Pondělí 20. listopadu. Svátek má Nikola.

Informace o novelizované směrnici EU o energetické náročnosti budov

27.05.2010 01:05 Tisková zpráva: Asociace realitních kanceláří České republiky

Ze směrnice EPBD vyplývají některé významné změny, které se dotknou realitních kanceláří a správců nemovitostí v celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Nemovitost bude muset mít tzv. certifikát energetické náročnosti. Směrnice říká, že certifikát energetické náročnosti musí být vypracován a předán každému novému nájemci či kupujícímu. Navíc budou realitní makléři vycházet z nových předpisů i při realitní inzerci. Od roku 2012 budou realitní kanceláře povinny uvádět údaje o energetické náročnosti u všech v komerčních médiích inzerovaných nemovitostí.

Pravidelně – každých pět let – budou muset být prováděny kontroly vytápění a systémů klimatizace budov a výsledky těchto kontrol budou součástí zprávy správce nemovitostí, která bude povinně předávána vlastníkům a nájemcům nemovitosti. Dá se očekávat, že díky těmto novým předpisům se realitním kancelářím a správcům nemovitostí zvýší náklady.

Pro nové budovy s platností od 31.12.2012 začne platit nový standard téměř nulové energetické náročnosti. Stanovuje minimální požadavky na energetickou náročnost. Využití energie z obnovitelných zdrojů bude povinné. Způsob pro výpočet energetické náročnosti budov je součástí přílohy 1 směrnice EPBD.

Asociace realitních kanceláří České republiky upozorňuje realitní kanceláře a makléře, aby se ve vlastním zájmu začali včas zajímat o nové povinnosti, které pro činnost jejich kanceláří budou z aplikace této směrnice vyplývat.