To značí mírný pokles tržních cen bytů o 0,7 procentního bodu proti prvnímu

čtvrtletí roku 2011. Tržní ceny rezidenčních bytových jednotek v České

republice reagují na změny poptávky a nabídky na nemovitostních trzích

nejcitlivěji ze všech sledovaných kategorií. Faktorem, který má aktuálně

největší vliv na ceny bytů, je současný převis nabídky nad poptávkou. Ve druhém

čtvrtletí 2011 jsme také u bytů zaznamenali kromě celostátního mírného poklesu

tržních (obvyklých) cen bytů i pokračující regionalizaci vývoje cen. V některých

regionech, například na Plzeňsku, zůstávají ceny bytů na úrovni z konce

března 2011,“

vysvětluje

Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

HB INDEX 2Q 2011 – Rodinné domy:

null

HB

INDEX u rodinných domů

dosáhl ve 2Q 2011 hodnoty 101,2. To značí nepatrný pokles tržních cen rodinných

domů, a to o 0,4 procentního bodu proti konci března 2011. Vývoj cen směrem

dolů byl způsoben i snížením poptávky po rodinných domech určených k rekonstrukci,

u kterých noví majitelé nestihnou úpravy dokončit před zvýšením sazby DPH. Ceny

rodinných domů však můžeme ale považovat za stabilnější než u bytů,“ vysvětluje

Petr Němeček.

HB INDEX 2Q 2011 – Pozemky:

null

„Lze říct, že ceny pozemků

v ČR i v roce 2011 vykazují mírný stabilní růst a potvrdil to i druhý

kvartál roku. V tomto segmentu totiž existuje poměrně vyrovnaná poptávka i

nabídka, která je limitována aspektem omezené velikosti trhu s pozemky. HB INDEX u pozemků dosáhl na konci 2Q

2011 hodnoty 106,6. Tržní ceny pozemků proti prvnímu čtvrtletí 2011 tak

vzrostly o 2 procentní body. Došlo tedy k zrychlení růstu cen pozemků

proti předešlým obdobím. Nejvíce rostly ceny pozemků v blízkém okolí

velkých měst, kde je poptávka nejvyšší,“

říká k cenám pozemků Petr Němeček. 

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index

vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si

prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní

ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například

v katalozích realitních kanceláří. HB

INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který

sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané ze všech uzavřených hypotečních úvěrů u

Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je

sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů,

rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny

nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na

jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé

kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z

Akademie věd ČR – Martin Lux,

který je zároveň odborným garantem celého projektu. HB INDEX společně s

odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých

webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.