Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Kongres Asociace realitních kanceláří České republiky – 30.3.2011

03.04.2011 10:04 Tisková zpráva: Asociace realitních kanceláří České republiky

 

V úvodní části vystoupili vrcholní představitelé evropských sdružení, jejímiž členy jsou národní asociace realitních kanceláří a správců nemovitostí pánové Timo Multanen Finsko (CEPI), Manuel Negrao Portugalsko (CEI). Oba pánové potvrdili, že obě asociace se již dohodly na spojení obou sdružení, aby tím mohlo dojít k posílení jejich postavení v rámci EU, zejména při prosazování zájmů realitní profese při tvorbě unijní legislativy. Pan Timo Multanen – prezident CEPI potvrdil i významnou roli ARK ČR ve vedení tohoto evropského sdružení (CEPI). Za slovenskou asociaci (NARKS) promluvil její prezident JUDr. Ľubomír Kardoš.

Mezi témata, o než byl mezi účastníky kongresu vysoký zájem, patřilo bezesporu téma případných změn v dosavadní právní úpravě při provozování realitní činnosti. Tato otázka byla hlavním bodem vystoupení poslance Parlamentu ČR ing. Jaroslava Plachého. Pan poslanec Plachý se zmínil mimo jiné o tom, že probíhá analýza situace v oblasti podnikání na realitním trhu v ČR, která by měla vést k přípravě zákona o provozování realitní činnosti. Zdůraznil, že realitní činnost je vysoce komplexní a odbornou činností zasahující do řady oblastí, což je důvod, proč je žádoucí takový zákon připravit.  Uvedl, že: „nová právní úprava  by měla dát realitní činnosti novou dimenzi“ a dále že „nejpozději do roka a do dne by mělo být připraveno  paragrafované znění tohoto zákona“.

Na vystoupení pana poslance Plachého tématicky navázal ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu ing. Bc. Petr Kameník. Informoval účastníky kongresu, že se vytváří odborná skupina, která by měla přijít s návrhem, jak provést zákonnou úpravu činností realitních kanceláří.

Uvedl, že: „je žádoucí a účelné, aby se na další činnosti tohoto týmu konzultačně podílela Asociace realitních kanceláří ČR,  jako  profesní  partner  státní  správě, který má zároveň zastoupení na evropské úrovni“.

Dále pan ředitel Kameník souhlasil s tím, že nejlepším řešením by bylo vytvoření samostatného zákona o realitních kancelářích, který by upravil podmínky podnikání v této živnosti a řekl, že: „v každém případě je účelem připravované úpravy nejen zvýšit prestiž  realitních kanceláří a zviditelnit a zprůhlednit podnikání v této oblasti, ale  hlavně významnou měrou přispět k omezení možnosti podvodného jednání, aby klienti nebyli ohrožení finanční ztrátou“.

S pozorností  byla očekávána také vystoupení dvou představitelů státní správy z oblasti daní a to ředitelky odboru Ministerstva financí České republiky  JUDr. Aleny Holmes a generálního ředitele   Generálního finančního ředitelství Ing. Jana Knížka.

Paní ředitelka mimo jiné uvedla některé informace o připravovaných návrzích novely některých daňových zákonů, např. sdělila, že: „připravovaná novela zákona o daních z příjmů předpokládá sjednocení sazby daně pro fyzické i právnické osoby na úroveň 19%“.

Z vystoupení pana ředitele Knížka lze uvést např. zajímavou informaci, že státní správa má v úmyslu zřídit tzv. jednotné inkasní místo, kam by byly směrovány jak platby daní, tak i dnešní platby sociálního i zdravotního pojištění, což by pro všechny dotčené subjekty, tj. plátce daní a uvedeného pojištění znamenalo značné zjednodušení celé administrativy.

V další části programu byli účastníci informováni o projektu ARK ČR a dalších spolupracujících subjektů týkajícího se tvorby cenových map.

Závěrečná část programu byla věnována jednotlivým segmentům realitního trhu, tj. trendy v rezidenčních nemovitostech, tre ndy na trhu s obchodními, kancelářskými, průmyslovými a logistickými centry.    

PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Kongres se koná pod záštitou Ministerstva financí České republiky

PROGRAM:

8:30 – 9:30   Prezence účastníků, ranní káva          

9.30 – 9:35     Zahájení  konference                         

Ing. Jaroslav Novotný , prezident ARK ČR, RAK CZ a.s.

9:35 – 10:00  Zahraniční hosté      

Timo Multanen Finsko (CEPI)

Manuel Negrao Portugalsko (CEI )

JUDr. Ľubomír Kardoš Slovensko (NARKS)

10:00-10:10  Realitní kancelář dnes a zítra             

Ing. Jaroslav Plachý, poslanec PČR, člen sněmovního Hospodářského výboru


10:10-10:25  Stručné shrnutí činnosti asociace v uplynulých 20. letech  včetně ocenění činnosti některých členů asociace.        

Ing. arch. Jan Borůvka , generální sekretář ARK ČR

10:25-10:50  Trendy vývoje realitních služeb,         

Ing. Jaroslav Novotný , prezident ARK ČR, RAK CZ a.s.

Petr Král, Coldwell Banker

 

10:50-11:00  Právo a podnikání v realitní kanceláři

JUDr. Miroslav Duda , Vicepresident ARK ČR

11:00- 11:20 Co nového pro činnost RK připravuje legislativa?  (DPH, ceny, živnosti)           

JUDr. Alena Holmes, ředitelka odboru – majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, Ministerstvo financí České republiky
ing. Jan Knížek – generální ředitel – Česká daňová správa

Ing. Bc. Petr Kameník , ředitel odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu – Živnost realitní kancelář

11:20-11:35  Přestávka na kávu  a občerstvení       

11:35-11:50  Cenové mapy nemovitostí                  

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR

ing. Pavel Macoun, Gekon s.r.o.

11:50-12:30  Očekávaný vývoj rezidenčního realitního trhu v ČR       

Petra Holubová, Professionals

Peter Višňovský, LEXXUS a.s.

ing.Jiří Fajkus, Real Spektrum

12:30-13:30  Společný oběd účastníků                  


13:30-14:30  Trendy na trhu s obchodními, kancelářskými, průmyslovými a logistickými centry    

Ondřej Vlk – Jones Lang Lasalle

Ing. Jan Lovětínský – CB Richard Ellis

RNDr. Karel Stránský – Colliers

14:30-15:20  Současné  možnosti financování nemovitostí   

Ing. Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky

15:20-15:40  Závěrečné shrnutí

Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARK ČR, RAK CZ a.s.