Sobota 20. ledna. Svátek má Ilona.

Jak postupovat při pojistné události:

17.05.2010 04:05 Tisková zpráva: Česká pojišťovna
 1. Pojistnou událost oznamte České pojišťovně prostřednictvím linky  841 114 114.
 2. Před vytočením tohoto čísla si připravte údaje, které za vás operátor po telefonu vyplní. Jde zejména o
  • číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)
  • stručnou charakteristiku škody, ke které došlo
  • kdy k této škodě došlo
  • jaký je rozsah škody
  • jaké je na vás spojení (telefon/mobil)

  Pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení.

 3. Zamezte vzniku dalších pojistných událostí. S úklidem a opravami proto nečekejte až na příchod pracovníka pojišťovny, ale začněte hned. Ještě předtím však poškozené a zničené věci vyfotografujte.
 4. Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to prosím mobilnímu technikovi, který k Vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace jinak probíhá na základě předložených faktur.
 5. Odpovědi na dotazy, týkající se stavu vaší pojistné události, zjistíte prostřednictvím čísla 841 114 114.