EUR 23.725

USD 21.694

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.8 %

EUR 23.725

USD 21.694

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2008

 


 

I přes pokračující růst počtu nově uzavíraných smluv o stavebním spoření nadále klesá celkový počet smluv o stavebním spoření, který oproti stavu ke konci roku 2007 poklesl o cca 38 tis. smluv. K 31. 3. 2008 tak bylo evidováno cca 5,1 mil. smluv o stavebním spoření.   

Současně s poklesem celkového počtu smluv se mění struktura jejich počtu. V 1. čtvrtletí 2008 pokračoval růst podílu tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1. 1. 2004, na celkovém počtu smluv na 33,8 %, což oproti 1. čtvrtletí 2007, kdy jejich podíl činil 23,6 %, představuje meziroční nárůst o cca 10 procentních bodů.

Uvedený pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření i zvyšující se podíl tzv. nových smluv na celkovém počtu smluv má vliv na výši vyplácené státní podpory. V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla na naspořené prostředky roku 2007 evidována státní podpora v celkovém objemu cca 13,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. méně než ve stejném období loňského roku. V roce 2007 činily celkové výdaje ze státního rozpočtu na  výplatu státní podpory stavebního spoření  cca 15 mld. Kč.

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2007. Důvodem je skutečnost, že výplata zálohy státní podpory za rok 2007 nebyla k 31. 3. 2008 zrealizována.

úvěrové oblasti je evidováno k  31. 3. 2008 celkem 951 tis. úvěrů, což představuje nárůst oproti konci roku 2007 o cca 8 tis. úvěrů, tzn. v relativním vyjádření nárůst o 0,9 %. Celkový objem úvěrů k 31. 3. 2008  dosáhl hodnoty cca 189 mld. Kč a vzrostl tak oproti konci roku 2007 o cca 9 mld. Kč, tj.  o 5,2 %.  Nárůst objemu úvěrů se pak následně projevuje i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky. K 31. 3. 2008 tento poměr dosáhl hodnoty 49,5 % a oproti konci roku 2007, kdy jeho hodnota byla 46,6 %, se tak zvýšil o 2,9 procentního bodu.

REKLAMA

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola na finančním trhu
V Praze dne  14. 5. 2008

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.34 Aktuální výše Hypoindexu

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.