EUR 24.820

USD 23.164

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.820

USD 23.164

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2008

 


 

I přes pokračující růst počtu nově uzavíraných smluv o stavebním spoření nadále klesá celkový počet smluv o stavebním spoření, který oproti stavu ke konci roku 2007 poklesl o cca 38 tis. smluv. K 31. 3. 2008 tak bylo evidováno cca 5,1 mil. smluv o stavebním spoření.   

Současně s poklesem celkového počtu smluv se mění struktura jejich počtu. V 1. čtvrtletí 2008 pokračoval růst podílu tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1. 1. 2004, na celkovém počtu smluv na 33,8 %, což oproti 1. čtvrtletí 2007, kdy jejich podíl činil 23,6 %, představuje meziroční nárůst o cca 10 procentních bodů.

Uvedený pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření i zvyšující se podíl tzv. nových smluv na celkovém počtu smluv má vliv na výši vyplácené státní podpory. V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla na naspořené prostředky roku 2007 evidována státní podpora v celkovém objemu cca 13,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. méně než ve stejném období loňského roku. V roce 2007 činily celkové výdaje ze státního rozpočtu na  výplatu státní podpory stavebního spoření  cca 15 mld. Kč.

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2007. Důvodem je skutečnost, že výplata zálohy státní podpory za rok 2007 nebyla k 31. 3. 2008 zrealizována.

úvěrové oblasti je evidováno k  31. 3. 2008 celkem 951 tis. úvěrů, což představuje nárůst oproti konci roku 2007 o cca 8 tis. úvěrů, tzn. v relativním vyjádření nárůst o 0,9 %. Celkový objem úvěrů k 31. 3. 2008  dosáhl hodnoty cca 189 mld. Kč a vzrostl tak oproti konci roku 2007 o cca 9 mld. Kč, tj.  o 5,2 %.  Nárůst objemu úvěrů se pak následně projevuje i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky. K 31. 3. 2008 tento poměr dosáhl hodnoty 49,5 % a oproti konci roku 2007, kdy jeho hodnota byla 46,6 %, se tak zvýšil o 2,9 procentního bodu.

REKLAMA

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola na finančním trhu
V Praze dne  14. 5. 2008

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.