Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Jankovský: Nastartované změny musíme dotáhnout

02.01.2011 01:01 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Odstartovali jsme změny, které musíme dotáhnout. Budeme předkládat velké novely zákona o veřejných zakázkách a stavebního zákona. Legislativním procesem už prochází také klíčová novela občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení,“ vyjmenoval Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Po svém nástupu na úřad zeštíhlil jeho strukturu a obměnil obsazení nejvyšších pozic včetně čtyř náměstků. Zahájil také sérii interních kontrol, které odhalily nedostatky například v pronájmech nebytových prostor spravovaných ministerstvem, nebo činnosti pověřených likvidátorů. „Díky těmto chybám přicházel stát o nemalé částky, v roce 2011 tomu chceme učinit definitivní přítrž,“ slíbil Michal Koláček, náměstek ministra pro legislativu a řízení úřadu.

„Mezi úspěchy letošního roku bych zmínil především zvýšení tempa čerpání prostředků z fondů EU, kterého se pod vedením ministerstva pro místní rozvoj jako Národního orgánu pro koordinaci podařilo dosáhnout, a rovněž prosazení balíčku legislativních změn, které přinesou zjednodušení celého procesu,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra. Další aktivitou, která začala v roce 2010 a pro 2011 bude mít velkou prioritu, je i vytvoření silné jednotné pozice České republiky v rámci debat o čerpání evropských fondů po roce 2013. „Podařilo se nám do této aktivity zapojit klíčové experty. V příštím roce chceme vytvořit pro Českou republiku výhodnou strategickou pozici pro další jednání na evropské úrovni,“ doplnil Daniel Braun.

V rámci územní a bytové politiky je vedle již zmíněných legislativních úprav klíčovým úkolem příprava cenových map, které budou zachycovat trh s nájemním bydlením poté, co ve větší části republiky s koncem roku skončí regulované nájemné. „Myslím, že se nám letos podařilo dobře zvládnout úvodní fázi tohoto přechodu, ale pořád máme před sebou pořádný kus práce,“ potvrdil Miroslav Kalous, náměstek pro územní a bytovou politiku. Do konce prvního pololetí také musí připravit návrh koncepce bytové politiky státu.

Výčet úspěchů ministerstva v letošním roce může doplnit i poslední z náměstků ministra Michal Janeba, který má na starosti regionální rozvoj a cestovní ruch: „I přes rozpočtové škrty se nám daří zvládat odstraňování škod po letošních povodních.“ V sekci cestovního ruchu navíc dobře odstartoval projekt objektivního hodnocení kvality služeb v tomto odvětví. „Na přelomu roku jsme zakoupili licenci německého ServiceQualität Detschland, která bude využita jako základ pro tvorbu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu,“ uzavřel hodnocení Michal Janeba.