Středa 12. prosince. Svátek má Simona.

Klienti Stavební spořitelny České spořitelny získají překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma a zvýhodněné překlenovací úvěry s akontací

21.09.2010 11:09 Tisková zpráva: Stavební spořitelna České spořitelny

SSČS se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2010 také zvýhodněnou nabídku překlenovacích úvěrů s 10% akontací. Díky ní tak klienti získávají úrokové zvýhodnění 0,25 % p. a. a sníženou měsíční splátku úvěru. Po snížení úrokových sazeb u překlenovacích úvěrů, vyhlášeném SSČS spolu s dalšími úrokovými zvýhodněními v květnu 2010, SSČS eviduje rostoucí zájem klientů právě o úvěry s 10% akontací. Od července do poloviny září 2010 činily tyto úvěry 28 % z celkového počtu překlenovacích úvěrů poskytnutých v tomto období. V objemech dosáhl jejich podíl dokonce 32 %.

Překlenovací úvěr HYPO TREND bez úhrady za uzavření úvěrové smlouvy získá klient, který si v rámci úvěrové smlouvy sjedná úvěrové pojištění i pro případ ztráty zaměstnání. Klient tak získá nejen cenově výhodné pojištění, ale zvýší si tak i jistotu splácet úvěr a plnit své smluvní závazky. 

Klient SSČS si může vybrat, jaký typ úročení překlenovacích úvěrů preferuje –  pevnou sazbu, kdy úroková sazba je garantována po celou dobu úvěrového vztahu nebo nižší variabilní sazbu pevnou na první 3 roky. Splácení úvěru lze rozložit až na 28 let. Zaplacené úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu. Navíc SSČS umožňuje klientovi splatit úvěr kdykoli bez sankcí.

Smlouvy o poskytnutí úvěrů lze uzavřít v pobočkách české spořitelny a také u externích partnerů české spořitelny. Bližší informace je možné získat i na bezplatné informační lince 800 207 207 a na adrese www.burinka.cz.

Nabídka překlenovacích úvěrů SSČS  

HYPO TREND (zajištěný zástavním právem k nemovitosti)

Minimální

měsíční platba úvěru 1)

Úroková sazba

p. a. 2)

Typ úrokové sazby

Splatnost

úvěru

0,52 % z cílové částky

4,60 %

variabilní (pevná na 3 roky)

až 28 let

0,56 % z cílové částky

5,10 %

pevná (po celou dobu splatnosti)

TREND

Minimální

měsíční platba úvěru1)

Úroková sazba

p. a. 2)

Typ úrokové sazby

Splatnost

úvěru

0,75 % z cílové částky

5,50 %

variabilní (pevná na 3 roky)

až 18 let

0,79 % z cílové částky

6,00 %

pevná (po celou dobu splatnosti)

1)  Platba u překlenovacího úvěru zahrnuje úroky a úložku na účet stavebního spoření a její výše je shodná se splátkou  následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.

2)  Výše úrokové sazby je podmíněna:

a) sjednáním úvěrového pojištění; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena   o 0,1 % p. a.;

b) zůstatkem na účtu min. 10 % z cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,25 % p. a.  a minimální měsíční platba zvýšena o 0,06 % z cílové částky.