Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Ke klidu a spokojenosti potřebujeme hlavně úrazové pojištění

12.07.2011 03:07 Tisková zpráva:

Rodina a obavy o její zabezpečení nám nedají spát. Zajištění rodiny do budoucna v případě smrti jednoho z rodičů představuje pro Čechy nejdůležitější důvod pro uzavření životního pojištění. Životní pojistku si právě z obav o budoucnost své rodiny uzavírá 41 % lidí. Nejčastějším impulsem, který ke sjednání životního pojištění přiměje necelou třetinu Čechů, je pak logicky narození potomka. Děti nejen mění rodinné zvyklosti, ale mají také zásadní vliv na přemýšlení dospělých o budoucnosti. Lidé se stávají méně sobeckými a více myslí na rodinu a na to, kdo se o jejich nejbližší postará v případě, že by se jim něco nepříjemného stalo.

Podle průzkumu České pojišťovny má každá česká domácnost uzavřeny v průměru 2,2 životní pojistky. Spolu s neustále rostoucí finanční gramotností roste také pocit zodpovědnosti. Rodiče se proto stále častěji nespoléhají pouze na jednoho živitele a raději se pojistí oba. Do rodinného rozpočtu totiž
ve většině českých domácností přispívají oba dva významným dílem. V případě úrazového pojištění
je tento trend ještě patrnější. Průzkum ukázal, že pouze u 11 % Čechů s úrazovou pojistkou nemá zároveň sjednáno úrazové pojištění někdo další z rodiny. Pro všechny ostatní je velmi důležité úrazově pojistit také svého partnera nebo děti. Průměrný počet úrazových pojistek připadajících na jednu českou domácnost je 2,4. 

Životní pojištění pro své potomky má dle výsledků průzkumu České pojišťovny sjednáno pouze 27 % oslovených, úrazově však rodiče děti pojišťují mnohem více (41 % respondentů). „Velká část rodičů
se stále mylně domnívá, že je předčasné uzavírat pro malé děti životní pojištění. V dnešní době lze
ale životní pojištění kombinovat jak s úrazovým pojištěním, tak se spořením. V rámci jedné smlouvy tedy děti nejen pojistíte, ale zároveň vklady zhodnocujete. Po dosažení plnoletosti pak mohou mladí lidé v pojištění pokračovat nebo smlouvu ukončit a naspořenou částku využít například k financování studia,“
říká Petr Svoboda, vrchní ředitel produktového managementu občanského pojištění ČP.

Průzkum rovněž ukázal, že Češi mají průměrně život pojištěn na 400 000 Kč, což však není dostačující. „Pojistná částka by měla dosahovat dvojnásobku, lépe však trojnásobku ročního platu. V případě aktuální průměrné mzdy 23 144 Kč měsíčně by to tedy bylo minimálně 830 000 Kč. Pokud však máte hypotéku nebo jiné úvěry, doporučuji pojistnou částku ještě navýšit,“ vysvětluje Petr Svoboda. Na více než 500 000 Kč je ale přitom dle průzkumu pojištěno pouze 35 % Čechů – téměř dvě třetiny lidí by tak měly zvážit navýšení pojistné částky svého životního pojištění.  

Podle toho, jaké kombinace pojištění využíváme, je možné českou veřejnost rozdělit do 5 kategorií. Do skupiny „Myslím na rodinu“ patří 34 % české dospělé populace.

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala společnost TNS AISA v květnu 2011 na reprezentativním vzorku 1 412 respondentů. Šlo o lidi ve věku 18-65 let, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o pojištění (nepracují v pojišťovnictví), a současně mají sjednáno alespoň jedno životní nebo neživotní pojištění.

Tisková zpráva České pojišťovny