Sobota 23. března. Svátek má Ivona.

Konec regulace nájemného posílí pozice nájemníků

05.10.2010 04:10 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pro řádově 450 tisíc bytů tak v letošním roce skončí postupné uvolňování regulace výše nájemného, které bylo v roce 2006 zakotveno v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného. Ten stanovil povolené meziroční přírůstky výše nájemného odvozené od prodejních cen obdobných bytů postavených před rokem 1993. Záměrem této legislativní úpravy bylo narovnání situace na trhu s nájemními byty a přiblížení výše regulovaného nájemného k tržním hodnotám. Proces začal 1. ledna 2007 v celé ČR a ve většině měst a obcí ČR skončí 31. prosince 2010. V Praze, v krajských městech mimo Ústí nad Labem a Ostravy a ve středočeských městech nad 10 tisíc obyvatel pak bude trvat ještě další dva roky.

Proti zvyšování nájemného podle končícího zákona nájemník neměl obranu. Po skončení účinnosti tohoto zákona se nájemník opět stane plnoprávným účastníkem nájemní smlouvy. Novou úroveň nájemného již nebude určovat žádný předpis, ale dohoda s pronajímatelem.

„Nájemníci, kterým končí regulované nájemné, by měli věnovat zvýšenou pozornost korespondenci s pronajímatelem. Návrh na zvýšení nájemného, který možná v současné době obdrželi, není jednostranný akt, ale návrh k dalšímu jednání. I kdyby bylo v návrhu napsáno, že v případě pasivity nájemníka návrh pronajímatele platí, není tomu tak. Dohoda o zvýšení nájemného je aktivním smluvním počinem obou stran a musí mít písemnou formu,“ radí nájemníkům ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.